Tilleggsvilkår for bruk av Google One

Sist endret: 9. november 2021

For å kunne bruke Google One må du godta (1) Googles vilkår for bruk og (2) disse tilleggsvilkårene for bruk av Google One («tilleggsvilkår for Google One»), uansett om du er administrator for Google One-abonnementet, medlem av en familiegruppe som deler Google One, eller bruker tjenesten uten å være abonnent.

Du bør lese hvert av disse dokumentene grundig. Samlet kalles disse dokumentene for «vilkårene». De inneholder informasjon om hva du kan forvente av oss når du bruker tjenestene våre, og hva vi forventer av deg.

Hvis disse tilleggsvilkårene for Google One er i strid med Googles vilkår for bruk, er det disse tilleggsvilkårene som gjelder for Google One, unntatt for Google One-kunder i Frankrike.

Selv om personvernreglene våre ikke inngår i disse vilkårene, anbefaler vi at du leser gjennom dem også for å få bedre oversikt over hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette opplysningene dine.

1. Generell beskrivelse av Google One

Google har gjort Google One tilgjengelig for å gi deg en destinasjon for Google-tjenester og brukerstøtte, muligheter for belønninger og tilbud samt muligheten til å oppdage nye funksjoner og produkter. Google One-funksjonene kan blant annet omfatte betalte lagringsabonnementer som deles mellom Google Disk, Google Foto og Gmail, brukerstøtte for visse Google-produkter, funksjoner for deling med familien, sikkerhetskopiering og gjenoppretting av mobilenheter samt andre fordeler Google tilbyr deg direkte eller via tredjeparter. Bruken din av andre Google-produkter eller -tjenester styres av vilkårene for bruk som gjelder for de aktuelle produktene eller tjenestene. Det er mulig at enkelte produkter, funksjoner og fordeler ikke er tilgjengelige i alle land. Du finner mer informasjon i brukerstøtten for Google One.

2. Betalte kontoer – betaling, abonnement og refusjoner

Betalinger. Det er bare administratorer for Google One-abonnementer som kan kjøpe, oppgradere, nedgradere eller si opp Google One-abonnementer. Google godtar betaling via en Google Payments-konto eller annen betalingsmåte som blir angitt før kjøpet.

Oppsigelse av abonnementer. Google Payments trekker automatisk betalingen fra datoen du registrerte deg for et Google One-abonnement, og abonnementet på Google One fornyes automatisk til det blir sagt opp. Du kan si opp abonnementet når som helst. Hvis du sier opp abonnementet, beholder du tilgangen til Google One i den gjenværende perioden av abonnementet. Hvis du i tillegg velger å slette Google One via tjenestesletting, godtar du at du kan miste tilgangen til Google One-tjenester og -funksjonalitet med en gang uten å få refusjon for den gjenværende perioden av abonnementet. Hvis du foretrekker å beholde Google One-tjenester ut abonnementsperioden, må du si opp abonnementet i stedet for å slette Google One.

Angrerett. Hvis du er i EU eller Storbritannia, har du rett til å si opp Google One-abonnementet innen 14 dager etter at du tegnet, oppgraderte eller fornyet det, uten å måtte oppgi noen grunn. For å benytte deg av angreretten må du informere leverandøren du kjøpte tjenesten hos, om at du vil trekke deg fra den aktuelle kontrakten, via en entydig erklæring.

Refusjoner. Du finner informasjon om andre refusjonsrettigheter i de aktuelle retningslinjene fra Google Play eller leverandøren du kjøpte tjenesten hos. Hvis du har kjøpt den hos Google, er det ikke mulig å få refusjon eller oppdelte faktureringsperioder, utover det som kreves av lov og rett. Hvis du har kjøpt den hos andre parter enn Google, for eksempel ved å bruke iPhone eller iPad, eller hvis du har tegnet et Google One-abonnement via App Store eller en annen tredjepartsleverandør, er det leverandørens refusjonsretningslinjer som gjelder. Da må du kontakte tredjeparten (f.eks. Apples brukerstøtte) for å be om refusjon.

Prisendringer. Vi kan endre de gjeldende prisene for Google One, men vi varsler deg på forhånd om slike endringer. Slike endringer trer i kraft etter at den inneværende betalingsperioden er ferdig, og den neste betalingen forfaller etter varselet. Ved prisøkninger gir vi deg forhåndsvarsel minst 30 dager før du eventuelt blir belastet. Hvis du får mindre enn 30 dagers forvarsel, gjelder ikke endringen før betalingen etter den neste betalingen forfaller. Hvis du ikke vil fortsette med Google One til den nye prisen, kan du si opp eller nedgradere abonnementet når som helst i innstillingene for Google Play-, Apple- eller tredjepartsabonnementet. Når du sier opp eller nedgraderer abonnementet, gjelder endringen fra og med faktureringsperioden etter at den nåværende tjenesteperioden utløper, med mindre noe annet er angitt i vilkårene for betalingsplattformen. I tilfeller der prisen øker og det kreves samtykke, kan det hende at abonnementet ditt blir sagt opp hvis du ikke godtar den nye prisen. Hvis abonnementet ditt sies opp og du senere bestemmer deg for å abonnere på nytt, blir du belastet for prisen som gjelder da.

3. Brukerstøtte

Med Google One får du tilgang til brukerstøtte for flere forskjellige Google-produkter og -tjenester («brukerstøtte»). Hvis brukerstøtten ikke kan hjelpe deg med en henvendelse, kan vi overføre eller henvise deg til brukerstøtten for det aktuelle Google-produktet. Dette omfatter også tilfeller der Google One ikke tilbyr brukerstøtte for det Google-produktet eller den Google-tjenesten henvendelsen gjelder. Hvis Google One-abonnementet ditt blir sagt opp eller suspendert, kan det hende at eventuelle uløste brukerstøttesaker også blir suspendert, slik at du må sende inn en ny henvendelse når abonnementet er gjenopprettet.

4. Begrensede abonnementsfordeler

Med Google One kan du få innhold, produkter og tjenester kostnadsfritt eller til rabattert pris («begrensede abonnementsfordeler»). De begrensede abonnementsfordelene kan være begrenset etter land, tilgjengelighet, varighet, abonnementsnivå eller andre faktorer, og ikke alle de begrensede abonnementsfordelene er tilgjengelige for alle Google One-abonnenter. Noen begrensede abonnementsfordeler kan bare løses inn av administratoren for Google One-abonnementet, og noen begrensede abonnementsfordeler kan løses inn av medlemmer av familiegruppen eller bare av det første familiemedlemmet som aktiverer innløsingen. Noen begrensede abonnementsfordeler kan ikke løses inn av Google-kontoer for barn eller tenåringer eller for brukere av prøveabonnementer. Andre kvalifikasjonskriterier kan også gjelde.

Vi kan samarbeide med tredjeparter for å levere tjenester eller innhold fra dem til deg som begrensede abonnementsfordeler via Google One. Ved innløsing av begrensede abonnementsfordeler som leveres av tredjeparter, godtar du at Google kan oppgi alle personopplysninger som er nødvendige for å behandle innløsingen, til tredjepartene i henhold til Googles personvernregler. Bruken din av eventuelle begrensede abonnementsfordeler fra tredjeparter kan være underlagt den aktuelle tredjepartens vilkår for bruk, lisensavtaler, personvernregler eller andre lignende avtaler.

5. Familier

Enkelte elementer i Google One, blant annet lagringsplassen i Disk, Gmail og Foto, kan deles med familiegruppen din hvis du har en slik gruppe («familiedeling»). Familiegruppen din kan også motta og løse inn begrensede abonnementsfordeler som blir gjort tilgjengelige for deg. Hvis du ikke vil dele disse elementene med familiegruppen din, må du slå av familiedeling for Google One eller forlate familiegruppen. Det er bare administratorer for Google One-abonnementer som kan legge til familiemedlemmer og slå familiedeling av og på i Google One-abonnementer.

Hvis du er medlem av en familiegruppe i Google One, kan de andre medlemmene av gruppen se visse opplysninger om deg. Hvis du blir med i en familiegruppe der familiedeling for Google One er slått på, kan andre medlemmer av og folk som er invitert til familiegruppen, se navnet ditt, bildet ditt, e-postadressen din, enhetene du har sikkerhetskopiert, og hvor mye plass du bruker i Google Disk, Gmail og Google Foto. Medlemmene av familiegruppen kan også se om en begrenset medlemsfordel er løst inn av et annet familiemedlem.

Hvis du er administrator for Google One-abonnementet i familiegruppen og slår av familiedeling eller forlater gruppen, mister de andre medlemmene av familiegruppen tilgangen til Google One. Hvis du har fått tilgang til Google One via familiedeling fra administratoren av Google One-abonnementet ditt, mister du tilgangen til Google One hvis du forlater familiegruppen, eller hvis administratoren av Google One-abonnementet slår av familiedeling eller forlater gruppen.

6. Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av mobilenheter

Med Google One kan du få bedre funksjoner for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data («sikkerhetskopiering og gjenoppretting») for mobilenheter og mobilabonnementer som er kvalifisert til det. For å bruke sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan det være nødvendig å installere og aktivere tilleggsapper, for eksempel Google Foto. Du kan når som helst endre alternativene for sikkerhetskopiering og gjenoppretting i Google One-appen. Hvis Google One-abonnementet ditt blir suspendert eller sagt opp, kan du etter en stund miste tilgang til data som er lagret med sikkerhetskopiering og gjenoppretting, i henhold til retningslinjene for Android-sikkerhetskopiering.

7. Sponsede abonnementer

Det kan hende du har tilgang til Google One via et sponset abonnement levert av en sponsor som ikke er Google, for eksempel en mobiloperatør, en internettleverandør eller en annen tredjepart (et «sponset abonnement»). Eventuelle tilgjengelige funksjoner og gebyrer for sponsede abonnementer avgjøres av sponsoren, og du bør se i sponsorens vilkår for bruk etter prisinformasjon for Google One og vilkår for det sponsede abonnementet. Det er mulig at du kan oppgradere eller nedgradere det sponsede abonnementet ditt via sponsoren (underlagt sponsorens betalings- og abonnementsvilkår for oppgraderingen eller nedgraderingen) eller ved å velge et oppgraderings- eller nedgraderingsalternativ direkte fra Google One (underlagt betalings- og abonnementsvilkårene her for oppgraderingen eller nedgraderingen). Det er sponsoren som avgjør om du er kvalifisert for og har tilgang til Google One via et sponset abonnement, og sponsoren kan når som helst suspendere eller si opp det sponsede abonnementet ditt.

8. Personvern

Google samler inn og bruker informasjon oppgitt av deg for å levere Google One til deg slik det står beskrevet i disse vilkårene, i henhold til Googles personvernregler. Vi kan samle inn og bruke informasjon om bruken din av Google One for å levere Google One-tjenestene, behandle transaksjonene dine samt vedlikeholde og videreutvikle Google One. Vi kan også bruke informasjon om bruken din av andre Google-tjenester for å videreutvikle Google One, gi deg fordeler eller markedsføre Google One. Du kan kontrollere innsamlingen og bruken av Google-aktiviteten din på myaccount.google.com.

Det kan hende vi deler bestemte opplysninger om deg med tredjeparter der det er nødvendig for å levere Google One, blant annet for å avgjøre om du er kvalifisert for eller kan løse inn begrensede abonnementsfordeler fra tredjeparter, eller om du er kvalifisert for et sponset abonnement eller et prøveabonnement. Vi kan også dele informasjon om deg med familiegruppen din for å oppgi informasjon om familiegruppens Google One-status og -abonnement.

I forbindelse med bruken din av Google One kan vi sende deg tjenestemeldinger, administrative meldinger og annen informasjon. Vi kan også sende deg e-post og enhetsvarsler i tilknytning til de begrensede abonnementsfordelene dine. Du kan velge bort noen av disse kommunikasjonstypene.

9. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre Google One, og Google One kan bli endret for å levere flere eller andre funksjoner. Du godtar at abonnementet ditt på Google One gjelder for Google One i den formen det har på abonneringstidspunktet. Som angitt i del 2 ovenfor kan vi også fra tid til annen tilby forskjellige vilkår og nivåer for Google One, og abonnementskostnaden for disse vilkårene eller nivåene kan variere.

10. Oppsigelse

Google kan slutte å levere Google One til deg når som helst, blant annet på grunn av brudd på disse vilkårene. Hvis du har et sponset abonnement, kan tilgangen din til Google One også bli suspendert eller sagt opp av sponsoren din. Google forbeholder seg retten til å suspendere eller si opp Google One når som helst, med rimelig forhåndsvarsel til deg.