Servicevoorwaarden van Google One

Laatst geüpdatet: 1 oktober 2018

1. Inleiding

Google One is een service die wordt aangeboden door Google LLC ('Google', 'we' of 'ons'), gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië 94043, VS, en valt onder de Servicevoorwaarden van Google ('Servicevoorwaarden van Google'). Google One is een 'Service' zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden van Google, en de volgende Servicevoorwaarden van Google One zijn aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van Google One. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van Google One onder deze Servicevoorwaarden van Google One en de Servicevoorwaarden van Google valt (in deze Servicevoorwaarden van Google One gezamenlijk de 'Voorwaarden' genoemd). Opmerking: In het Privacybeleid van Google wordt beschreven hoe gegevens worden verwerkt in deze service.

Als er een conflict is tussen de Servicevoorwaarden van Google One en de Servicevoorwaarden van Google, zijn de Servicevoorwaarden van Google One van toepassing. Als er een conflict is tussen de Engelstalige versie van de Voorwaarden en een versie die is vertaald in een andere taal, is de Engelstalige versie van toepassing.

Voor uw gebruik van Google One is het vereist dat u akkoord gaat met de Voorwaarden, of u nu de beheerder van het Google One-abonnement bent of lid van een gezinsgroep bent waarin Google One wordt gedeeld. Lees de Voorwaarden zorgvuldig door. Sommige producten en functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Ga naar het Helpcentrum van Google One voor meer informatie.

2. Algemene beschrijving van Google One

Google One wordt beschikbaar gesteld door Google om u een bestemming voor services en support van Google te bieden, beloningen en aanbiedingen te leveren en nieuwe functies en producten te laten ontdekken.

Google One-functies kunnen bestaan uit betaalde opslagmogelijkheden in Google Drive, klantensupport voor meerdere Google-producten die u mogelijk gebruikt, functies voor delen met het gezin, mobiele back-up en herstel, en andere voordelen die worden aangeboden door Google of via derden. Je gebruik van aanvullende producten of services van Google valt onder de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op die producten of services.

3. Betaling en abonnement

Alleen beheerders van Google One-abonnementen kunnen een Google One-lidmaatschap aanschaffen, upgraden, downgraden of opzeggen. Je betaalde abonnement op Google One wordt aangeschaft overeenkomstig de Servicevoorwaarden van Google Play , met name het gedeelte 'Abonnementen'. Voor het aanschaffen van een abonnement op Google One heeft u een Google Payments-account nodig en moet u de Servicevoorwaarden van Google Payments en het Privacybeleid van Google Payments accepteren.

Je abonnement op Google One blijft actief totdat het wordt opgezegd. U gaat ermee akkoord dat uw abonnementskosten voor Google One niet in aanmerking komen voor teruggave, tenzij dit expliciet is aangegeven in deze Voorwaarden.

We kunnen de prijzen voor Google One wijzigen, maar geven u in dat geval vooraf een melding over deze wijzigingen. Deze wijzigingen worden doorgevoerd nadat uw huidige betalingsperiode is afgelopen, dus op het moment dat uw volgende betaling verschuldigd is nadat u de melding heeft ontvangen. U ontvangt de melding over een prijsverhoging ten minste 30 dagen voordat de kosten aan u in rekening worden gebracht. Als u de melding minder dan 30 dagen van tevoren ontvangt, wordt de wijziging pas doorgevoerd wanneer de betaling na de volgende betaling verschuldigd is. Als u Google One niet wilt blijven gebruiken of niet akkoord gaat met de nieuwe prijs, kunt u het abonnement op elk gewenst moment opzeggen of downgraden via de abonnementsinstellingen van Google Play. Je opzegging of downgrade is van toepassing op de volgende factureringsperiode na afloop van de huidige servicetermijn.

Mogelijk gebruikt u Google One via een gesponsord abonnement dat wordt aangeboden door uw mobiele provider of een andere derde (in beide gevallen een 'Gesponsord abonnement' genoemd). De kosten voor Gesponsorde abonnementen worden bepaald door de partij die als sponsor optreedt. Raadpleeg de voorwaarden van de sponsor voor informatie over prijzen en andere bijzonderheden. U kunt uw Gesponsorde abonnement mogelijk upgraden via de partij die als sponsor optreedt, of door rechtstreeks via Google One een upgrademogelijkheid te selecteren, in welk geval de hier vermelde betalings- en abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn op de upgrade.

4. Klantensupport

Google One biedt u toegang tot klantensupport voor verschillende producten en services van Google ('Klantensupport'). Als u contact opneemt met de Klantensupport, gaat u ermee akkoord dat de vertegenwoordiger(s) en systemen toegang krijgen tot de benodigde informatie in uw Google-account die betrekking heeft op uw gebruik van de Google-services, in overeenstemming met het Privacybeleid van Google en uitsluitend met als doel om uw Klantensupport te kunnen bieden en de problemen op te lossen waarvoor support wordt gevraagd.

In het geval dat de Klantensupport u niet kan helpen met uw supportverzoek, kunnen we u doorsturen of omleiden naar de klantensupportservice van het betreffende Google-product. Bijvoorbeeld wanneer Google One geen Klantensupport biedt voor het specifieke product of de specifieke service van Google waarvoor support wordt gevraagd.

Als uw Google One-abonnement is opgezegd of opgeschort, kunnen uw niet-opgeloste supportverzoeken bij de Klantensupport ook worden opgeschort en moet u mogelijk een nieuw verzoek indienen nadat uw abonnement is hervat.

5. Ledenvoordelen

Google One kan u kosteloos of met korting content, producten en services bieden ('Ledenvoordelen'). Ledenvoordelen kunnen zijn beperkt per land, levering of andere factoren, en niet alle Ledenvoordelen zijn beschikbaar voor alle Google One-abonnees. Bovendien geldt in het geval van 'Delen met gezin' (zoals gedefinieerd in het gedeelte 'Gezinnen' hieronder) dat sommige Ledenvoordelen beperkt zijn tot de beheerder van het Google One-abonnement en dat andere Ledenvoordelen kunnen worden ingewisseld door leden van de gezinsgroep, of alleen door het eerste gezinslid dat het voordeel inwisselt. Bepaalde Ledenvoordelen kunnen niet worden ingewisseld met Google-accounts voor kinderen en tieners.

We kunnen samenwerken met derden om hun services of content via Google One als Ledenvoordeel aan te bieden. Als u een Ledenvoordeel van derden inwisselt, gaat u ermee akkoord dat Google de derde partij mogelijk persoonlijke informatie verstrekt die nodig zijn om de inwisseling te verwerken, in overeenstemming met het Privacybeleid van Google. Op uw gebruik van Ledenvoordelen van derden kunnen gebruiksvoorwaarden, licentieovereenkomsten, privacybeleidsregels of andere soortgelijke overeenkomsten van deze derden van toepassing zijn.

Google wijst alle garanties, voorwaarden of verklaringen ten aanzien van Ledenvoordelen van derden af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aspecten zoals kwaliteit, nauwkeurigheid, effectiviteit, beveiliging, niet-inbreukmakendheid op rechten van derden en naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Deze Voorwaarden hebben geen invloed op uw rechtsverhouding met dergelijke derde leveranciers.

6. Gezinnen

Bepaalde functies van Google One, waaronder Drive-opslagruimte, kunnen worden gedeeld met uw gezinsgroep als u die heeft ('Delen met gezin'). Je gezinsgroep kan ook Ledenvoordelen ontvangen, en mogelijk inwisselen, die aan u beschikbaar worden gesteld. Als u dergelijke functies niet wilt delen met uw gezinsgroep, moet u 'Delen met gezin' uitschakelen voor Google One of de gezinsgroep verlaten. Alleen beheerders van Google One-abonnementen kunnen gezinsleden toevoegen aan, en 'Delen met gezin' in- of uitschakelen voor, een Google One-lidmaatschap.

Als u lid bent van een gezinsgroep op Google One, kunnen leden van de gezinsgroep bepaalde informatie over u bekijken. Als u lid wordt van een gezinsgroep waarvoor 'Delen met gezin' is ingeschakeld voor Google One, kunnen andere leden van en genodigden voor de gezinsgroep uw naam, foto, e-mailadres en gebruikte hoeveelheid opslagruimte in Google Drive bekijken. Leden van de gezinsgroep kunnen ook zien of een Ledenvoordeel is ingewisseld door een lid van de gezinsgroep.

Als u de beheerder van het Google One-abonnement in de gezinsgroep bent en u 'Delen met gezin' uitschakelt of de gezinsgroep verlaat, hebben de andere leden van de gezinsgroep geen toegang meer tot Google One. Heeft de beheerder van uw Google One-abonnement u toegang tot Google One gegeven door 'Delen met gezin' in te schakelen, dan raakt u de toegang tot Google One kwijt als u de gezinsgroep verlaat, of als de beheerder van uw Google One-abonnement 'Delen met gezin' uitschakelt of de gezinsgroep verlaat.

7. Mobiele back-up en herstel

Google One kan u geavanceerde functionaliteit voor back-up en herstel van gegevens bieden ('Back-up en herstel') voor in aanmerking komende mobiele apparaten en mobiele abonnementen. Mogelijk moet u voor het gebruik van Back-up en herstel aanvullende apps installeren en activeren, zoals Google Foto's en Android Berichten. U kunt de opties voor Back-up en herstel op elk gewenst moment wijzigen in de Google One-app of op one.google.com. Als uw Google One-lidmaatschap wordt opgeschort of opgezegd, heeft u na verloop van tijd mogelijk geen toegang meer tot gegevens die zijn opgeslagen in Back-up en herstel, overeenkomstig het Back-upbeleid van Android.

8. Gesponsorde abonnementen

U heeft mogelijk toegang tot Google One gekregen via een Gesponsord abonnement dat wordt aangeboden door een niet-Google-partij die als sponsor optreedt, zoals een mobiele provider of een internetprovider. Raadpleeg de servicevoorwaarden van de sponsor voor meer informatie over de Google One-functies die voor u beschikbaar zijn en de voorwaarden van het Gesponsorde abonnement. De beschikbare Google One-functies kunnen variëren, afhankelijk van uw Gesponsorde abonnement. De partij die als sponsor optreedt, bepaalt of u in aanmerking komt voor en hoelang u toegang houdt tot Google One via een Gesponsord abonnement. Je Gesponsorde abonnement kan op elk gewenst moment worden opgeschort of beëindigd door de partij die als sponsor optreedt.

9. Privacy

Google verzamelt en gebruikt door u verstrekte informatie om u Google One aan te kunnen bieden zoals beschreven in deze Voorwaarden, in overeenstemming met het Privacybeleid van Google. We kunnen informatie over uw gebruik van Google One verzamelen en gebruiken om Google One te onderhouden en te verbeteren. We kunnen ook informatie over uw gebruik van andere Google-services gebruiken om Google One te verbeteren of om u voordelen aan te bieden. U kunt de verzameling en het gebruik van uw Google-activiteit beheren op myaccount.google.com.

We kunnen bepaalde informatie over u met derden delen als dat nodig is om Google One te leveren, bijvoorbeeld om te bepalen of u Ledenvoordelen van derden mag ontvangen of inwisselen, en of u in aanmerking komt voor een Gesponsord abonnement. We kunnen ook informatie over u met uw gezinsgroep delen om inzicht te verschaffen over de status en het abonnement van Google One.

We kunnen u serviceaankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen in verband met uw gebruik van Google One. Daarnaast kunnen we u e-mails en apparaatmeldingen sturen die betrekking hebben op uw Ledenvoordelen. U kunt u afmelden voor sommige van deze berichten als u dat wilt.

10. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in Google One, en Google One kan worden herzien om meer of andere functies te bieden. U gaat ermee akkoord dat uw abonnement op Google One geldt voor Google One in de vorm die het product heeft op het moment van het afsluiten van het abonnement. We kunnen ook van tijd tot tijd andere termijnen en niveaus voor Google One aanbieden, en de abonnementskosten voor deze termijnen of niveaus kunnen variëren.

We stellen u op de hoogte van belangrijke wijzigingen in Google One of in deze Voorwaarden als we redenen hebben om aan te nemen dat deze een negatieve invloed op uw gebruik van Google One kunnen hebben. Het kan echter voorkomen dat we wijzigingen in Google One moeten aanbrengen zonder dat we u hiervan vooraf op de hoogte brengen. Dergelijke wijzigingen zijn beperkt tot gevallen waarin we actie moeten ondernemen om de veiligheid en functionaliteit van Google One te garanderen, misbruik te voorkomen of wanneer we aan wettelijke vereisten moeten voldoen.

11. Opzegging en beëindiging

Als u beheerder van een Google One-abonnement bent, kunt u het Google One-lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen via de abonnementsinstellingen van Google Play. Als u het abonnement opzegt, houdt u toegang tot Google One gedurende de resterende termijn van uw bestaande abonnement.

Kiest u er tevens voor Google One te verwijderen door middel van verwijdering van de service, dan gaat u ermee akkoord dat u de toegang tot de Google One-services en -functies mogelijk onmiddellijk verliest, zonder dat u in aanmerking komt voor teruggave van de resterende termijn van uw bestaande abonnement. Wilt u de Google One-services liever houden voor de termijn van het abonnement, dan verzoeken we u het abonnement in plaats daarvan op te zeggen.

Google kan op elk gewenst moment besluiten de levering van Google One aan u te stoppen, onder andere vanwege schending van deze Voorwaarden. Als u een Gesponsord abonnement heeft, kan uw toegang tot Google One worden opgeschort of beëindigd door de partij die als sponsor optreedt.

Google behoudt zich het recht voor Google One op elk gewenst moment op te schorten of te beëindigen, nadat u hier tijdig over bent geïnformeerd.