Google One papildu pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pēdējās izmaiņas: 2021. gada 9. novembris

Lai piekļūtu pakalpojumam Google One un to lietotu neatkarīgi no tā, vai esat Google One plāna pārvaldnieks, ģimenes grupas dalībnieks, kas koplieto pakalpojumu Google One, vai arī lietotājs, kas nav dalībnieks, jums ir jāpiekrīt 1) Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un 2) šiem Google One pakalpojumu sniegšanas papildu noteikumiem (“Google One papildu noteikumi”).

Lūdzu, rūpīgi izlasiet katru no šiem dokumentiem. Kopā šie dokumenti ir zināmi kā “Noteikumi”. Tie nosaka to, ko varat sagaidīt no mums, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, un to, ko mēs sagaidām no jums.

Ja šie Google One papildu noteikumi ir pretrunā ar Google pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, pakalpojumam Google One noteicošie ir papildu noteikumi (izņemot Google One klientiem Francijā).

Ir ieteicams izlasīt mūsu konfidencialitātes politiku (lai arī tā neietilpst šajos Noteikumos), lai labāk izprastu to, kā varat atjaunināt, pārvaldīt, eksportēt un dzēst savu informāciju.

1. Vispārīgs pakalpojuma Google One apraksts

Pakalpojumu Google One piedāvā uzņēmums Google, lai nodrošinātu vietu Google pakalpojumiem un atbalstam, atlīdzības un piedāvājumus, kā arī ļautu atklāt jaunas funkcijas un produktus. Google One funkcijas var ietvert Google diskā, Google fotoattēlos un Gmail kopīgojamus maksas krātuves plānus, klientu atbalstu noteiktiem Google produktiem, funkcijas kopīgošanai ar ģimeni, mobilās ierīces datu dublēšanu un atjaunošanu, kā arī citas priekšrocības, ko sniedz Google vai citas trešās puses. Uz citu Google produktu un pakalpojumu lietošanu attiecas šo produktu vai pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Daži produkti, funkcijas un priekšrocības noteiktās valstīs var nebūt pieejamas. Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet Google One palīdzības centrā.

2. Maksas konti — maksājumi, abonementi un atmaksas

Maksājumi. Google One abonementu var iegādāties, jaunināt, pazemināt vai anulēt tikai Google One plānu pārvaldnieki. Google pieņem maksājumus no Google Payments kontiem vai citiem maksājuma veidiem, kas norādīti pirms pirkuma veikšanas.

Abonementu anulēšana. Google Payments automātiski iekasēs maksājumus, sākot ar brīdi, kad reģistrējāties Google One abonementam, un jūsu Google One abonements tiks automātiski atjaunots līdz brīdim, kad to anulēsiet. Varat jebkurā laikā anulēt abonementu. Anulējot savu abonementu, līdz esošā abonementa termiņa beigām joprojām varēsiet piekļūt pakalpojumam Google One. Ja papildus izvēlēsieties dzēst Google One, izmantojot pakalpojuma dzēšanu, jūs piekrītat, ka varat nekavējoties zaudēt piekļuvi Google One pakalpojumiem un pakalpojuma funkcionalitāti, nesaņemot atmaksu par atlikušo abonementa laiku. Ja vēlaties saglabāt Google One pakalpojumus līdz abonementa termiņa beigām, dzēšanas vietā izvēlieties anulēšanu.

Atteikuma tiesības. Ja atrodaties Eiropas Savienībā vai Apvienotajā Karalistē, jums ir tiesības anulēt abonementu 14 dienu laikā kopš reģistrēšanās pakalpojumam Google One, tā jaunināšanas vai atjaunošanas, nenorādot iemeslu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu ir jāinformē pakalpojuma sniedzējs, no kura iegādājāties abonementu, par lēmumu atteikties no pakalpojuma.

Atmaksas. Lai uzzinātu par papildu atmaksas tiesībām, lūdzu, skatiet attiecīgo Google Play politiku vai sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju, no kura veicāt pirkumu. Atmaksas par daļējiem norēķinu periodiem nav pieejamas, ja iegādājāties pakalpojumu no Google, izņemot piemērojamajos tiesību aktos norādītajos gadījumos. Ja iegādājāties pakalpojumu no pakalpojumu sniedzēja, kas nav Google, piemēram, izmantojot iPhone vai iPad ierīci, vai arī reģistrējāties Google One abonementam, izmantojot veikalu App Store vai citu trešās puses pakalpojumu sniedzēju, tiks piemērota konkrētā pakalpojumu sniedzēja atmaksas politika. Lai pieprasītu atmaksu, jums ir jāsazinās ar attiecīgo trešās puses pakalpojumu sniedzēju (piemēram, Apple atbalsta dienestu).

Izmaiņas cenā. Mēs varam mainīt spēkā esošās Google One cenas, pirms tam brīdinot jūs par šīm izmaiņām. Šīs izmaiņas stāsies spēkā pēc šī paziņojuma saņemšanas un jūsu pašreizējā maksājuma perioda beigām, kad būs veicams nākamais maksājums. Par cenas palielināšanu jums tiks paziņots vismaz 30 dienas pirms attiecīgās maksas iekasēšanas. Ja paziņojums tiek nosūtīts mazāk nekā 30 dienas iepriekš, izmaiņas netiks ieviestas līdz aiznākamajam maksājumam. Ja nevēlaties izmantot pakalpojumu Google One par jauno cenu, Google Play, Apple vai trešās puses abonementu iestatījumos varat anulēt abonementu vai to pazemināt. Anulēšana vai maiņa uz mazāku plānu stāsies spēkā nākamajā norēķinu periodā pēc pašreizējā pakalpojuma termiņa beigām, ja vien konkrētās maksājumu platformas noteikumos nav norādīts citādi. Vietās, kur, paaugstinoties cenai, nepieciešama piekrišana, abonements var tikt anulēts, ja vien neesat piekritis jaunajai cenai. Ja pēc abonementa atcelšanas izlemsiet atkārtoti veikt abonēšanu, no jums tiks iekasēta maksa, kas būs spēkā šīs atkārtotās abonēšanas brīdī.

3. Klientu atbalsts

Google One nodrošina piekļuvi klientu atbalstam dažādiem Google produktiem un pakalpojumiem (“Klientu atbalsts”). Ja Klientu atbalsta darbinieki nevar palīdzēt saistībā ar jūsu atbalsta pieprasījumu, varat tikt novirzīts uz attiecīgā Google produkta klientu atbalsta dienestu. Tas ietver gadījumus, ja Google One nesniedz Klientu atbalstu pieprasītajam Google produktam vai pakalpojumam. Ja jūsu Google One abonements tiek anulēts vai tā darbība tiek apturēta, neatrisināto Klientu atbalsta problēmu apstrāde arī var tikt apturēta, un pēc abonementa darbības atjaunošanas jums, iespējams, būs jāiesniedz jauns pieprasījums.

4. Ierobežotas priekšrocības abonentiem

Google One var sniegt bezmaksas saturu, produktus vai pakalpojumus vai piemērot tiem atlaidi (“Ierobežotas priekšrocības abonentiem”). Ierobežotās priekšrocības abonentiem var būt ierobežotas atkarībā no valsts, pieejamā piedāvājuma, abonēšanas ilguma, līmeņa vai citiem apstākļiem, un ne visas Ierobežotās priekšrocības abonentiem būs pieejamas visiem Google One abonentiem. Dažas Ierobežotās priekšrocības abonentiem var būt pieejamas tikai Google One plānu pārvaldniekam, un dažas Ierobežotās priekšrocības abonentiem var būt pieejamas ģimenes grupas dalībniekiem vai tikai pirmajam ģimenes grupas dalībniekam, kas aktivizējis izpirkšanu. Dažas Ierobežotās priekšrocības abonentiem nevar izpirkt, izmantojot Google kontus bērniem un pusaudžiem, kā arī izmēģinājuma versijas lietotāji. Var tikt piemēroti arī citi piemērotības kritēriji.

Mēs varam sadarboties ar trešajām pusēm, lai nodrošinātu šo trešo pušu pakalpojumus vai saturu jums kā Google One Ierobežotas priekšrocības abonentiem. Lai izpirktu trešās puses nodrošinātu Ierobežotu priekšrocību abonentiem, jūs atzīstat, ka saskaņā ar Google konfidencialitātes politiku Google var trešajai pusei sniegt jebkādu personas informāciju, kas nepieciešama izpirkuma apstrādei. Uz trešās puses Ierobežotu priekšrocību abonentiem izmantošanu var attiekties attiecīgās trešās puses pakalpojumu sniegšanas noteikumi, licences līgums, konfidencialitātes politika vai cits līgums.

5. Ģimenes

Noteiktas Google One funkcijas, tostarp Diska, Gmail un Fotoattēlu krātuvi, varat kopīgot ar savu ģimenes grupu, ja tādu esat izveidojis (“Kopīgošana ar ģimeni”). Jūsu ģimenes grupas dalībnieki var saņemt un izpirkt arī jums pieejamās Ierobežotās priekšrocības abonentiem. Ja nevēlaties kopīgot šīs funkcijas ar ģimenes grupas dalībniekiem, jums ir jāatspējo Google One Kopīgošana ar ģimeni vai jāpamet ģimenes grupa. Tikai Google One plānu pārvaldnieki var pievienot ģimenes locekļus Google One abonementam un tajā iespējot vai atspējot Kopīgošanu ar ģimeni.

Ja esat Google One ģimenes grupas dalībnieks, citi šīs grupas dalībnieki varēs skatīt noteiktu informāciju par jums. Ja pievienojaties ģimenes grupai, kurā ir iespējota Google One Kopīgošana ar ģimeni, citi ģimenes grupas dalībnieki un uzaicinātie lietotāji var redzēt jūsu vārdu, fotoattēlu, e-pasta adresi, ierīces, kurām esat veicis dublējumu, un Google diskā, Gmail un Google fotoattēlos izmantoto krātuves apjomu. Ģimenes grupas dalībnieki var arī redzēt, ja kāds cits ģimenes loceklis ir izmantojis Ierobežoto priekšrocību abonentiem.

Ja esat Google One plāna pārvaldnieks savā ģimenes grupā un atspējojat Kopīgošanu ar ģimeni vai pametat ģimenes grupu, pārējie ģimenes grupas dalībnieki zaudēs piekļuvi pakalpojumam Google One. Ja Google One plāna pārvaldnieks ir piešķīris jums piekļuvi pakalpojumam Google One, izmantojot Kopīgošanu ar ģimeni, un jūs pametat ģimenes grupu vai Google One plāna pārvaldnieks atspējo Kopīgošanu ar ģimeni vai pamet ģimenes grupu, jūs zaudējat piekļuvi pakalpojumam Google One.

6. Mobilās ierīces datu dublēšana un atjaunošana

Pakalpojums Google One var nodrošināt uzlabotu datu dublēšanas un atjaunošanas (“Dublēšana un atjaunošana”) funkcionalitāti atbilstošām mobilajām ierīcēm un mobilo datu plāniem. Lai izmantotu Dublēšanu un atjaunošanu, var būt nepieciešama papildu lietotņu, piemēram, Google fotoattēli, instalēšana un aktivizēšana. Dublēšanas un atjaunošanas opcijas varat mainīt jebkurā laikā, izmantojot lietotni Google One. Ja jūsu Google One abonements tiek anulēts vai tā darbība tiek apturēta, pēc laika perioda saskaņā ar Android dublēšanas politikām varat zaudēt piekļuvi datiem, kas saglabāti, izmantojot opciju Dublēšana un atjaunošana.

7. Sponsorētie plāni

Pakalpojumu Google One jums var piedāvāt sponsorējošā puse, kas nav Google, piemēram, jūsu mobilo datu operators, interneta pakalpojumu sniedzējs vai cita trešā puse (jebkurā gadījumā — “Sponsorētais plāns”). Jebkādas Sponsorētā plāna pieejamās funkcijas vai maksu nosaka sponsorējošā puse. Lai iegūtu plašāku informāciju par Google One cenu un Sponsorētā plāna noteikumiem, skatiet sponsorējošās puses pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Jūs varat jaunināt vai pazemināt Sponsorēto plānu ar sponsorējošās puses palīdzību (šādā gadījumā uz jauninājumu vai pazeminājumu attieksies sponsorējošās puses maksājumu un abonementu noteikumi) vai atlasot jaunināšanas vai pazemināšanas opciju tieši pakalpojumā Google One (šādā gadījumā uz jūsu jauninājumu vai pazeminājumu attieksies šeit aprakstītie maksājumu un abonementu noteikumi). Jūsu atbilstību pakalpojuma Google One piekļuvei un tās turpināšanai, izmantojot Sponsorēto plānu, nosaka sponsorējošā puse, un tā jebkurā laikā var jūsu Sponsorēto plānu apturēt vai pārtraukt.

8. Konfidencialitāte

Google vāc un izmanto jūsu sniegto informāciju saskaņā ar Google konfidencialitātes politiku, lai sniegtu jums pakalpojumu Google One, kā aprakstīts šajos Noteikumos. Informācija par Google One lietošanu var tikt vākta un izmantota, lai sniegtu Google One pakalpojumus, apstrādātu jūsu darījumus vai uzturētu un uzlabotu pakalpojumu Google One. Lai uzlabotu pakalpojumu Google One, nodrošinātu jums priekšrocības vai reklamētu pakalpojumu Google One, var tikt izmantota arī jūsu informācija par citu Google pakalpojumu lietošanu. Vietnē myaccount.google.com varat kontrolēt, kā tiek vākti un izmantoti dati par jūsu Google darbībām.

Noteikta informācija par jums, kas nepieciešama pakalpojuma Google One nodrošināšanai, tostarp, lai noteiktu jūsu piemērotību trešās puses Ierobežotām priekšrocībām abonentiem un to izpirkšanai, Sponsorētajam plānam vai abonementa izmēģinājuma periodam, var tikt kopīgota ar trešajām pusēm. Lai sniegtu informāciju par jūsu ģimenes grupas Google One statusu un abonementu, varam arī kopīgot informāciju par jums ar jūsu ģimenes grupu.

Varam nosūtīt jums paziņojumus par pakalpojumu, administratīvos ziņojumus un citu ar pakalpojuma Google One lietošanu saistītu informāciju. Varam nosūtīt arī paziņojumus ierīcē un e-pasta ziņojumus saistībā ar jūsu Ierobežotajām priekšrocībām abonentiem. Jūs varat atteikties no šādas informācijas saņemšanas.

9. Izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas pakalpojumā Google One, un Google One var tikt pārskatīts, lai nodrošinātu vēl citas vai atšķirīgas funkcijas. Jūs piekrītat, ka jūsu Google One abonements ir paredzēts pakalpojumam Google One tajā veidā, kāds tas bija abonēšanas laikā. Kā norādīts 2. sadaļā iepriekš, laiku pa laikam varam arī piedāvāt citus noteikumus un pakalpojuma Google One līmeņus, un šādu noteikumu vai līmeņu abonēšanas maksa var atšķirties.

10. Pārtraukšana

Google var pārtraukt pakalpojuma Google One nodrošināšanu jebkurā laikā, tostarp šo Noteikumu pārkāpšanas gadījumā. Ja jums ir Sponsorētais plāns, jūsu piekļuvi pakalpojumam Google One var apturēt vai pārtraukt arī sponsorējošā puse. Google patur tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojuma Google One darbību jebkurā laikā, savlaicīgi par to informējot.