Nga 1,99 US$/muaj

Ke pyetje për Google One? Ne i kemi përgjigjet.

Partnerët e Google One

Anëtarësimi im i Google One ofrohet nëpërmjet një partneriteti ose kompanie tjetër. Ka ndonjë gjë që duhet të di?

Nëse ke një anëtarësim të Google One që ofrohet nëpërmjet një partneri ose një kompanie tjetër, anëtarësimi yt mund të ketë kufizime të veçanta ose funksione shtesë. Kontrollo kushtet specifike të partneritetit, pasi ato mund të jenë të ndryshme nga kushtet standarde të Google One.

Nëse ke një anëtarësim të Google One që ofrohet nëpërmjet një partneri ose një kompanie tjetër, anëtarësimi yt mund të ketë kufizime të veçanta ose funksione shtesë. Kontrollo kushtet specifike të partneritetit, pasi ato mund të jenë të ndryshme nga kushtet standarde të Google One.

Ke ende pyetje? Shiko në Qendrën tonë të ndihmës.

Pasi të jesh një anëtar i Google One, mund të marrësh qasje të drejtpërdrejt tek ekspertët e Google që mund të ndihmojnë për t'iu përgjigjur pyetjeve për produktet dhe shërbimet e Google (duke përfshirë Google One).