Điều khoản dịch vụ bổ sung của Google One

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực: 9 tháng 11, 2021 |

Để sử dụng và truy cập Google One, cho dù bạn là người quản lý gói Google One, là thành viên của một nhóm gia đình dùng chung Google One, hay là người dùng nhưng không phải thành viên, bạn phải chấp nhận (1) Điều khoản dịch vụ của Google, và (2) các Điều khoản dịch vụ bổ sung này của Google One ("Điều khoản bổ sung của Google One").

Vui lòng đọc kỹ từng tài liệu này. Những tài liệu này được gọi chung là "Điều khoản", xác lập trách nhiệm của chúng tôi trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, cũng như trách nhiệm của bạn.

Ngoại trừ những khách hàng của Google One ở Pháp, nếu các Điều khoản bổ sung này của Google One xung đột với Điều khoản dịch vụ của Google, thì các Điều khoản bổ sung này sẽ áp dụng đối với Google One.

Mặc dù Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không nằm trong những Điều khoản này, nhưng bạn nên đọc để hiểu rõ hơn về cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

1. Thông tin tổng quan về Google One

Google One do Google cung cấp nhằm mang lại cho bạn các dịch vụ và sự hỗ trợ của Google, cung cấp các phần thưởng và ưu đãi, đồng thời giúp bạn khám phá các tính năng và sản phẩm mới. Các tính năng của Google One có thể bao gồm các gói bộ nhớ có tính phí dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail; dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho một số sản phẩm của Google; các tính năng chia sẻ với gia đình; khả năng sao lưu và khôi phục trên thiết bị di động; cùng các lợi ích khác do Google hoặc các bên thứ ba cung cấp cho bạn. Việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung của Google chịu sự điều chỉnh của các điều khoản dịch vụ áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Một số sản phẩm, tính năng và lợi ích có thể chưa có ở một số quốc gia. Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp của Google One để biết thêm thông tin.

2. Tài khoản trả phí – Thanh toán, Gói thuê bao và Hoàn tiền

Thanh toán. Chỉ người quản lý gói Google One mới có thể mua, nâng cấp, hạ cấp hoặc hủy gói dịch vụ Google One. Google chấp nhận việc thanh toán qua một tài khoản thanh toán trên Google hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được chỉ định trước khi mua hàng.

Hủy gói thuê bao. Google Payments sẽ tự động thanh toán kể từ ngày bạn đăng ký gói dịch vụ Google One và gói thuê bao Google One của bạn sẽ tự động gia hạn cho đến khi bị hủy. Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào. Nếu bạn hủy gói thuê bao của mình, bạn vẫn sẽ có quyền sử dụng Google One trong thời hạn còn lại của gói thuê bao hiện tại. Ngoài ra, nếu chọn xóa Google One qua mục xóa dịch vụ, thì bạn đồng ý rằng mình có thể mất quyền sử dụng các dịch vụ và tính năng của Google One ngay lập tức, mà không được hoàn tiền cho thời hạn còn lại của gói thuê bao hiện tại. Nếu bạn muốn giữ lại các dịch vụ của Google One cho thời hạn còn lại của gói thuê bao, vui lòng hủy gói thuê bao của bạn chứ đừng xóa Google One.

Quyền rút lui. Nếu ở Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, thì bạn có quyền hủy trong vòng 14 ngày kể từ khi đăng ký, nâng cấp hoặc gia hạn gói dịch vụ Google One của mình mà không cần nêu lý do. Để thực hiện quyền rút lui, bạn phải gửi một thông báo rõ ràng cho nhà cung cấp mà bạn đã mua hàng về quyết định rút lui của bạn.

Hoàn tiền. Để biết thêm về các quyền hoàn tiền, vui lòng tham khảo chính sách liên quan của Google Play hoặc của nhà cung cấp mà bạn đã mua hàng. Nếu mua hàng qua Google, bạn sẽ không được hoàn tiền hoặc hoàn tiền cho một phần của kỳ thanh toán, trừ trường hợp luật hiện hành yêu cầu. Nếu bạn không mua hàng thông qua Google, chẳng hạn như sử dụng iPhone hoặc iPad của bạn hoặc đăng ký gói dịch vụ Google One qua App Store hoặc nhà cung cấp bên thứ ba khác, thì chính sách hoàn tiền của nhà cung cấp đó sẽ được áp dụng. Bạn sẽ cần liên hệ với bên thứ ba đó (ví dụ: bộ phận hỗ trợ của Apple) để yêu cầu hoàn tiền.

Thay đổi giá. Chúng tôi có thể thay đổi giá của Google One nhưng sẽ thông báo trước cho bạn về những thay đổi này. Những thay đổi này sẽ được áp dụng sau khi kỳ thanh toán hiện tại của bạn kết thúc và vào thời điểm đến hạn thanh toán của kỳ thanh toán tiếp theo sau khi bạn được thông báo. Trong trường hợp tăng giá, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất 30 ngày trước khi tính phí. Nếu bạn được thông báo trước dưới 30 ngày, thay đổi sẽ không được áp dụng cho đến khi khoản thanh toán sau khoản thanh toán tiếp theo đến hạn. Nếu không muốn tiếp tục sử dụng Google One ở mức giá mới, bạn có thể hủy hoặc hạ cấp bất kỳ lúc nào trong mục cài đặt gói thuê bao của Google Play, Apple hoặc bên thứ ba. Việc bạn hủy hoặc hạ cấp sẽ có hiệu lực cho kỳ thanh toán tiếp theo sau thời hạn dịch vụ hiện tại, trừ trường hợp có quy định khác trong các điều khoản hiện hành của nền tảng thanh toán. Trong trường hợp chúng tôi tăng giá và cần có sự đồng ý của bạn, gói thuê bao của bạn có thể bị hủy, trừ trường hợp bạn đồng ý với mức giá mới. Nếu gói thuê bao của bạn bị hủy và sau đó bạn quyết định đăng ký lại, thì bạn sẽ phải trả mức giá hiện hành tại thời điểm đó của gói thuê bao.

3. Hỗ trợ khách hàng

Google One cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong một số sản phẩm và dịch vụ của Google ("Hỗ trợ khách hàng"). Trong trường hợp bộ phận Hỗ trợ khách hàng không thể hỗ trợ yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể đưa hoặc chuyển hướng bạn đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng của sản phẩm Google đang được nói đến. Điều này bao gồm các trường hợp mà Google One không cung cấp dịch vụ Hỗ trợ khách hàng cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể của Google mà bạn đang yêu cầu trợ giúp. Nếu gói thuê bao Google One của bạn bị hủy hoặc tạm ngưng, thì các vấn đề mà bộ phận Hỗ trợ khách hàng chưa giải quyết cũng có thể bị tạm ngưng và bạn cần gửi một yêu cầu mới sau khi khôi phục gói thuê bao của mình.

4. Lợi ích dành riêng cho thành viên

Google One có thể cung cấp cho bạn nội dung, sản phẩm và dịch vụ không mất phí hoặc được giảm giá ("Lợi ích dành riêng cho thành viên"). Lợi ích dành riêng cho thành viên có thể bị giới hạn theo quốc gia, nguồn cung cấp, thời hạn, cấp độ của gói dịch vụ hoặc các yếu tố khác và không phải tất cả người đăng ký Google One đều được hưởng Lợi ích dành riêng cho thành viên. Một số Lợi ích dành riêng cho thành viên có thể chỉ dành cho người quản lý gói Google One, và một số Lợi ích dành riêng cho thành viên có thể chỉ dành cho thành viên của nhóm gia đình hoặc chỉ dành cho thành viên đầu tiên kích hoạt lợi ích trong gia đình. Một số Lợi ích dành riêng cho thành viên không áp dụng cho Tài khoản Google dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như người dùng bản dùng thử. Các điều kiện khác cũng có thể áp dụng.

Chúng tôi có thể hợp tác với các bên thứ ba để cung cấp dịch vụ hoặc nội dung của họ cho bạn dưới dạng Lợi ích dành riêng cho thành viên thông qua Google One. Để sử dụng Lợi ích dành riêng cho thành viên do một bên thứ ba cung cấp, bạn xác nhận rằng Google có thể cung cấp cho bên thứ ba đó mọi thông tin cá nhân cần thiết để xử lý yêu cầu sử dụng của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của Google. Việc bạn sử dụng Lợi ích dành riêng cho thành viên của bên thứ ba có thể chịu sự điều chỉnh của điều khoản sử dụng, thỏa thuận cấp phép, chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó hoặc thỏa thuận khác tương tự.

5. Gia đình

Một số tính năng của Google One, bao gồm cả dung lượng lưu trữ trên Drive, Gmail và Photos có thể được chia sẻ với nhóm gia đình bạn, nếu bạn sử dụng tính năng này ("Chia sẻ với gia đình"). Nhóm gia đình của bạn cũng có thể nhận và sử dụng Lợi ích dành riêng cho thành viên mà bạn được cung cấp. Nếu không muốn chia sẻ những tính năng này với nhóm gia đình của bạn, bạn phải tắt tính năng Chia sẻ với gia đình đối với Google One hoặc rời khỏi nhóm gia đình. Chỉ người quản lý gói Google One mới có thể thêm thành viên gia đình cũng như bật hoặc tắt tính năng Chia sẻ với gia đình đối với gói dịch vụ Google One.

Nếu bạn thuộc một nhóm gia đình trên Google One, thì các thành viên trong nhóm gia đình của bạn sẽ có thể xem một số thông tin về bạn. Nếu bạn tham gia một nhóm gia đình có bật tính năng Chia sẻ với gia đình của Google One, thì các thành viên khác và người được mời vào nhóm gia đình có thể xem tên, ảnh, địa chỉ email, thiết bị mà bạn đã sao lưu và dung lượng bạn dùng trong Google Drive, Gmail và Google Photos. Các thành viên trong nhóm gia đình cũng có thể biết một thành viên gia đình đã sử dụng Lợi ích dành riêng cho thành viên hay chưa.

Nếu bạn là người quản lý gói Google One trong nhóm gia đình và bạn tắt tính năng Chia sẻ với gia đình hoặc rời khỏi nhóm gia đình, thì các thành viên khác của nhóm gia đình sẽ mất quyền truy cập vào Google One. Nếu bạn được người quản lý gói Google One cấp quyền truy cập vào Google One nhờ tính năng Chia sẻ với gia đình, thì bạn sẽ mất quyền truy cập vào Google One nếu bạn rời khỏi nhóm gia đình, hoặc nếu người quản lý gói Google One của bạn tắt tính năng Chia sẻ với gia đình hoặc rời khỏi nhóm gia đình.

6. Sao lưu và khôi phục trên thiết bị di động

Google One có thể cung cấp cho bạn tính năng sao lưu và khôi phục dữ liệu nâng cao (“Sao lưu và khôi phục”) cho các thiết bị di động và gói di động đủ điều kiện. Để sử dụng tính năng Sao lưu và khôi phục, bạn cần phải cài đặt và kích hoạt các ứng dụng khác, chẳng hạn như Google Photos. Bạn có thể thay đổi các chế độ Sao lưu và khôi phục bất kỳ lúc nào trong ứng dụng Google One. Nếu gói dịch vụ Google One của bạn bị tạm ngưng hoặc bị hủy, thì bạn có thể mất quyền truy cập vào dữ liệu đã lưu vào mục Sao lưu và khôi phục sau một khoảng thời gian, theo các chính sách về Dịch vụ sao lưu của Android.

7. Gói tài trợ

Bạn có thể được cấp quyền truy cập vào Google One qua gói tài trợ do một bên tài trợ không phải Google cung cấp, chẳng hạn như nhà mạng, nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc bên thứ ba khác (trong mọi trường hợp là "Gói tài trợ"). Bên tài trợ của bạn sẽ quyết định các tính năng bạn được dùng hoặc chi phí của Gói tài trợ. Bạn nên tham khảo điều khoản dịch vụ của họ để biết thông tin về giá của Google One cũng như các điều khoản của Gói tài trợ mà bạn sử dụng. Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp Gói tài trợ của mình thông qua bên tài trợ (trong trường hợp đó, các điều khoản của họ về việc thanh toán và gói thuê bao sẽ áp dụng cho việc nâng cấp hoặc hạ cấp) hoặc bằng cách chọn các gói nâng cấp hoặc hạ cấp trực tiếp trong Google One (trong trường hợp đó, các điều khoản ở đây về việc thanh toán và gói thuê bao sẽ áp dụng cho việc bạn nâng cấp hoặc hạ cấp). Bên tài trợ sẽ quyết định điều kiện để bạn truy cập và tiếp tục sử dụng Google One qua Gói tài trợ và Gói tài trợ của bạn có thể bị bên tài trợ tạm ngưng hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào.

8. Quyền riêng tư

Google thu thập và sử dụng thông tin do bạn cung cấp để cung cấp Google One cho bạn như mô tả trong các Điều khoản này, theo Chính sách quyền riêng tư của Google. Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin về việc bạn sử dụng Google One để cung cấp các dịch vụ của Google One, xử lý các giao dịch của bạn hoặc để duy trì và cải tiến Google One. Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin về việc bạn sử dụng các dịch vụ khác của Google để cải thiện Google One hoặc để mang lại lợi ích cho bạn, hoặc tiếp thị cho Google One. Bạn có thể kiểm soát việc thu thập và sử dụng hoạt động của mình trên Google tại myaccount.google.com.

Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin về bạn với các bên thứ ba khi cần thiết để cung cấp Google One, bao gồm cả việc xác định bạn có đủ điều kiện dùng Lợi ích dành riêng cho thành viên của bên thứ ba hay không cũng như xác định yêu cầu sử dụng các lợi ích này của bạn, hoặc xác định bạn có đủ điều kiện để dùng Gói tài trợ hoặc gói dùng thử hay không. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về bạn với nhóm gia đình của bạn để cung cấp thông tin về trạng thái và gói thuê bao Google One của nhóm gia đình bạn.

Đối với việc bạn sử dụng Google One, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và các thông tin khác. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn email và thông báo về thiết bị liên quan đến Lợi ích dành riêng cho thành viên của bạn. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

9. Thay đổi

Chúng tôi giữ quyền thực hiện thay đổi với Google One và Google One có thể được sửa đổi để cung cấp thêm tính năng. Bạn đồng ý rằng gói thuê bao Google One của bạn là gói Google One theo đúng dạng của gói cước này vào thời điểm đăng ký. Như đã nêu rõ trong Mục 2, tùy từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể cung cấp nhiều thời hạn và cấp cho Google One, đồng thời, phí thuê bao cho các thời hạn hoặc cấp đó có thể thay đổi.

10. Chấm dứt

Google có thể ngừng cung cấp Google One cho bạn bất kỳ lúc nào, bao gồm cả do việc vi phạm các Điều khoản này. Nếu đang sử dụng Gói tài trợ, bạn cũng có thể bị bên tài trợ tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Google One. Google giữ quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt Google One bất kỳ lúc nào, khi có thông báo hợp lý cho bạn.