Google One-ի օգտագործման պայմաններ

Վերջին թարմացումը՝ հոկտեմբերի 1, 2018 թ․

1. Ներածություն

Google One-ը ծառայություն է, որը տրամադրվում է 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA հասցեով գտնվող Google LLC-ի (այսուհետ՝«Google» կամ «մենք») կողմից՝ Google-ի օգտագործման պայմաններին համապատասխան։ Google One-ը «Ծառայություն» է, ինչպես որ սահմանված է Google-ի օգտագործման պայմաններում, և Google One-ի օգտագործման հետևյալ պայմանները լրացուցիչ պայմաններ են, որոնք նույնպես գործում են Ձեր կողմից Google One-ի օգտագործման նկատմամբ: Դուք համաձայնում եք, որ Google One-ի Ձեր օգտագործումը համապատասխանի Google One-ի օգտագործման այս պայմաններին և Google-ի օգտագործման պայմաններին (Google One-ի օգտագործման այս պայմանների նպատակների համար այսուհետ միասին՝ «Պայմաններ»): Նշում. Google-ի գաղտնիության քաղաքականության մեջ նկարագրվում է, թե ինչպես են տվյալները մշակվում այս ծառայությունում:

Google One-ի օգտագործման պայմանների և Google-ի օգտագործման պայմանների միջև որևէ հակասության դեպքում գերակայում են Google One-ի օգտագործման պայմանները: Եթե հակասություն կա Պայմանների անգլերեն տարբերակի և այլ լեզվով թարգմանված տարբերակի միջև, ապա գերակայում է անգլերեն տարբերակը:

Google One-ն օգտագործելուց առաջ Պայմաններն ընդունելը պարտադիր է՝ անկախ այն բանից, թե Դուք Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչ եք, թե Google One-ից համատեղ օգտվող ընտանեկան խմբի անդամ: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ Պայմանները: Որոշ արտադրանքներ և գործառույթներ կարող են հասանելի լինել ոչ բոլոր երկրներում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար անցեք Google One-ի օգնության կենտրոն:

2. Google One-ի ընդհանուր նկարագրությունը

Google One-ը Google-ի արտադրանքներից է, որի նպատակն է տրամադրել հարթակ Google-ի ծառայություններից օգտվելու, աջակցություն, պարգևներ և առաջարկներ ստանալու, ինչպես նաև նոր գործառույթներ և արտադրանքներ բացահայտելու համար:

Google One-ի գործառույթները կարող են ներառել Google Drive-ի վճարովի սակագնային պլաններ, հաճախորդների աջակցում Ձեր կողմից օգտագործվող Google-ի տարբեր արտադրանքերի համար, ընտանեկան խմբի հետ համատեղ օգտագործման գործառույթներ, բջջային սարքերի տվյալների պահուստավորում և վերականգնում, ինչպես նաև Google-ի կամ երրորդ կողմ հանդիսացող այլ կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող բոնուսներ: Ձեր կողմից Google-ի լրացուցիչ ծառայությունների օգտագործումը կարգավորվում է այդ արտադրանքների և ծառայությունների համար կիրառելի օգտագործման պայմաններով:

3. Վճարում և բաժանորդագրություն

Միայն Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչները կարող են գնել և չեղարկել Google One-ի անդամակցությունը, ինչպես նաև անցնել ավելի բարձր կամ ավելի ցածր պլանի: Google One-ի վճարովի պլաններին բաժանորդագրվելու գործընթացը նկարագրված է Google Play-ի օգտագործման պայմանների «Բաժանորդագրություններ» բաժնում: Google One-ի բաժանորդագրություն գնելու համար Դուք պետք է ունենաք Google Payments հաշիվ և ընդունեք Google Payments-ի օգտագործման պայմաններն ու Google Payments-ի գաղտնիության ծանուցագիրը:

Google One-ի Ձեր բաժանորդագրությունը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև որ չչեղարկվի: Դուք ընդունում եք, որ Google One-ի Ձեր բաժանորդավճարը ենթակա չէ վերադարձման՝ բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք հստակ նշված են այս «Պայմաններում»:

Մենք կարող ենք փոխել Google One-ի գինը, սակայն Դուք նախապես կծանուցվեք այդ մասին։ Այդ փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ վճարային ժամանակահատվածի սկզբից: Գնի բարձրացման մասին Դուք կծանուցվեք գանձման օրվանից 30 օր առաջ: Եթե ծանուցումը ստանաք պակաս քան 30 օր առաջ, ապա գնի փոփոխությունը ուժի մեջ կմտնի դրան հաջորդող վճարային ժամանակահատվածի սկզբից: Եթե չեք ուզում շարունակել Google One-ի բաժանորդագրությունը կամ համաձայն չեք նոր գնին, Դուք ցանկացած ժամանակ կարող եք չեղարկել բաժանորդագրությունը կամ անցնել ավելի ցածր պլանի՝ մտնելով Google Play-ի բաժանորդագրությունների կարգավորումներ: Չեղարկումը կամ ցածր պլանին անցումը ուժի մեջ կմտնի հաջորդ վճարային ժամանակահատվածի սկզբից:

Դուք կարող եք ունենալ Google One-ի բաժանորդագրություն հովանավորվող սակագնային պլանի միջոցով՝ տրամադրված Ձեր ցանցային օպերատորի կամ երրորդ կողմ հանդիսացող ընկերության կողմից (երկու դեպքում էլ՝ «Հովանավորվող պլան»): Հովանավորվող պլանի վճարի չափը սահմանում է հովանավորող կողմը, և գնի հետ կապված տեղեկություններ, ինչպես նաև այլ մանրամասներ պետք է փնտրեք այդ ընկերության պայմաններում: Դուք կարող եք նորացնել Ձեր Հովանավորվող պլանը հովանավորող ընկերության միջոցով կամ ընտրելով նորացման տարբերակն անմիջապես Google One-ից, որի դեպքում նորացման համար կգործեն վճարման և բաժանորդագրության այստեղ նկարագրված պայմանները:

4. Հաճախորդների աջակցում

Google One-ի օգնությամբ Դուք կարող եք օգտվել հաճախորդների աջակցման ծառայությունից Google-ի մի շարք արտադրանքներում և ծառայություններում («Հաճախորդների աջակցում»): Հաճախորդների աջակցման ծառայությանը դիմելով՝ Դուք հասկանում եք, որ ներկայացուցիչներին և համակարգերին հասանելի կլինեն Ձեր Google հաշվի այն տվյալները, որոնք կապված են Google-ի ծառայությունների Ձեր օգտագործման հետ: Այդ տվյալները կօգտագործվեն համաձայն Google-ի գաղտնիության քաղաքականության և Ձեզ համապատասխան աջակցում տրամադրելու, ինչպես նաև Ձեր բարձրացրած խնդիրը լուծելու նպատակով:

Այն դեպքում, եթե Հաճախորդների աջակցումը ի վիճակի չէ օգնել, մենք կարող ենք ուղղորդել Ձեզ Google-ի համապատասխան արտադրանքի հաճախորդների սպասարկման կենտրոն։

Եթե Google One-ի Ձեր բաժանորդագրությունը չեղարկվել կամ կասեցվել է, Հաճախորդների սպասարկմանն ուղարկած Ձեր չլուծված հարցումը նույնպես կարող է չեղարկվել, և բաժանորդագրությունը վերականգնելու դեպքում Դուք պետք է նոր հարցում ուղարկեք:

5. Անդամակցության բոնուսներ

Google One-ը կարող է Ձեզ անվճար կամ զեղչված բովանդակություն, արտադրանքներ և ծառայություններ («Անդամակցության բոնուսներ») տրամադրել: Անդամակցության բոնուսները կարող են հասանելի լինել ոչ բոլոր երկրներում կամ տրամադրվել սահմանափակումներով՝ կախված տարբեր գործոններից: Անդամակցության ոչ բոլոր բոնուսները հասանելի կլինեն Google One-ի բոլոր բաժանորդներին։ Բացի այդ, ընտանեկան խմբի կողմից համատեղ օգտագործման դեպքում (ինչպես որ նկարագրված է ստորև՝ «Ընտանեկան խմբեր» բաժնում), Անդամակցության որոշ բոնուսներ կարող են հասանելի լինել միայն Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչին, իսկ որոշ բոնուսներ կկարողանան օգտագործել Ձեր ընտանեկան խմբի անդամները կամ միայն այն անդամը, ով առաջինը կդիմի օգտագործման համար: Որոշ բոնուսներ էլ հասանելի չեն երեխաներին և դեռահասներին պատկանող Google հաշիվներին։

Մենք կարող ենք համագործակցել երրորդ կողմերի հետ՝ նրանց ծառայությունները կամ բովանդակությունը Ձեզ Google One-ի միջոցով որպես բոնուս տրամադրելու համար: Երրորդ կողմի տրամադրած բոնուսները օգտագործելով՝ Դուք ընդունում եք, որ Google-ը կարող է երրորդ կողմին տրամադրել ցանկացած անձնական տեղեկություն, որն անհրաժեշտ է բոնուսի օգտագործումը մշակելու համար՝ համաձայն Google-ի գաղտնիության քաղաքականության։ Երրորդ կողմի տրամադրած բոնուսների օգտագործումը կարող է կարգավորվել վերջինիս ծառայությունների օգտագործման պայմաններով, արտոնագրային համաձայնագրով, գաղտնիության քաղաքականությամբ կամ այլ նմանատիպ համաձայնագրով:

Google-ը երրորդ կողմի բոնուսների համար չի տրամադրում որևէ երաշխիք՝ կապված դրանց որակի, ճշգրտության, արդյունավետության, անվտանգության, երրորդ կողմի իրավունքների չխախտման և համապատասխան օրենքների կամ կանոնների պահպանման հետ: Այս Պայմանները չեն ազդի այդպիսի երրորդ կողմերի հետ Ձեր ունեցած իրավական հարաբերությունների վրա:

6. Ընտանեկան խմբեր

Google One-ի որոշ գործառույթներ, այդ թվում Drive-ի պահոցը, կարող եք օգտագործել Ձեր ընտանեկան խմբի անդամների հետ համատեղ («Համատեղ օգտագործում»): Ձեր ընտանեկան խումբը նաև կարող է ստանալ Անդամակցության բոնուսներ և օգտագործել Ձեզ հասանելի բոնուսները: Եթե չեք ուզում կիսվել նման գործառույթներով Ձեր ընտանեկան խմբի հետ, Դուք պետք է անջատեք Համատեղ օգտագործումը Google One-ի համար կամ դուրս գաք ընտանեկան խմբից: Միայն Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչները կարող են ընտանեկան խմբի անդամներ ավելացնել և միացնել կամ անջատել Google One-ի անդամակցության Համատեղ օգտագործումը:

Եթե Դուք Google One-ից օգտվող ընտանեկան խմբի անդամ եք, Ձեր ընտանեկան խմբի անդամները կտեսնեն Ձեր մասին որոշ տեղեկություններ: Եթե միանաք որևէ ընտանեկան խմբի, որի համար միացված է Google One-ի Համատեղ օգտագործումը, խմբի մյուս անդամները, ինչպես նաև խումբ հրավիրված օգտատերերը կկարողանան տեսնել Ձեր անունը, լուսանկարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և տեղեկություններ Google Drive-ում Ձեր օգտագործած տարածքի մասին։ Ընտանեկան խմբի անդամները նաև կարող են տեսնել, թե անդամներից ով է բոնուս օգտագործել:

Եթե Դուք Ձեր ընտանեկան խմբում Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչն եք և անջատեք Համատեղ օգտագործումը կամ դուրս գաք ընտանեկան խմբից, խմբի մյուս անդամներին այլևս հասանելի չի լինի Google One-ը: Եթե Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչը Համատեղ օգտագործման միջոցով Ձեզ հասանելի է դարձրել Google One-ը, այն Ձեզ այլևս հասանելի չի լինի եթե ընտանեկան խմբից դուրս գաք, կամ Ձեր Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչը անջատի Համատեղ օգտագործումը կամ էլ դուրս գա ընտանեկան խմբից:

7. Բջջային սարքերի տվյալների պահուստավորում և վերականգնում

Google One-ը կարող է Ձեզ տրամադրել տվյալների պահուստավորման և վերականգնման ընդլայնված գործառույթներ («Պահուստավորում և վերականգնում»)՝ բջջային սարքերի և սակագնային պլանների պահանջներին համապատասխանելու համար: «Պահուստավորում և վերականգնում» գործառույթն օգտագործելու համար կարող է լրացուցիչ հավելվածներ (օրինակ՝ Google Լուսանկարներ և Android Messages) տեղադրելու և ակտիվացնելու անհրաժեշտություն լինել: Դուք ցանկացած ժամանակ կարող եք փոխել պահուստավորման և վերականգնման կարգավորումները Google One հավելվածից կամ one.google.com էջում: Եթե Google One-ի Ձեր բաժանորդագրությունը կասեցվել կամ չեղարկվել է, հնարավոր է՝ որոշ ժամանակ հետո «Պահուստավորում և վերականգնում» գործառույթի միջոցով պահված տվյալները Ձեզ այլևս հասանելի չլինեն՝ համաձայն Android-ի պահուստավորման կանոնների:

8. Հովանավորվող պլաններ

Դուք կարող եք ունենալ Google One-ի բաժանորդագրություն հովանավորվող սակագնային պլանի միջոցով՝ տրամադրված այլ կազմակերպության, օրինակ՝ Ձեր ցանցային օպերատորի կամ ինտերնետ ծառայությունների մատակարարի կողմից: Google One-ի Ձեզ հասանելի գործառույթների և հովանավորվող պլանի մասին մանրամասն տեղեկություններ պետք է փնտրեք հովանավորող ընկերության պայմաններում: Նկատի ունեցեք, որ կախված հովանավորվող պլանից՝ Google One-ի Ձեզ հասանելի գործառույթները կարող են տարբեր լինել: Ընդ որում, հովանավորող կողմն է որոշում, թե որքանով եք համապատասխանում հովանավորվող պլանի միջոցով Google One-ի բաժանորդագրություն ստանալու պայմաններին, և հովանավորող կողմը ցանկացած ժամանակ կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել Ձեր հովանավորվող պլանը:

9. Գաղտնիություն

Google-ը հավաքում և օգտագործում է Ձեր տրամադրած տեղեկությունները՝ Ձեզ Google One ծառայությունը տրամադրելու համար, ինչպես որ նկարագրված է այս Պայմաններում՝ Google-ի գաղտնիության քաղաքականությանը համապատասխան։ Մենք նաև կարող ենք օգտագործել Ձեր կողմից Google-ի մյուս ծառայությունների օգտագործման մասին տեղեկությունները՝ Google One ծառայությունը սպասարկելու և բարեալվելու և Ձեզ բոնուսներ տրամադրելու համար: Դուք կարող եք վերահսկել Google-ի ծառայություններում Ձեր գործողությունների մասին տվյալների հավաքման և օգտագործման գործընթացը myaccount.google.com էջում:

Անհրաժեշտության դեպքում մենք կարող ենք Ձեր մասին որոշակի տեղեկություններ տրամադրել երրորդ կողմի, պարզելու համար՝ արդյոք Դուք համապատասխանում եք բոնուսային ծրագրի պայմաններին կամ արդյոք կարող եք օգտագործել բոնուսները, կամ համապատասխանում եք հովանավորվող պլանի պայմաններին։ Մենք նաև կարող ենք Ձեր ընտանեկան խմբի հետ կիսվել Ձեր մասին տեղեկություններով՝ Ձեր ընտանեկան խմբի Google One-ի կարգավիճակի և բաժանորդագրության մասին տեղեկություններ տրամադրելու նպատակով:

Google One-ի Ձեր օգտագործման հետ կապված մենք կարող ենք ծառայությանը վերաբերող հայտարարություններ, ադմինիստրատիվ հաղորդագրություններ և այլ տեղեկություններ ուղարկել: Մենք նաև կարող ենք Ձեր բոնուսների հետ կապված էլեկտրոնային նամակներ և սարքի ծանուցումներ ուղարկել Ձեզ: Նշված որոշ հաղորդագրությունների ստացումից կարող եք հրաժարվել:

10. Փոփոխություններ

Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում փոփոխություններ կատարել Google One-ում՝ լրացուցիչ գործառույթներ տրամադրելու նպատակով: Դուք ընդունում եք, որ Google One-ի Ձեր բաժանորդագրությունը ենթադրում է Google One-ի այն ձևը, որը եղել է բաժանորդագրման պահին։ Մենք նաև ժամանակ առ ժամանակ կարող ենք տարբեր պայմաններ և մակարդակներ առաջարկել Google One-ի համար, և նման պայմանների ու մակարդակների բաժանորդավճարը կարող է տարբեր լինել:

Մենք Ձեզ կծանուցենք Google One-ում կամ այս Պայմաններում էական փոփոխությունների մասին, որոնք ըստ մեզ կարող են բացասաբար անդրադառնալ Google One-ի Ձեր օգտագործման վրա: Այդուհանդերձ կարող են դեպքեր լինել, երբ մենք փոփոխություններ կատարենք Google One-ում առանց Ձեզ ծանուցելու: Դրանք բացառապես այն դեպքերն են, երբ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել Google One-ի անվտանգությունն ու գործունակությունը ապահովելու, չարաշահումները կանխելու կամ օրենսդրական պահանջներին համապատասխանելու համար:

11. Չեղարկում և դադարեցում

Եթե Դուք Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչ եք, Դուք ցանկացած ժամանակ կարող եք չեղարկել Google One-ի Ձեր անդամակցությունը Google Play-ի բաժանորդագրությունների կարգավորումներից: Եթե չեղարկեք Ձեր բաժանորդագրությունը, Google One-ը մինչև ընթացիկ բաժանորդագրության ավարտը Ձեզ հասանելի կլինի:

Եթե Դուք որոշեք ջնջել Google One-ը ծառայության ջնջում գործառույթի միջոցով, Դուք ընդունում եք, որ Google One-ի ծառայություններն ու գործառույթները միանգամից կարող են անհասանելի դառնալ Ձեզ, և բաժանորդագրության չօգտագործված ժամանակահատվածի համար որևէ փոխհատուցում չի տրամադրվի: Եթե նախընտրում եք շարունակել Google One-ի ծառայությունների օգտագործումը մինչև ընթացիկ բաժանորդագրության ավարտը, ապա ուղղակի չեղարկեք Ձեր բաժանորդագրությունը:

Google-ը ցանկացած ժամանակ կարող է դադարեցնել Google One-ի տրամադրումը, եթե որևէ կերպ խախտեք այս պայմանները: Եթե հովանավորվող պլանի մասնակից եք, ապա հովանավորող կողմը նույնպես կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել Google One-ի Ձեր կողմից օգտագործումը:

Google-ն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ կասեցնել կամ դադարեցնել Google One-ը՝ համապատասխանաբար ծանուցելով Ձեզ այդ մասին։