ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google One

วันที่มีผล: 9 พฤศจิกายน 2564 |

ในการใช้และเข้าถึง Google One ไม่ว่าจะในฐานะผู้จัดการแพ็กเกจ Google One สมาชิกกลุ่มครอบครัวที่แชร์ Google One หรือผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก คุณจะต้องยอมรับ (1) ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google และ (2) ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมเหล่านี้ของ Google One ("ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google One")

โปรดอ่านเอกสารต่อไปนี้อย่างละเอียด เอกสารเหล่านี้เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด" โดยจะระบุถึงสิ่งที่คุณคาดหวังได้จากเราเมื่อใช้บริการของเรา ตลอดจนสิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ

สำหรับลูกค้า Google One ทั้งหมด ยกเว้นผู้ที่อยู่ในฝรั่งเศส หากข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Google One เหล่านี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับ Google One

เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้เข้าใจวิธีที่คุณสามารถอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลของคุณได้ดีขึ้น แม้จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ก็ตาม

1. คำอธิบายทั่วไปของ Google One

Google เป็นผู้ให้บริการ Google One ซึ่งเป็นปลายทางสำหรับการรับบริการและการสนับสนุนของ Google รวมถึงการมอบของรางวัลและข้อเสนอ ตลอดจนการค้นพบฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ฟีเจอร์ของ Google One อาจครอบคลุมถึงแพ็กเกจพื้นที่เก็บข้อมูลแบบมีค่าใช้จ่ายที่ Google ไดรฟ์, Google Photos และ Gmail ใช้ร่วมกัน, การสนับสนุนลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google, ฟีเจอร์การแชร์กับครอบครัว, การสำรองและคืนค่าข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ Google หรือบุคคลที่สามมอบให้ การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของ Google จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ และสิทธิประโยชน์บางรายการอาจมีให้บริการเฉพาะในบางประเทศ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google One

2. บัญชีที่มีการชำระเงิน - การชำระเงิน การสมัครใช้บริการ และการคืนเงิน

การชำระเงิน เฉพาะผู้จัดการแพ็กเกจ Google One เท่านั้นที่จะซื้อ อัปเกรด ดาวน์เกรด หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก Google One ได้ Google ยอมรับการชำระเงินผ่านบัญชี Google Payments หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ ที่ระบุไว้ก่อนการซื้อ

การยกเลิกการสมัครใช้บริการ Google Payments จะเริ่มรับการชำระเงินโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่คุณลงชื่อสมัครเป็นสมาชิก Google One และการสมัครใช้บริการ Google One ของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิก คุณจะยกเลิกได้ทุกเมื่อ หากยกเลิกการสมัครใช้บริการ คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึง Google One ตามช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของการสมัครใช้บริการ หากคุณเลือกที่จะลบ Google One ผ่านการลบบริการ นั่นหมายความว่าคุณยอมรับว่าตนเองอาจสูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการและฟังก์ชันของ Google One ทันที โดยจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับระยะเวลาการสมัครใช้บริการที่เหลืออยู่ หากยังคงต้องการที่จะใช้บริการ Google One จนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครใช้บริการ โปรดใช้วิธียกเลิกการสมัครใช้บริการแทนการลบ Google One

สิทธิในการถอนตัว หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิที่จะยกเลิกภายใน 14 วันนับจากลงชื่อสมัครใช้ อัปเกรด หรือต่ออายุการเป็นสมาชิก Google One โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล หากต้องการใช้สิทธิในการถอนตัว คุณต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการที่คุณซื้อทราบถึงการตัดสินใจที่จะถอนตัวด้วยคำชี้แจงที่ชัดเจน

การคืนเงิน หากต้องการทราบสิทธิเพิ่มเติมในการขอเงินคืน โปรดดูนโยบายที่เกี่ยวข้องจาก Google Play หรือผู้ให้บริการที่คุณซื้อ หากคุณซื้อจาก Google จะไม่มีการคืนเงินสำหรับช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินที่ไม่ครบรอบ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนด หากคุณซื้อจากที่อื่นนอกเหนือจาก Google เช่น การซื้อด้วย iPhone หรือ iPad หรือคุณลงชื่อสมัครเป็นสมาชิก Google One ผ่าน App Store หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นๆ การคืนเงินจะเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินของผู้ให้บริการดังกล่าว คุณจะต้องติดต่อบุคคลที่สามนั้น (เช่น ฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple) เพื่อขอเงินคืน

การเปลี่ยนแปลงค่าบริการ เราอาจเปลี่ยนแปลงค่าบริการของ Google One แต่จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลหลังรอบการชำระเงินปัจจุบันสิ้นสุดลง เมื่อถึงกำหนดชำระเงินรอบถัดไปหลังจากประกาศแจ้ง เราจะแจ้งเรื่องการปรับเพิ่มราคาให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะเรียกเก็บเงิน หากคุณได้รับแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะยังไม่มีผลจนกว่าจะถึงกำหนดการชำระเงินรอบถัดไป หากไม่ต้องการใช้งาน Google One ต่อด้วยราคาใหม่ คุณสามารถยกเลิกหรือดาวน์เกรดได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าการสมัครใช้บริการ Google Play, Apple หรือบุคคลที่สาม การยกเลิกหรือดาวน์เกรดบริการจะมีผลในช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินถัดไปหลังจากสิ้นสุดรอบการให้บริการปัจจุบัน นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดของแพลตฟอร์มการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ค่าบริการเพิ่มขึ้นและจำเป็นต้องได้รับความยินยอม ระบบอาจยกเลิกการสมัครใช้บริการนอกจากคุณจะยอมรับค่าบริการใหม่ หากยกเลิกการสมัครใช้บริการแล้ว แต่ภายหลังต้องการสมัครใช้บริการอีกครั้ง ระบบจะเรียกเก็บเงินตามราคาในการสมัครใช้บริการ ณ ขณะนั้น

3. การสนับสนุนลูกค้า

Google One มอบบริการการสนับสนุนลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการหลายๆ อย่างของ Google ("การสนับสนุนลูกค้า") ในกรณีที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามคำขอรับการสนับสนุนของคุณได้ เราอาจส่งต่อหรือแนะนำคุณไปที่บริการการสนับสนุนลูกค้าของผลิตภัณฑ์ Google ที่คุณมีปัญหา ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ Google One ไม่มีการสนับสนุนลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Google ที่คุณต้องการ หากมีการยกเลิกการสมัครใช้บริการหรือระงับการใช้ Google One ปัญหาที่แจ้งไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจถูกระงับด้วย และคุณอาจต้องส่งเรื่องสอบถามใหม่เมื่อกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

4. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัด

Google One อาจมอบเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการแบบมีส่วนลดหรือไม่มีค่าใช้จ่ายให้คุณ (“สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัด”) สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัดอาจมีการจำกัดตามประเทศ ความเพียงพอ ระยะเวลา ระดับการเป็นสมาชิก หรือปัจจัยอื่นๆ และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัดบางอย่างอาจมีให้บริการแก่สมาชิก Google One บางส่วนเท่านั้น สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัดบางอย่างอาจจำกัดไว้สำหรับผู้จัดการแพ็กเกจ Google One เท่านั้น และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัดบางอย่างอาจอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มครอบครัวแลกรับได้ หรือใช้ได้เฉพาะสมาชิกในครอบครัวคนแรกที่แลกรับเท่านั้น สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัดบางอย่างจะไม่อนุญาตให้บัญชี Google สำหรับเด็กและวัยรุ่นแลกรับได้ และอาจมีเกณฑ์การมีสิทธิ์อื่นๆ ด้วย

เราอาจทำงานร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อมอบบริการหรือเนื้อหาของบริษัทดังกล่าวให้คุณเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัดผ่าน Google One ในการแลกรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัดซึ่งบุคคลที่สามเป็นผู้มอบให้ คุณรับทราบว่า Google อาจมอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่จำเป็นให้บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการแลกรับสิทธิ์ให้คุณ ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google การใช้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัดของบุคคลที่สามอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งาน ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อตกลงอื่นใดของบุคคลที่สาม

5. ครอบครัว

ฟีเจอร์ของ Google One บางอย่าง ซึ่งรวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์, Gmail และ Photos อาจแชร์กับกลุ่มครอบครัวได้ในกรณีที่คุณมีกลุ่มครอบครัว ("การแชร์กับครอบครัว") กลุ่มครอบครัวของคุณยังอาจได้รับและมีสิทธิ์แลกรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัดซึ่งคุณมีสิทธิ์ด้วยเช่นกัน หากไม่ต้องการแชร์ฟีเจอร์ดังกล่าวกับกลุ่มครอบครัว คุณต้องปิดใช้การแชร์กับครอบครัวสำหรับ Google One หรือออกจากกลุ่มครอบครัว เฉพาะผู้จัดการแพ็กเกจ Google One เท่านั้นที่จะเพิ่มสมาชิกครอบครัวในการเป็นสมาชิก Google One รวมถึงเปิดหรือปิดใช้การแชร์กับครอบครัวได้

หากคุณอยู่ในกลุ่มครอบครัวของ Google One สมาชิกในกลุ่มครอบครัวจะเห็นข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ หากคุณเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวที่เปิดใช้การแชร์ Google One กับครอบครัวเอาไว้ สมาชิกคนอื่นๆ และผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มครอบครัวจะเห็นชื่อ รูปถ่าย อีเมล อุปกรณ์ที่คุณสำรองข้อมูลไว้ และปริมาณพื้นที่ที่คุณใช้ใน Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos สมาชิกกลุ่มครอบครัวอาจดูได้ด้วยว่าสมาชิกคนอื่นได้แลกรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัดไปแล้วหรือยัง

หากคุณเป็นผู้จัดการแพ็กเกจและคุณปิดใช้การแชร์กับครอบครัวหรือออกจากกลุ่มครอบครัว สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มครอบครัวจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Google One อีกต่อไป หากผู้จัดการแพ็กเกจ Google One ให้สิทธิ์คุณเข้าถึง Google One ผ่านการแชร์ในครอบครัว คุณจะสูญเสียสิทธิ์ดังกล่าวหากคุณออกจากกลุ่มครอบครัว หรือหากผู้จัดการแพ็กเกจ Google One ปิดใช้การแชร์กับครอบครัวหรือออกจากกลุ่มครอบครัว

6. การสำรองและคืนค่าข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่

Google One อาจให้บริการฟังก์ชันการสำรองและคืนค่าข้อมูลขั้นสูง (“สำรองและคืนค่าข้อมูล”) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และแพ็กเกจอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ในการใช้ฟีเจอร์สำรองและคืนค่าข้อมูล คุณอาจต้องติดตั้งและเปิดใช้แอปอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Google Photos คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการสำรองและคืนค่าข้อมูลได้ทุกเมื่อในแอป Google One และหากการเป็นสมาชิก Google One ของคุณถูกระงับหรือยกเลิก คุณอาจเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไปยังฟีเจอร์สำรองและคืนค่าข้อมูลไม่ได้หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของการสำรองข้อมูล Android

7. แพ็กเกจที่มีผู้สนับสนุน

คุณอาจได้รับ Google One ผ่านแพ็จเกจที่มีผู้สนับสนุนจากบริษัทผู้สนับสนุนที่ไม่ใช่ Google เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลที่สามอื่นๆ (ทุกกรณีจะถือว่าเป็น "แพ็กเกจที่มีผู้สนับสนุน") ผู้ที่สนับสนุนแพ็กเกจจะเป็นฝ่ายกำหนดฟีเจอร์ที่มีให้บริการหรือค่าธรรมเนียมของแพ็กเกจที่มีผู้สนับสนุน และคุณควรดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการ Google One และข้อกำหนดของแพ็กเกจที่มีผู้สนับสนุนจากข้อกำหนดในการให้บริการของผู้สนับสนุนรายนั้น คุณอาจอัปเกรดหรือดาวน์เกรดแพ็กเกจที่มีผู้สนับสนุนผ่านผู้สนับสนุนแพ็กเกจได้ (ซึ่งในกรณีนี้ ข้อกำหนดการชำระเงินและการสมัครใช้บริการของผู้สนับสนุนจะมีผลบังคับใช้กับการอัปเกรดหรือดาวน์เกรดของคุณ) หรือโดยการเลือกตัวเลือกอัปเกรดหรือดาวน์เกรดจาก Google One โดยตรง (ในกรณีนี้ ข้อกำหนดการชำระเงินและการสมัครใช้บริการที่นี่จะมีผลบังคับใช้) ผู้สนับสนุนจะเป็นผู้พิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้งาน Google One ผ่านแพ็กเกจที่มีผู้สนับสนุนต่อหรือไม่ อีกทั้งยังอาจระงับหรือสิ้นสุดแพ็กเกจที่มีผู้สนับสนุนของคุณได้ทุกเมื่อ

8. ความเป็นส่วนตัว

Google เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เพื่อให้บริการ Google One ดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ โดยจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เราอาจเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Google One ของคุณเพื่อให้บริการ Google One, ประมวลผลธุรกรรมของคุณ หรือดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพของ Google One นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลการใช้บริการอื่นๆ ของ Google เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ Google One หรือเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้คุณอีกด้วย โดยคุณจะควบคุมการเก็บและใช้ข้อมูลกิจกรรมการใช้งาน Google ของตนเองได้ที่ myaccount.google.com

เราอาจแชร์ข้อมูลบางอย่างของคุณกับบุคคลที่สามตามความจำเป็นในการให้บริการ Google One รวมถึงเพื่อพิจารณาคุณสมบัติหรือการแลกรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัดของบุคคลที่สาม หรือสิทธิ์ในการใช้งานแพ็กเกจที่มีผู้สนับสนุนหรือการเป็นสมาชิกแบบทดลองใช้ เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณกับกลุ่มครอบครัวเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและการสมัครใช้บริการ Google One ของกลุ่มครอบครัวด้วย

เราอาจส่งประกาศเกี่ยวกับการให้บริการ ข่าวสารเพื่อการจัดการ และข้อมูลอื่นๆ ให้คุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Google One และเราอาจส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแบบจำกัดทางอีเมลและการแจ้งเตือนในอุปกรณ์ คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้บางรายการได้

9. การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อ Google One และอาจแก้ไขปรับเปลี่ยน Google One เพื่อให้บริการฟีเจอร์เพิ่มเติมหรือฟีเจอร์อื่นๆ ที่แตกต่างออกไป คุณยอมรับว่าการสมัครใช้บริการ Google One เป็นการสมัครใช้บริการ Google One ในรูปแบบตามที่เป็นในช่วงเวลาที่สมัคร ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้างต้น เราอาจเสนอข้อกำหนดและสิทธิ์สำหรับ Google One ในระดับอื่นเป็นครั้งคราว และค่าธรรมเนียมการสมัครใช้บริการสำหรับข้อกำหนดและระดับดังกล่าวอาจแตกต่างกันออกไป

10. การสิ้นสุด

Google อาจหยุดให้บริการ Google One แก่คุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งรวมถึงการหยุดให้บริการอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ด้วย หากคุณใช้งานแพ็กเกจที่มีผู้สนับสนุนอยู่ ผู้สนับสนุนอาจระงับหรือสิ้นสุดสิทธิ์เข้าถึง Google One ของคุณได้ Google ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือสิ้นสุด Google One ได้ทุกเมื่อ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างสมเหตุสมผล