התנאים וההגבלות הנוספים של Google One

תאריך הכניסה לתוקף: 9 בנובמבר 2021 |

כל מי שרוצה להשתמש ב-Google One ולגשת לשירות הזה – מנהלי תוכנית Google One, חברים בקבוצה משפחתית שחולקים את Google One ומשתמשים בעלי מינוי פרטי – חייב לקבל את (1) התנאים וההגבלות של Google, ואת (2) התנאים וההגבלות הנוספים האלה של Google One (“התנאים הנוספים של Google One”).

יש לקרוא בעיון את כל המסמכים האלה. יחד, המסמכים האלה נקראים "התנאים". הם מגדירים למה ניתן לצפות מאיתנו במהלך השימוש בשירותים שלנו, ולמה אנחנו מצפים ממך.

למעט לקוחות Google One בצרפת, אם קיימת סתירה בין התנאים הנוספים האלה של Google One לבין התנאים וההגבלות של Google, התנאים הנוספים האלה יגברו בהקשר של Google One.

אנחנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו אף על פי שהיא לא כלולה בתנאים האלה, כדי להבין טוב יותר איך אפשר לעדכן, לנהל, לייצא ולמחוק את המידע שלך.

1. תיאור כללי של Google One

‏Google‏ מעמידה לרשותך את Google One בתור יעד לשירותים ולתמיכה של Google, לקבלת תגמולים ולמבצעים ובתור אמצעי לגילוי תכונות ומוצרים חדשים. התכונות של Google One עשויות לכלול תוכניות אחסון בתשלום המשותפות ל-Google Drive, ל-Google Photos ול-Gmail, תמיכת לקוחות למוצרים מסוימים של Google, תכונות של שיתוף משפחתי, אפשרות לגבות ולשחזר תוכן מהנייד והטבות נוספות ש-Google מעמידה לרשותך ישירות או דרך צדדים שלישיים. השימוש שלך במוצרים ובשירותים נוספים של Google כפוף לתנאים ולהגבלות החלים על המוצרים והשירותים האלה. יכול להיות שחלק מהמוצרים, התכונות וההטבות לא יהיו זמינים בכל המדינות. למידע נוסף אפשר להיעזר במרכז העזרה של Google One‏.

2. חשבונות בתשלום – תשלומים, מינויים והחזרים כספיים

תשלומים. רק מנהלי תוכניות ב-Google One רשאים לרכוש, לשדרג, לשדרג לאחור ולבטל מינוי ל-Google One. ‏Google מקבלת תשלומים דרך חשבון Google Payments או דרך כל אמצעי תשלום שצוין לפני הרכישה.

ביטולי מינויים. מערכת Google Payments תגבה תשלומים באופן אוטומטי החל מתאריך ההרשמה שלך למינוי ל-Google One, והמינוי שלך ל-Google One יתחדש באופן אוטומטי עד שהוא יבוטל. יש לך אפשרות לבטל בכל שלב. אם בחרת לבטל את המינוי, עדיין תהיה לך גישה ל-Google One עד לסיום תקופת המינוי הנוכחית. אם נוסף על כך בחרת למחוק את Google One דרך מחיקת השירות, זוהי הבעת הסכמה מצידך לכך שייתכן שהגישה שלך לשירותים ולפונקציונליות של Google One תאבד באופן מיידי, ולא יינתן לך החזר כספי בגין יתרת תקופת המינוי הנוכחית. אם ברצונך להמשיך להשתמש בשירותי Google One עד לסיום תקופת המינוי, עליך לבטל את המינוי ולא למחוק את Google One.

הזכות לביטול עסקה. משתמשים מהאיחוד האירופי או מבריטניה רשאים לבטל את המינוי ל-Google One תוך 14 ימים ממועד ההרשמה, השדרוג או החידוש, ולא נדרשים לציין את הסיבה לביטול. כדי לממש את הזכות לביטול עסקה, עליך ליידע אותנו על החלטתך לבטל באמצעות הצהרה חד-משמעית לספק שממנו רכשת את המינוי.

החזרים כספיים. למידע על זכויות נוספות להחזרים כספיים, אפשר לעיין במדיניות הרלוונטית דרך Google Play או לפנות לספק שממנו רכשת את המינוי. אם רכשת את המינוי מ-Google, לא יינתנו החזרים כספיים או תקופות חיוב חלקיות, למעט כנדרש על פי הדין החל. אם רכשת את המינוי מגורם שאינו Google, למשל באמצעות מכשיר ה-iPhone או ה-iPad שלך, או אם נרשמת למינוי ל-Google One דרך ה-App Store או דרך ספק צד שלישי אחר, מדיניות ההחזרים הכספיים של הספק היא שתחול. יהיה עליך לפנות לאותו צד שלישי (למשל, התמיכה של Apple) כדי לבקש החזר כספי.

שינויים במחיר. אנחנו רשאים לשנות את המחירים ב-Google One, אבל נשלח לך הודעה מראש על שינויים כאלה. השינויים יחולו בסיום תקופת התשלום הנוכחית שלך, כאשר התשלום הבא שאמור להתקבל ממך יהיה לאחר מועד מסירת ההודעה. נודיע לך על העלאת המחיר לפחות 30 ימים לפני שנחייב אותך. אם ההודעה תימסר לך פחות מ-30 ימים מראש, השינוי יחול רק על התשלום שלאחר פירעון התשלום הקרוב. אם אינך רוצה להמשיך את המינוי שלך ל-Google One במחיר החדש, יש לך אפשרות לבטל את המינוי או לשדרג אותו לאחור בכל שלב, דרך הגדרות המינוי ב-Google Play‏, Apple או צד שלישי. הביטול או השדרוג לאחור יחולו על תקופת החיוב הבאה, לאחר סיום תקופת השירות הנוכחית, אלא אם הוגדר אחרת בתנאים החלים של פלטפורמת התשלום. אם המחיר עולה ונדרשת הסכמת משתמשים, ייתכן שהמינוי שלך יבוטל אם לא נקבל ממך הסכמה למחיר החדש. אם החלטת להירשם מחדש אחרי שהמינוי בוטל, נחייב אותך במחיר המינוי הנוכחי בעת ההרשמה מחדש.

3. תמיכת לקוחות

שירות Google One נותן לך גישה לתמיכת לקוחות בכמה מוצרים ושירותים של Google ('תמיכת לקוחות'). אם צוות תמיכת הלקוחות לא יוכל לסייע לך לגבי הפנייה שלך, אנחנו רשאים להעביר או להפנות אותך אל שירות תמיכת הלקוחות של מוצר Google הרלוונטי. בכך נכללים מקרים שבהם המינוי ל-Google One לא כולל תמיכת לקוחות במוצר או בשירות הספציפי של Google שאליו קשורה הפנייה שלך. ביטול או השעיה של המינוי ל-Google One עשויים להוביל גם להשעיה של הפניות שלך לתמיכת הלקוחות שעדיין לא נפתרו, ויכול להיות שלאחר החזרת המינוי יהיה עליך לפתוח פנייה חדשה.

4. הטבות מוגבלות למנויים

יכול להיות שהמינוי ל-Google One יכלול תוכן, מוצרים ושירותים בהנחה או ללא חיוב ('הטבות מוגבלות למנויים'). ההטבות המוגבלות למנויים עשויות להיות מוגבלות למדינות מסוימות, לפרק זמן מסוים, או בהתאם למלאי, לרמת המינוי או לגורמים אחרים. לא כל ההטבות המוגבלות למנויים יהיו זמינות לכל מנויי Google One. יש הטבות מוגבלות למנויים שרק מנהל התוכנית ב-Google One יכול לממש, ויש הטבות מוגבלות למנויים שכל החברים בקבוצה המשפחתית יכולים לממש או רק החבר הראשון בקבוצה המשפחתית שמממש את ההטבה. ייתכן שחלק מההטבות המוגבלות למנויים לא יהיו זמינות למימוש בחשבונות Google של ילדים ובני נוער, ולמשתמשים בתקופת ניסיון. ייתכנו קריטריונים נוספים לזכאות.

אנחנו עשויים לעבוד עם צדדים שלישיים כדי לספק לך את השירותים או את התוכן שלהם כהטבות מוגבלות למנויים, דרך Google One. אם החלטת לממש הטבה מוגבלת למנויים שצד שלישי מספק, המימוש מהווה הסכמה מצידך לכך ש-Google רשאית לספק לצד השלישי מידע אישי לגביך שדרוש לצורך מימוש ההטבה, בהתאם למדיניות הפרטיות של Google. יכול להיות שהשימוש שלך בהטבות מוגבלות למנויים שנותן צד שלישי יהיה כפוף לתנאים ולהגבלות, להסכם הרישיון, למדיניות הפרטיות או להסכם דומה אחר של הצד השלישי.

5. משפחות

אפשר לשתף תכונות מסוימות של Google One, כמו נפח אחסון ב-Drive‏, Gmail ו-Photos, עם הקבוצה המשפחתית שלך, אם יש לך כזו ('שיתוף משפחתי'). יכול להיות שגם החברים בקבוצה המשפחתית שלך יקבלו ויוכלו לממש הטבות מוגבלות למנויים שהועמדו לרשותך. אם אינך רוצה לשתף תכונות כאלה עם הקבוצה המשפחתית שלך, עליך להשבית את התכונה 'שיתוף משפחתי' ב-Google One או לעזוב את הקבוצה המשפחתית. רק מנהלי תוכניות ב-Google One רשאים להוסיף בני משפחה לתכונה 'שיתוף משפחתי' ולהפעיל או להשבית את התכונה הזאת במינוי ל-Google One.

אם את/ה חבר/ה בקבוצה משפחתית ב-Google One, החברים בה יכולים לראות מידע מסוים לגביך. אם הצטרפת לקבוצה משפחתית ב-Google One שמופעלת בה התכונה 'שיתוף משפחתי', חברים אחרים בקבוצה המשפחתית ואנשים שהוזמנו אליה יכולים לראות את השם, התמונה, כתובת האימייל, המכשירים שגיבית ונפח האחסון שניצלת ב-Google Drive‏, Gmail ו-Google Photos. חברים בקבוצה המשפחתית רשאים גם לראות אם חברים אחרים בקבוצה מימשו הטבה מוגבלת למנויים.

אם את/ה מנהל/ת תוכנית Google One בקבוצה המשפחתית שלך, ובחרת להשבית את התכונה 'שיתוף משפחתי' או לעזוב את הקבוצה המשפחתית, שאר החברים בקבוצה המשפחתית יאבדו את הגישה ל-Google One. אם מנהל/ת התוכנית שלך ב-Google One העניק/ה לך הרשאת גישה ל-Google One דרך השיתוף המשפחתי, תישלל ממך הגישה ל-Google One במקרים הבאים: א) בחרת לעזוב את הקבוצה המשפחתית, (ב) מנהל/ת התוכנית ב-Google One השבית/ה את השיתוף המשפחתי, או (ג) מנהל/ת התוכנית ב-Google One עזב/ה את הקבוצה המשפחתית.

6. גיבוי ושחזור של תוכן מהנייד

יכול להיות שהמינוי ל-Google One יכלול יכולות משופרות של גיבוי ושחזור נתונים ('גיבוי ושחזור') לניידים תואמים ולחבילות גלישה תואמות. ייתכן שהשימוש בגיבוי ושחזור יחייב התקנה והפעלה של אפליקציות נוספות כמו Google Photos. באפשרותך לשנות בכל שלב את ההגדרות של הגיבוי והשחזור מתוך אפליקציית Google One. אם המינוי שלך ל-Google One יושעה או יבוטל, יכול להיות שאחרי תקופת זמן מסוימת לא תהיה לך גישה לנתונים שנשמרו בגיבוי ושחזור, בהתאם לכללי מדיניות הגיבוי ל-Android.

7. תוכניות ממומנות

ייתכן שהמינוי ל-Google One יוצע לך דרך תוכנית ממומנת בחסות גורם שאינו Google, כגון מפעיל הרשת, ספק האינטרנט או צד שלישי אחר (בכל מקרה, 'תוכנית ממומנת'). כל התכונות הזמינות או העמלות על תוכניות ממומנות נקבעות על ידי נותן החסות, ועליך לעיין בתנאים ובהגבלות שלו כדי לקבל מידע על המחיר של Google One ועל תנאי התוכנית הממומנת שלך. ייתכן שתהיה לך אפשרות לשדרג או לשדרג לאחור את התוכנית הממומנת דרך נותן החסות (במקרה כזה, תנאי התשלום והמינוי שלו יחולו על השדרוג או על השדרוג לאחור), או על ידי בחירת אפשרות שדרוג או שדרוג לאחור ישירות מ-Google One (במקרה כזה, תנאי התשלום והמינוי כאן יחולו על השדרוג או על השדרוג לאחור). הזכאות שלך לגישה מתמשכת ל-Google One דרך תוכנית ממומנת נקבעת על ידי נותן החסות, ונותן החסות רשאי להשעות או לסיים את התוכנית הממומנת שלך בכל שלב.

8. פרטיות

Google אוספת מידע שסיפקת, ומשתמשת בו כדי לספק לך את Google One כפי שמתואר בתנאים האלה, בהתאם למדיניות הפרטיות של Google. ייתכן שנאסוף מידע לגבי השימוש שלך ב-Google One ונשתמש בו כדי לספק את שירותי Google One, כדי לעבד את העסקאות שלך או לצורך הניהול והשיפור של Google One. כמו כן, יכול להיות שנשתמש במידע לגבי השימוש שלך בשירותים אחרים של Google כדי לשפר את Google One, לספק לך הטבות או כדי לשווק את Google One. יש לך אפשרות לשלוט באיסוף המידע לגבי הפעילות שלך ב-Google ובשימוש בו בכתובת myaccount.google.com.

אנחנו עשויים לשתף מידע מסוים לגביך עם צדדים שלישיים לפי הצורך כדי לספק את Google One, בין השאר כדי לקבוע את הזכאות שלך לקבל או לממש הטבות מוגבלות של צדדים שלישיים למנויים, או את הזכאות שלך לקבל תוכנית ממומנת או מינוי לתקופת ניסיון. כמו כן, אנחנו עשויים לשתף מידע לגביך עם הקבוצה המשפחתית שלך כדי לספק מידע לגבי הסטטוס והמינוי של הקבוצה המשפחתית ב-Google One.

בקשר לשימוש שלך ב-Google One, אנחנו רשאים לשלוח לך הודעות בנוגע לשירות, הודעות מנהלתיות ומידע אחר. אנחנו גם רשאים לשלוח לך אימיילים והתראות במכשיר בקשר להטבות מוגבלות למנויים. באפשרותך לבקש להפסיק לקבל חלק מההודעות האלה.

9. שינויים

אנחנו שומרים את הזכות לבצע שינויים ב-Google One, וייתכן שיבוצעו שינויים ב-Google One כדי לספק תכונות נוספות או אחרות. זוהי הבעת הסכמה מצידך שהמינוי שלך ב-Google One הוא עבור Google One במתכונתו הנוכחית במועד רכישת המינוי. כפי שמצוין בסעיף 2 שלמעלה, אנחנו גם עשויים מדי פעם להציע רמות ותנאים אחרים של Google One, ודמי המינוי לאותם תנאים או רמות עשויים להשתנות.

10. סיום

Google רשאית להפסיק לספק לך את Google One בכל שלב, בין השאר בעקבות הפרה של התנאים האלה. אם המינוי שלך הוא במסגרת תוכנית ממומנת, יכול להיות שנותן החסות שלך ישעה או יסיים את הגישה שלך ל-Google One. ‏Google שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסיים את המינוי ל-Google One בכל שלב, לאחר שתישלח לך הודעה מתקבלת על הדעת.