Ytterligare användarvillkor för Google One

Gäller från och med: 9 november 2021 |

Om du ska kunna använda och få åtkomst till Google One, oavsett om du är ansvarig för Google One-prenumerationen, medlem i en familjegrupp som delar Google One eller användare som inte är medlem, måste du godkänna (1) Googles användarvillkor och (2) dessa Ytterligare användarvillkor för Google One (”Ytterligare användarvillkor för Google One”).

Läs vart och ett av dessa dokument noggrant. Dessa dokument kallas sammantaget ”Villkor”. De fastställer vad du kan förvänta dig av oss när du använder våra tjänster och vad vi förväntar oss av dig.

Förutom för Google One-kunder i Frankrike gäller att om dessa Ytterligare villkor för Google One orsakar en konflikt med Googles användarvillkor, så reglerar de Ytterligare villkoren användningen av Google One.

Vi rekommenderar att du läser vår integritetspolicy (ingår inte i dessa villkor) för att bättre förstå hur du kan uppdatera, hantera, exportera och radera dina uppgifter.

1. Allmän beskrivning av Google One

Google One görs tillgängligt av Google och är en plats där du får tillgång till Googles tjänster och support, en plats för belöningar och erbjudanden samt en plats där du kan upptäcka nya funktioner och produkter. Funktionerna i Google One kan omfatta prenumerationer på betalt lagringsutrymme på Google Drive, Google Foto och Gmail, kundsupport för vissa Google-produkter, funktioner för familjedelning, säkerhetskopiering och återställning av mobila enheter samt andra förmåner som tillhandahålls av Google eller tredje part. Din användning av ytterligare produkter eller tjänster från Google styrs av användarvillkoren för sådana produkter eller tjänster. Vissa produkter, funktioner och förmåner är kanske inte tillgängliga i alla länder. Mer information finns i hjälpcentret för Google One.

2. Betalda konton – betalning, prenumeration och återbetalningar

Betalningar. Det är enbart ansvariga för Google One-prenumerationer som kan köpa, uppgradera, nedgradera eller avsluta ett Google One-medlemskap. Google godkänner betalning via ett Google Payments-konto eller annan betalningsmetod som har angetts före köpet.

Uppsagda prenumerationer. Du debiteras i Google Payments från datumet då du registrerar dig för ett Google One-medlemskap. Prenumerationen på Google One förnyas automatiskt tills den sägs upp. Du kan säga upp den när du vill. Om du säger upp prenumerationen har du åtkomst till Google One under tiden som återstår av den befintliga prenumerationen. Om du väljer att ta bort Google One genom att radera tjänsten godkänner du att du omedelbart kan förlora åtkomsten till tjänster och funktioner i Google One utan återbetalning för den återstående prenumerationsperioden. Om vill behålla Google One-tjänsterna under den återstående prenumerationsperioden ska du säga upp prenumerationen istället för att radera Google One.

Ångerrätt. Om du befinner dig i EU eller Förenade kungadömet har du rätt att säga upp prenumerationen inom 14 dagar från det att du registrerat dig för, uppgraderat eller förnyat Google One-medlemskapet utan att ange något skäl. Om du vill utöva den lagstadgade ångerrätten måste du informera om ditt beslut i ett klart och tydligt meddelande till leverantören som du köpt av.

Återbetalningar. Mer information om återbetalningsregler finns i relevant policy från Google Play eller leverantören som du köpt av. Om du har köpt av Google erbjuds inga återbetalningar eller delfaktureringsperioder utöver det som krävs enligt tillämplig lag. Om du har köpt av någon annan aktör än Google, exempelvis via din iPhone eller iPad, eller registrerat dig för ett Google One-medlemskap via App Store eller annan tredjepartsleverantör, gäller denna leverantörs återbetalningspolicy. Du måste kontakta denna tredje part (exempelvis Apples support) och begära en återbetalning.

Prisändringar. Vi kan ändra gällande pris(er) på Google One, men informerar dig i förhand om sådana ändringar. Dessa ändringar börjar gälla när din nuvarande betalningsperiod har löpt ut, när nästa betalning förfaller efter att du har fått förhandsinformationen. Vi meddelar dig minst 30 dagar i förväg när ett pris höjs innan du debiteras. Om du får meddelandet senare än 30 dagar innan beloppet debiteras gäller ändringen inte förrän betalningen efter nästa betalning förfaller. Om du inte vill fortsätta med Google One till det nya priset kan du säga upp eller nedgradera prenumerationen när du vill i prenumerationsinställningarna för Google Play, Apple eller tredje part. Din uppsägning eller nedgradering börjar gälla från och med nästa faktureringsperiod efter att tjänstens aktuella löptid har gått ut om inget annat anges i de tillämpliga villkoren för betalningsplattformen. Vid prisökningar som kräver samtycke kan din prenumeration sägas upp om du inte godkänner det nya priset. Om prenumerationen avslutas och du senare vill ta upp prenumerationen igen debiteras du det då aktuella priset på prenumerationen.

3. Kundsupport

Google One ger dig åtkomst till kundsupport för ett antal produkter och tjänster från Google (”Kundsupport”). Om Kundsupport inte kan hjälpa till med din supportbegäran kan vi överföra eller hänvisa dig till kundsupporttjänsten för den aktuella Google-produkten. Detta omfattar fall där Google One inte erbjuder Kundsupport för den specifika produkt eller tjänst från Google som begärs. Om din prenumeration på Google One sägs upp eller stängs av, stängs eventuellt dina utestående ärenden hos Kundsupport också av. Du kan då behöva skicka en ny förfrågan när prenumerationen har återställts.

4. Begränsade medlemsförmåner

Google One kan tillhandahålla innehåll, produkter och tjänster till rabatterat pris eller kostnadsfritt (”Begränsade medlemsförmåner”). Begränsade medlemsförmåner kan vara begränsade per land, tillgång, varaktighet, medlemsnivå eller andra faktorer. Alla Begränsade medlemsförmåner är inte tillgängliga för alla Google One-prenumeranter. Vissa Begränsade medlemsförmåner kan kanske bara lösas in av den som är ansvarig för Google One-prenumerationen och vissa Begränsade medlemsförmåner kan kanske lösas in av medlemmar i familjegruppen eller enbart av den första familjemedlem som aktiverar inlösen. Vissa Begränsade medlemsförmåner kan inte lösas in av Google-konton för barn och tonåringar eller av användare som befinner sig i en provperiod. Andra kvalifikationskriterier kan också gälla.

Vi kan jobba med tredje part för att erbjuda dig deras tjänster eller innehåll som Begränsade medlemsförmåner via Google One. När du löser in en Begränsad medlemsförmån från tredje part är du medveten om att Google kan tillhandahålla denna tredje part alla personliga uppgifter som krävs för att behandla din inlösen, i enlighet med Googles integritetspolicy. Ditt utnyttjande av Begränsade medlemsförmåner från tredje part kan omfattas av tredje parts användarvillkor, licensavtal, integritetspolicy eller annat sådant avtal.

5. Familjer

Vissa funktioner i Google One, däribland lagringsutrymme på Drive, Gmail och Foto, kan delas med familjegruppen om du har en sådan (”Familjedelning”). Familjegruppen kan kanske även ta emot och lösa in Begränsade medlemsförmåner som görs tillgängliga för dig. Om du inte vill dela sådana funktioner med familjegruppen måste du inaktivera Familjedelning för Google One eller lämna familjegruppen. Det är enbart ansvariga för Google One-prenumerationer som kan lägga till medlemmar samt aktivera eller inaktivera Familjedelning i ett Google One-medlemskap.

Om du är med i en familjegrupp i Google One ser medlemmarna i gruppen viss information om dig. Om du går med i en familjegrupp som har Google Ones Familjedelning aktiverad kan andra medlemmar i och inbjudna till familjegruppen kanske se ditt namn, ditt foto, din e-postadress, enheterna du har säkerhetskopierat och hur mycket utrymme du använder på Google Drive, Gmail och Google Foto. Medlemmar i familjegruppen ser kanske även om en Begränsad medlemsförmån har lösts in av en familjemedlem.

Om du är ansvarig för Google One-prenumerationen i din familjegrupp och inaktiverar Familjedelning eller lämnar familjegruppen, förlorar de övriga medlemmarna i familjegruppen åtkomsten till Google One. Om den som är ansvarig för Google One-prenumerationen har gett dig åtkomst till Google One via Familjedelning, förlorar du åtkomsten till Google One om du lämnar familjegruppen eller om den som är ansvarig för Google One-prenumerationen inaktiverar Familjedelning eller lämnar familjegruppen.

6. Säkerhetskopiering och återställning för mobila enheter

Google One kan ge dig tillgång till utökade funktioner för säkerhetskopiering och återställning av data (”Säkerhetskopiera och återställ”) för berättigade mobila enheter och mobilabonnemang. Du kan behöva installera och aktivera ytterligare appar, som Google Foto, om du ska kunna använda Säkerhetskopiera och återställ. Du kan när du vill ändra inställningarna för Säkerhetskopiera och återställ i Google One-appen. Om ditt Google One-medlemskap stängs av eller sägs upp kan du, i enlighet med Android-policyerna för säkerhetskopiering, efter en tid förlora åtkomsten till data som sparats i Säkerhetskopiera och återställ.

7. Sponsrade prenumerationer

Google One kan erbjudas via en sponsrad prenumeration från en sponsor som inte är Google. Det kan exempelvis vara en mobiloperatör, internetleverantör eller annan tredje part (kallas i samtliga fall ”Sponsrad prenumeration”). Den sponsrande parten fastställer alla tillgängliga funktioner eller avgifter för Sponsrade prenumerationer. Läs den Sponsrande partens användarvillkor för prisinformation om Google One och för information om villkoren för din Sponsrade prenumeration. Du kan ha möjlighet att uppgradera eller nedgradera din Sponsrade prenumeration via den sponsrande parten (i detta fall gäller den sponsrande partens betalnings- och prenumerationsvillkor för uppgraderingen eller nedgraderingen) eller genom att välja ett uppgraderings- eller nedgraderingsalternativ direkt från Google One (i detta fall gäller betalnings- och prenumerationsvillkoren här för upp- eller nedgraderingen). Det är sponsorn som avgör om du förblir berättigad och har fortsatt åtkomst till Google One via en Sponsrad prenumeration. Sponsorn kan stänga av eller avsluta din Sponsrade prenumeration när som helst.

8. Integritet

Google samlar in och använder information som du uppger för att kunna tillhandahålla dig Google One enligt beskrivningen i dessa Villkor i enlighet med Googles integritetspolicy. Vi kan samla in och använda information om din användning av Google One för att tillhandahålla Google One-tjänsterna, behandla dina transaktioner eller för att underhålla och förbättra Google One. Vi kan även använda information om din användning av andra Google-tjänster för att förbättra Google One, ge dig tillgång till förmåner eller marknadsföra Google One. Du kan styra insamlingen och användningen av information om din Google-aktivitet på myaccount.google.com.

Vi kan dela viss information om dig med tredje part i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla Google One. Detta kan omfatta att bedöma om du är berättigad till, eller din inlösen av, Begränsade medlemsförmåner från tredje part. Det kan även omfatta att avgöra om du är berättigad till en Sponsrad prenumeration eller ett provmedlemskap. Vi kan även dela information om dig med din familjegrupp i syfte att tillhandahålla information om familjegruppens status och prenumeration på Google One.

Vi kan skicka dig meddelanden om tjänsten, administrativa meddelanden och annan information i samband med din användning av Google One. Vi kan även skicka e-postmeddelanden och enhetsaviseringar som rör dina Begränsade medlemsförmåner. Du kan välja bort vissa typer av sådan kommunikation.

9. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i Google One och Google One kan komma att ändras för att tillhandahålla fler, eller andra, funktioner. Du godkänner att prenumerationen på Google One gäller för Google One så som produkten var utformad när du började prenumerera. I enlighet med Avsnitt 2 ovan kan det även hända att vi då och då erbjuder andra villkor och nivåer för Google One. Prenumerationsavgiften för sådana villkor eller nivåer kan variera.

10. Uppsägning

Google kan sluta tillhandahålla dig Google One när som helst, inklusive vid brott mot dessa Villkor. Om du har en Sponsrad prenumeration kan även sponsorn stänga av eller avsluta din åtkomst till Google One. Google förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta Google One när som helst, med skälig förhandsinformation till dig.