Nga 1,99 US$/muaj

Ke pyetje për Google One? Ne i kemi përgjigjet.

Hapësira ruajtëse

Cili është ndryshimi mes hapësirës ruajtëse në renë kompjuterike të Google One dhe hapësirës ruajtëse në renë kompjuterike që vjen me çdo "Llogari të Google"?

Çdo "Llogari e Google" vjen me 15 GB hapësirë ruajtëse që ndahet mes "Diskut të Google", Gmail dhe "Fotografive të Google". Kur e përmirëson në Google One, hapësira ruajtëse totale rritet në 100 GB ose më shumë në varësi të planit që zgjedh. Ti merr po ashtu përfitime shtesë si anëtar dhe qasjen te mbështetja nga ekspertët e Google - dhe të gjitha këto mund t'i ndash me familjen tënde.

Çdo "Llogari e Google" vjen me 15 GB hapësirë ruajtëse që ndahet mes "Diskut të Google", Gmail dhe "Fotografive të Google". Kur e përmirëson në Google One, hapësira ruajtëse totale rritet në 100 GB ose më shumë në varësi të planit që zgjedh. Ti merr po ashtu përfitime shtesë si anëtar dhe qasjen te mbështetja nga ekspertët e Google - dhe të gjitha këto mund t'i ndash me familjen tënde.

Çfarë llogaritet si hapësirë ruajtëse dhe çfarë jo?

Disku i Google: Shumica e skedarëve te "Disku im", duke përfshirë skedarët PDF, imazhet, videot dhe artikujt te "Koshi" yt.

Gmail: Mesazhet dhe bashkëngjitjet, duke përfshirë artikujt në dosjet including items "Të bezdisshme" dhe "Koshi".

Fotografitë e Google: Të gjitha fotografitë dhe videot.

Shiko këtu për më shumë informacione se si funksionon hapësira ruajtëse me Google One.

Disku i Google: Shumica e skedarëve te "Disku im", duke përfshirë skedarët PDF, imazhet, videot dhe artikujt te "Koshi" yt.

Gmail: Mesazhet dhe bashkëngjitjet, duke përfshirë artikujt në dosjet including items "Të bezdisshme" dhe "Koshi".

Fotografitë e Google: Të gjitha fotografitë dhe videot.

Shiko këtu për më shumë informacione se si funksionon hapësira ruajtëse me Google One.

Çfarë ndodh me skedarët e mi nëse e kaloj kufirin e hapësirës ruajtëse?

Nuk do të mund të ruash skedarë të rinj te "Disku i Google" apo të ruash fotografi ose video të reja te "Fotografitë e Google" dhe mund të mos marrësh email-e me adresën tënde të Gmail.

Nëse e ke kaluar kuotën e hapësirës ruajtëse për 2 vjet, përmbajtjet e tua te Gmail, "Disku" dhe "Fotografitë" mund të fshihen.

Ke nevojë për më shumë vend? Mund të mësosh më shumë për pastrimin e hapësirës ose ta përmirësosh te Google One për të marrë më shumë hapësirë ruajtëse.

Nuk do të mund të ruash skedarë të rinj te "Disku i Google" apo të ruash fotografi ose video të reja te "Fotografitë e Google" dhe mund të mos marrësh email-e me adresën tënde të Gmail.

Nëse e ke kaluar kuotën e hapësirës ruajtëse për 2 vjet, përmbajtjet e tua te Gmail, "Disku" dhe "Fotografitë" mund të fshihen.

Ke nevojë për më shumë vend? Mund të mësosh më shumë për pastrimin e hapësirës ose ta përmirësosh te Google One për të marrë më shumë hapësirë ruajtëse.

Ke ende pyetje? Shiko në Qendrën tonë të ndihmës.

Pasi të jesh një anëtar i Google One, mund të marrësh qasje të drejtpërdrejt tek ekspertët e Google që mund të ndihmojnë për t'iu përgjigjur pyetjeve për produktet dhe shërbimet e Google (duke përfshirë Google One).