Dodatkowe warunki korzystania z usługi Google One

Data wejścia w życie: 9 listopada 2021 |

Aby korzystać z usługi Google One, niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem pakietu Google One, czy należysz do grupy rodzinnej, która wspólnie korzysta z subskrypcji Google One, czy też jesteś użytkownikiem nieposiadającym subskrypcji, musisz zaakceptować: (1) Warunki korzystania z usług Google oraz (2) niniejsze Dodatkowe warunki korzystania z usługi Google One („Dodatkowe warunki korzystania z usługi Google One”).

Dokładnie zapoznaj się z każdym z tych dokumentów. Razem te dokumenty są określane jako „Warunki”. Dowiesz się z nich, czego możesz od nas oczekiwać podczas korzystania z naszych usług, i czego my oczekujemy od Ciebie.

Jeśli w przypadku korzystania z Google One występuje sprzeczność między Dodatkowymi warunkami korzystania z usługi Google One a Warunkami korzystania z usług Google, obowiązują niniejsze Warunki dodatkowe. Reguła ta nie dotyczy klientów Google One z Francji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, która nie jest wprawdzie częścią Warunków, ale pozwala lepiej zrozumieć, jak można aktualizować, eksportować i usuwać swoje dane oraz nimi zarządzać.

1. Ogólny opis usługi Google One

Google One to miejsce, w którym użytkownicy mogą znaleźć usługi Google oraz otrzymać wsparcie, uzyskać nagrody i oferty oraz odkryć nowe funkcje i usługi. Funkcje Google One mogą obejmować płatne pakiety dodatkowego miejsca na dane dzielonego między Dysk Google, Zdjęcia Google oraz Gmaila, obsługę klienta w zakresie niektórych usług Google, funkcje udostępniania w grupie rodzinnej, możliwość tworzenia i przywracania kopii zapasowych danych z urządzeń mobilnych oraz inne korzyści zapewniane przez Google lub osoby trzecie. Używanie dodatkowych usług Google podlega warunkom korzystania z tych usług. Niektóre usługi, funkcje i korzyści mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Więcej informacji można znaleźć w Centrum pomocy Google One.

2. Konta płatne – płatności, subskrypcje i zwroty środków

Płatności. Tylko menedżerowie pakietu Google One mogą kupować lub anulować subskrypcję Google One albo przechodzić na płatny lub mniejszy pakiet dodatkowego miejsca. Google przyjmuje płatności przy pomocy konta płatności Google lub dowolnej innej formy płatności wskazanej przed zakupem.

Anulowanie subskrypcji. Google Payments automatycznie pobierze płatność za okres od daty rejestracji w Google One, a subskrypcja Google One odnowi się automatycznie i będzie trwała aż do momentu, w którym zostanie anulowana. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Jeśli Użytkownik anuluje subskrypcję, do końca jej okresu będzie jeszcze mieć dostęp do Google One. Jeśli dodatkowo Użytkownik zdecyduje się usunąć Google One w ramach usuwania usługi, może natychmiast utracić dostęp do usług i funkcji Google One, bez zwrotu środków za pozostały okres dotychczasowej subskrypcji. Jeśli Użytkownik woli zachować dostęp do usług Google One do końca subskrypcji, zamiast usuwać Google One, powinien anulować subskrypcję.

Prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli Użytkownik przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, ma prawo anulować subskrypcję Google One w ciągu 14 dni od daty jej zarejestrowania, uaktualnienia lub odnowienia, bez podawania powodu swojej decyzji. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi w sposób jednoznaczny poinformować firmę, w której usługa została zakupiona, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Zwroty środków. Informacje o dodatkowych prawach do zwrotu środków znajdują się w odpowiednich zasadach Google Play lub dostawcy, od którego usługa została zakupiona. Jeśli usługa została zakupiona od Google, nie ma możliwości uzyskania zwrotu środków za zakup ani skrócenia okresu rozliczeniowego, chyba że obowiązujące przepisy prawa mówią inaczej. Jeśli Użytkownik dokonał zakupu w inny sposób niż od Google, np. korzystając ze swojego iPhone'a lub iPada, lub zarejestrował subskrypcję Google One przy pomocy App Store lub innego dostawcy, będą miały zastosowanie zasady zwrotów dostawcy. Aby poprosić o zwrot środków, Użytkownik musi zwrócić się do tego dostawcy (np. do pomocy technicznej Apple).

Zmiany cen. Możemy zmienić obowiązujące ceny usługi Google One, ale poinformujemy o tym użytkowników z wyprzedzeniem. Zmiany zaczną obowiązywać po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego, przy najbliższej należnej płatności po powiadomieniu. W przypadku wzrostu ceny powiadomimy o tym użytkowników co najmniej 30 dni przed pobraniem opłaty. Jeśli Użytkownik otrzyma powiadomienie z wyprzedzeniem mniejszym niż 30-dniowe, zmiana będzie obowiązywać dopiero przy następnej należnej płatności. Jeśli Użytkownik nie chce dalej korzystać z usługi Google One z nową ceną, w każdej chwili może anulować subskrypcję lub przejść na jej niższą wersję bezpośrednio w ustawieniach subskrypcji Google Play, Apple lub innego dostawcy. Anulowanie subskrypcji lub przejście na niższą wersję będzie obowiązywać od okresu rozliczeniowego następującego po bieżącym okresie korzystania z usługi, chyba że w warunkach płatności dotyczących korzystania z platformy określono inaczej. Jeśli cena subskrypcji wzrośnie, a podwyżka będzie wymagała akceptacji Użytkownika, subskrypcja może zostać anulowana, jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowej ceny. Jeśli Użytkownik anulował subskrypcję i chce ją odnowić, zostanie obciążony opłatą, której wysokość odpowiada bieżącej cenie subskrypcji.

3. Obsługa klienta

Google One zapewnia dostęp do obsługi klienta w wielu usługach Google („Obsługa klienta”). Jeśli zespół Obsługi klienta nie będzie mógł Użytkownikowi pomóc, możemy przekierować Użytkownika do obsługi klienta usługi Google, której dotyczy problem. Obejmuje to przypadki, w których Google One nie zapewnia Obsługi klienta w zakresie konkretnej usługi Google, której dotyczy zgłaszany problem. Jeśli subskrypcja Google One zostanie anulowana lub zawieszona, nierozwiązane problemy zgłoszone Obsłudze klienta również mogą zostać zawieszone, a po przywróceniu subskrypcji może być konieczne zgłoszenie nowego zapytania.

4. Ograniczone korzyści dla subskrybentów

Google One może udostępniać treści, produkty i usługi z rabatem lub bez ponoszenia opłat przez Użytkownika („Ograniczone korzyści dla subskrybentów”). Tego typu korzyści mogą być ograniczone ze względu na kraj, dostawę, czas trwania subskrypcji, jej rodzaj lub inne czynniki, i nie wszystkie będą dostępne dla wszystkich subskrybentów Google One. Niektóre Ograniczone korzyści dla subskrybentów mogą być dostępne tylko dla menedżera pakietu Google One, a inne dla członków grupy rodzinnej lub tylko dla pierwszego członka grupy, który je aktywuje. Niektóre Ograniczone korzyści dla subskrybentów nie są dostępne na kontach Google dla dzieci i nastolatków oraz użytkowników wersji próbnych. Mogą mieć zastosowanie również inne kryteria dostępności.

Aby dostarczać usługi lub treści w ramach Ograniczonych korzyści dla subskrybentów w Google One, możemy współpracować z osobami trzecimi. Aby mieć dostęp do Ograniczonych korzyści dla subskrybentów zapewnianych przez osobę trzecią, Użytkownik musi potwierdzić, że Google może przekazywać w tym celu wybranej osobie trzeciej wszelkie dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności Google. Dostęp do jakichkolwiek Ograniczonych korzyści dla subskrybentów zapewnianych przez osobę trzecią może podlegać warunkom korzystania z usługi, umowie licencyjnej, polityce prywatności lub innej podobnej umowie zawartej przez osobę trzecią.

5. Grupy rodzinne

Niektóre funkcje Google One, w tym miejsce na Dysku, w Gmailu i Zdjęciach Google, mogą być udostępniane w grupie rodzinnej („Udostępnianie w grupie rodzinnej”). Grupa rodzinna Użytkownika może też otrzymywać udostępnione Użytkownikowi Ograniczone korzyści dla subskrybentów oraz z nich korzystać. Jeśli Użytkownik nie chce udostępniać takich funkcji swojej grupie rodzinnej, musi wyłączyć Udostępnianie w grupie rodzinnej w Google One lub opuścić grupę rodzinną. Tylko menedżerowie pakietu Google One mogą dodawać członków grupy rodzinnej do subskrypcji Google One i włączać lub wyłączać w niej Udostępnianie w grupie rodzinnej.

Jeśli Użytkownik należy do grupy rodzinnej w Google One, jej członkowie będą mogli zobaczyć określone informacje na jego temat. Jeśli Użytkownik dołącza do grupy rodzinnej z włączonym Udostępnianiem w grupie rodzinnej w Google One, inni członkowie grupy i osoby do niej zaproszone mogą zobaczyć imię i nazwisko Użytkownika, zdjęcie, adres e-mail, listę urządzeń, dla których utworzono kopie zapasowe oraz ilość miejsca, które Użytkownik wykorzystuje na Dysku, w Gmailu i w Zdjęciach Google. Członkowie grupy rodzinnej mogą też sprawdzić, czy ktoś z grupy miał już dostęp do Ograniczonych korzyści dla subskrybentów.

Jeśli Użytkownik jest menedżerem pakietu Google One w grupie rodzinnej i wyłączy Udostępnianie w grupie rodzinnej lub opuści grupę, inni członkowie grupy utracą dostęp do Google One. Jeśli menedżer pakietu Google One przyznał Użytkownikowi dostęp do Google One za pomocą Udostępniania w grupie rodzinnej, Użytkownik utraci dostęp do tej usługi, jeśli opuści grupę lub jeśli menedżer pakietu Google One ją opuści albo wyłączy Udostępnianie w grupie rodzinnej.

6. Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych danych z urządzeń mobilnych

W ramach Google One dostępne są rozbudowane funkcje tworzenia i przywracania kopii zapasowych danych („Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych”) w przypadku kwalifikujących się urządzeń mobilnych i abonamentów. Korzystanie z Tworzenia i przywracania kopii zapasowych może wymagać zainstalowania i aktywowania dodatkowych aplikacji, takich jak Zdjęcia Google. W każdej chwili Użytkownik może zmienić opcje Tworzenia i przywracania kopii zapasowych w aplikacji Google One. Jeśli subskrypcja Google One została zawieszona lub anulowana, po pewnym czasie Użytkownik może utracić dostęp do danych zapisanych w ramach Tworzenia i przywracania kopii zapasowych (zgodnie z zasadami dotyczącymi tworzenia kopii zapasowej danych na urządzeniu z Androidem.

7. Abonamenty sponsorowane

Dostęp do Google One można uzyskać w ramach Abonamentu sponsorowanego zapewnianego przez sponsora innego niż Google, np. operatora komórkowego, dostawcę usług internetowych lub inną osobę trzecią (w każdym z tych przypadków będzie mowa o „Abonamencie sponsorowanym”). Zarówno wszelkie elementy Abonamentów sponsorowanych, jak i ich ceny, są określane przez sponsora, dlatego informacje o cenach Google One i warunkach korzystania z Abonamentu sponsorowanego będą znajdować się w warunkach sponsora. Użytkownik może przejść na niższą lub wyższą wersję Abonamentu sponsorowanego przy pomocy sponsora (w takim przypadku obowiązywać będą warunki płatności i subskrypcji sponsora). Użytkownik może też wybrać opcję przejścia na niższą lub wyższą wersję bezpośrednio w Google One – w takim przypadku obowiązują podane tu warunki płatności i subskrypcji. To, czy dana osoba kwalifikuje się do korzystania z Google One w ramach Abonamentu sponsorowanego, określa sponsor. Może on też w każdej chwili zawiesić lub zakończyć Abonament sponsorowany.

8. Prywatność

Google gromadzi i wykorzystuje podane przez Użytkownika informacje w celu udostępniania mu Google One, jak opisano w tych Warunkach, zgodnie z Polityką prywatności Google. Informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z Google One, możemy gromadzić i wykorzystywać, aby świadczyć Użytkownikowi odpowiednie usługi, przetwarzać jego transakcje, a także rozwijać i ulepszać Google One. Możemy też wykorzystywać informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z innych usług Google, aby zapewniać mu korzyści, a także ulepszać i promować Google One. Na stronie myaccount.google.com Użytkownik może kontrolować gromadzenie i wykorzystywanie informacji o swojej aktywności w Google.

Możemy udostępniać pewne informacje na temat Użytkownika osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do zapewnienia mu dostępu do Google One, w tym do określenia, czy kwalifikuje się on do skorzystania z Abonamentu sponsorowanego, wersji próbnej usługi lub Ograniczonych korzyści dla subskrybentów zapewnianych przez osobę trzecią. Możemy też udostępniać dotyczące Użytkownika dane grupie rodzinnej, aby przekazywać informacje o statusie i subskrypcji Google One w tej grupie.

W związku z korzystaniem z Google One Użytkownik może otrzymywać od nas powiadomienia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje. Możemy wysyłać Użytkownikowi e-maile i powiadomienia na urządzeniu dotyczące przysługujących mu Ograniczonych korzyści dla subskrybentów. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych z tych wiadomości.

9. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Google One. Możemy modyfikować tę usługę w celu udostępniania dodatkowych lub innych funkcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego subskrypcja Google One dotyczy tej usługi w takiej postaci, w jakiej była ona dostępna w momencie jej zasubskrybowania. Jak określono wyżej w sekcji 2 możemy też okresowo oferować inne warunki i poziomy Google One, a opłaty za subskrypcję na innych warunkach i poziomach mogą się różnić.

10. Wypowiedzenie Umowy

Google może w każdej chwili przestać udostępniać Użytkownikowi usługę Google One, m.in. jeśli dojdzie do naruszenia niniejszych Warunków. Jeśli Użytkownik korzysta z Abonamentu sponsorowanego, sponsor również może zawiesić lub zakończyć dostęp Użytkownika do Google One. Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi Google One w dowolnym momencie, po powiadomieniu Użytkownika z wystarczającym wyprzedzeniem.