Aanvullende Servicevoorwaarden van Google One

Ingangsdatum: 9 november 2021 |

Voor gebruik van en toegang tot Google One, of u nu beheerder bent van het Google One-abonnement, deel uitmaakt van een gezinsgroep die Google One deelt of Google One gebruikt zonder abonnement, moet u (1) de Servicevoorwaarden van Google en deze (2) Aanvullende Servicevoorwaarden van Google One (de 'Aanvullende Servicevoorwaarden van Google One') accepteren.

Lees elk van deze documenten goed door. Deze documenten worden samen de 'Voorwaarden' genoemd. Hierin wordt uiteengezet wat u van ons kunt verwachten als u onze services gebruikt en wat we van u verwachten.

Als er sprake is van strijdigheid tussen deze Aanvullende Servicevoorwaarden van Google One en de Servicevoorwaarden van Google, zijn deze Aanvullende Voorwaarden van toepassing wat betreft Google One, behalve voor Google One-klanten in Frankrijk.

Ons Privacybeleid maakt geen deel uit van deze Voorwaarden, maar we raden u aan het te lezen zodat u precies weet hoe u uw gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

1. Algemene beschrijving van Google One

Google stelt Google One beschikbaar om u een bestemming voor services en support van Google te bieden, beloningen en aanbiedingen te leveren en u nieuwe functies en producten te laten ontdekken. Tot de Google One-functies behoren betaalde opslagabonnementen die voor Google Drive, Google Foto's en Gmail gelden, support voor bepaalde Google-producten, functies voor delen met het gezin, back-ups en herstel van uw mobiel en andere voordelen die worden aangeboden door Google of via derden. Uw gebruik van aanvullende producten of services van Google is onderworpen aan de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke producten of services. Sommige producten, functies of voordelen zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Ga naar het Helpcentrum van Google One voor meer informatie.

2. Betaalde accounts - Betaling, abonnement en terugbetalingen

Betalingen. Alleen Google One-abonnementsbeheerders kunnen een Google One-lidmaatschap kopen, upgraden, downgraden of opzeggen. Google accepteert betaling via een betalingsaccount van Google of via elke andere betaalmethode die voorafgaand aan de aankoop is opgegeven.

Abonnementen opzeggen. Google Payments int de betalingen automatisch vanaf de datum dat u zich aanmeldt voor een Google One-lidmaatschap, en uw abonnement op Google One wordt automatisch verlengd tot u het opzegt. U kunt het abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Als u uw abonnement opzegt, houdt u toegang tot Google One gedurende de resterende termijn van uw bestaande abonnement. Als u er daarnaast voor kiest om Google One te verwijderen via serviceverwijdering, gaat u ermee akkoord dat u mogelijk per direct geen toegang meer heeft tot Google One-services en -functionaliteit zonder recht op terugbetaling voor de resterende termijn van uw bestaande abonnement. Als u Google One-services wilt behouden voor de resterende termijn van uw abonnement, moet u uw abonnement opzeggen en Google One niet verwijderen.

Herroepingsrecht. Als u zich in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk bevindt, heeft u het recht om uw Google One-lidmaatschap binnen 14 dagen na uw aanmelding, een upgrade of verlenging zonder opgaaf van reden op te zeggen. Als u gebruik wilt maken van dit herroepingsrecht, moet u de provider bij wie u het abonnement heeft aangeschaft door middel van een ondubbelzinnige verklaring informeren over uw besluit om uw aanschaf te herroepen.

Terugbetalingen. Raadpleeg het betreffende beleid van Google Play of van de provider bij wie u het abonnement heeft aangeschaft voor overige rechten op terugbetaling. Als u het abonnement heeft aangeschaft via Google, is volledige terugbetaling of terugbetaling van gedeeltelijk gebruikte factureringsperioden niet mogelijk, tenzij dit wettelijk is vereist. Als u het abonnement niet heeft aangeschaft via Google, maar bijvoorbeeld op een iPhone of iPad, of als u zich voor een Google One-lidmaatschap heeft aangemeld via de Apple App Store of een andere externe provider, is het terugbetalingsbeleid van de betreffende provider van toepassing. Neem contact op met de betreffende provider (bijvoorbeeld de support van Apple) om een verzoek om terugbetaling in te dienen.

Prijswijzigingen. We kunnen de geldende prijs/prijzen van Google One wijzigen, maar zullen u vooraf over deze wijzigingen informeren. Deze wijzigingen gaan in nadat de huidige betalingsperiode is verstreken en op het moment dat de volgende betaling na de kennisgeving wordt uitgevoerd. We laten u ten minste 30 dagen van tevoren weten dat de prijs wordt verhoogd voordat we u die verhoging in rekening brengen. Heeft u minder dan 30 dagen voorafgaand aan de wijziging een kennisgeving ontvangen, dan wordt de wijziging pas toegepast wanneer de betaling na de eerstvolgende betaling verschuldigd is. Als u Google One niet wilt blijven gebruiken tegen de nieuwe prijs, kunt u het abonnement op elk gewenst moment opzeggen of downgraden via de abonnementsinstellingen van Google Play, Apple of een andere externe provider. De opzegging of downgrade gaat in bij de volgende factureringsperiode nadat de huidige looptijd van de service is verstreken, tenzij anderszins aangegeven in de toepasselijke voorwaarden van het betalingsplatform. Indien de prijs wordt verhoogd en uw toestemming is vereist, kan uw abonnement worden opgezegd, tenzij u akkoord gaat met de nieuwe prijs. Als uw abonnement wordt opgezegd en u later besluit het abonnement opnieuw af te sluiten, wordt de op dat moment geldende abonnementsprijs aan u in rekening gebracht.

3. Support

Google One biedt support voor diverse Google-producten en -services ('Support'). In het geval dat Support u niet met uw vraag kan helpen, kunnen we u doorsturen of omleiden naar de support van het betreffende Google-product. Dit omvat gevallen waarin Google One geen Support biedt voor het specifieke product of de specifieke service van Google waar de hulpvraag over gaat. Als uw Google One-abonnement wordt opgezegd of opgeschort, kunnen uw openstaande problemen bij Support ook worden opgeschort en moet u mogelijk een nieuw verzoek indienen nadat uw abonnement is hersteld.

4. Beperkte ledenvoordelen

Google One kan u kosteloos of met korting content, producten of services leveren ('Beperkte ledenvoordelen'). Beperkte ledenvoordelen kunnen zijn beperkt op basis van land, levering, duur, lidmaatschapsniveau of andere factoren en niet alle Beperkte ledenvoordelen zijn beschikbaar voor alle Google One-abonnees. Sommige Beperkte ledenvoordelen kunnen alleen worden ingewisseld door de beheerder van het Google One-abonnement. Andere Beperkte ledenvoordelen kunnen worden ingewisseld door leden van uw gezinsgroep of alleen door het eerste gezinslid dat de inwisseling activeert. Sommige Beperkte ledenvoordelen kunnen niet worden ingewisseld door Google-accounts voor kinderen en tieners, en door gebruikers van een proefversie. Er kunnen overige deelnamecriteria van toepassing zijn.

We kunnen samenwerken met derden om hun services of content als Beperkte ledenvoordelen aan u te leveren via Google One. Als u een Beperkt ledenvoordeel wilt inwisselen dat door derden wordt aangeboden, gaat u ermee akkoord dat Google deze derde partij kan voorzien van persoonlijke informatie die nodig is om uw inwisseling te verwerken, in overeenstemming met het Privacybeleid van Google. Uw gebruik van Beperkte ledenvoordelen van derden is mogelijk onderworpen aan gebruiksvoorwaarden, licentieovereenkomsten, privacybeleid of andere soortgelijke overeenkomsten van derden.

5. Gezinnen

Bepaalde functies van Google One, waaronder opslagruimte op Drive, Gmail en Foto's, kunnen worden gedeeld met uw gezinsgroep als u die heeft ('Delen met gezin'). Uw gezinsgroep kan ook Beperkte ledenvoordelen krijgen en inwisselen die aan u beschikbaar worden gesteld. Als u zulke functies niet wilt delen met uw gezinsgroep, moet u Delen met gezin voor Google One uitzetten of uw gezinsgroep verlaten. Alleen Google One-abonnementsbeheerders kunnen gezinsleden toevoegen aan een Google One-lidmaatschap en hiervoor Delen met gezin aan- of uitzetten.

Als u lid bent van een gezinsgroep op Google One, kunnen leden van uw gezinsgroep bepaalde informatie over u bekijken. Als u lid wordt van een gezinsgroep waarvoor Delen met gezin voor Google One is aangezet, kunnen andere leden en genodigden van de gezinsgroep uw naam, foto, e-mailadres, de apparaten waarvoor u back-ups heeft gemaakt en de door u gebruikte hoeveelheid ruimte in Google Drive, Gmail en Google Foto's bekijken. Leden van de gezinsgroep kunnen ook zien of een Beperkt ledenvoordeel is ingewisseld door een gezinslid.

Als u de Google One-abonnementsbeheerder in uw gezinsgroep bent en u Delen met gezin uitzet of uw gezinsgroep verlaat, hebben de andere leden van uw gezinsgroep geen toegang meer tot Google One. Als u toegang tot Google One heeft gekregen via Delen met gezin van uw Google One-abonnementsbeheerder, heeft u geen toegang meer tot Google One als u de gezinsgroep verlaat of als uw Google One-abonnementsbeheerder Delen met gezin uitzet of de gezinsgroep verlaat.

6. Mobiele back-up en herstel

Google One kan u een verbeterde functionaliteit voor de back-up en het herstel van uw gegevens leveren ('Back-up en herstel') voor mobiele apparaten en abonnementen die hiervoor in aanmerking komen. Mogelijk moet u extra apps, zoals Google Foto's, installeren en activeren om Back-up en herstel te gebruiken. U kunt uw opties voor Back-up en herstel op elk gewenst moment wijzigen in de Google One-app. Als uw Google One-lidmaatschap is opgeschort of opgezegd, heeft u na een bepaalde periode mogelijk geen toegang meer tot gegevens die zijn opgeslagen in Back-up en herstel. Dit is in overeenstemming met het Beleid voor Android-back-up.

7. Gesponsorde abonnementen

Google One kan u worden aangeboden via een gesponsord abonnement dat u wordt verstrekt door een andere sponsor dan Google, zoals uw netwerkoperator, internetprovider of andere derde (in elk van deze gevallen een 'Gesponsord abonnement'). Alle beschikbare functies van en tarieven voor Gesponsorde abonnementen worden vastgesteld door de sponsor. Raadpleeg de servicevoorwaarden van de sponsor voor informatie over de prijzen van Google One en de voorwaarden van uw Gesponsorde abonnement. Mogelijk kunt u uw Gesponsorde abonnement upgraden of downgraden via uw sponsor (in welk geval de betalings- en abonnementsvoorwaarden van de sponsor van toepassing zijn op de upgrade of downgrade) of door rechtstreeks in Google One een upgrade- of downgradeoptie te selecteren (in welk geval de hier vermelde betalings- en abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn op uw upgrade of downgrade). Uw sponsor bepaalt of u in aanmerking komt voor en gebruik kunt blijven maken van Google One via een Gesponsord abonnement. Uw Gesponsorde abonnement kan op elk moment door de sponsor worden opgeschort of beëindigd.

8. Privacy

Google verzamelt en gebruikt door u geleverde informatie om Google One aan u te leveren zoals beschreven in deze Voorwaarden, in overeenstemming met het Privacybeleid van Google. We kunnen informatie over uw gebruik van Google One verzamelen en gebruiken om Google One-services te leveren, om uw transacties te verwerken en om Google One te onderhouden en te verbeteren. We kunnen ook informatie over uw gebruik van andere Google-services gebruiken om Google One te verbeteren, om u voordelen te leveren en om Google One te promoten. Via myaccount.google.com kunt u beheren welke Google-activiteit we van u mogen verzamelen en gebruiken.

We kunnen bepaalde informatie over u delen met derden voor zover noodzakelijk om u Google One te leveren, waaronder om te bepalen of u in aanmerking komt voor Beperkte ledenvoordelen van derden of deze kunt inwisselen en of u in aanmerking komt voor een Gesponsord abonnement of een proeflidmaatschap. We kunnen ook informatie over u delen met uw gezinsgroep om informatie over de Google One-status en het Google One-abonnement van uw gezinsgroep te leveren.

In verband met uw gebruik van Google One kunnen we u belangrijke mededelingen, administratieve berichten en andere informatie sturen. We kunnen u ook e-mail- en apparaatmeldingen sturen die verband houden met uw Beperkte ledenvoordelen. U kunt zich afmelden voor sommige van deze berichten.

9. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in Google One. Daarnaast kan Google One worden herzien om meer of andere functies te leveren. U gaat ermee akkoord dat uw abonnement op Google One geldt voor Google One in de vorm die het product heeft op het moment waarop u uw abonnement afsluit. Daarnaast kunnen we, zoals hierboven uiteengezet in artikel 2, van tijd tot tijd andere voorwaarden en lidmaatschapsniveaus voor Google One aanbieden. De abonnementskosten voor dergelijke voorwaarden en lidmaatschapsniveaus kunnen variëren.

10. Beëindiging

Google kan op elk moment stoppen met de levering van Google One, onder meer als gevolg van een breuk van deze Voorwaarden. Als u een Gesponsord abonnement heeft, kan uw sponsor ook uw toegang tot Google One opschorten of beëindigen. Google behoudt zich het recht voor Google One op elk gewenst moment, na redelijke kennisgeving aan u, op te schorten of te beëindigen.