Google One-ի օգտագործման լրացուցիչ պայմաններ

Ուժի մեջ է՝ 09 նոյեմբերի, 2021 թ. |

Google One-ից օգտվելու համար (անկախ նրանից, թե դուք Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչ եք, Google One-ից համատեղ օգտվող ընտանեկան խմբի անդամ եք, թե առանձին օգտատեր) դուք պետք է ընդունեք (1) Google-ի օգտագործման պայմանները և (2) Google One-ի օգտագործման այս լրացուցիչ պայմանները «Google One-ի լրացուցիչ պայմաններ»)։

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս փաստաթղթերից յուրաքանչյուրը։ Այս փաստաթղթերը միասին կոչվում են «Պայմաններ»։ Դրանք սահմանում են, թե ինչ կարող եք դուք մեզնից ակնկալել մեր ծառայություններն օգտագործելիս, և ինչ ենք մենք ակնկալում ձեզնից։

Բացառությամբ Google One-ի՝ Ֆրանսիայում գտնվող հաճախորդների, եթե Google One-ի այս լրացուցիչ պայմանները հակասեն Google-ի օգտագործման պայմաններին, գերակայությունը կտրվի այս լրացուցիչ պայմաններին։

Չնայած դա այս Պայմանների մաս չի կազմում, այնուամենայնիվ խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ մեր Գաղտնիության քաղաքականությանը, որպեսզի ավելի լավ հասկանաք, թե ինչպես կարող եք թարմացնել, կառավարել, արտահանել և ջնջել ձեր տվյալները։

1. Google One-ի ընդհանուր նկարագրությունը

Google One-ը Google-ի արտադրանքներից է, որի նպատակն է տրամադրել հարթակ Google-ի ծառայություններից օգտվելու, աջակցություն, պարգևներ և առաջարկներ ստանալու, ինչպես նաև նոր գործառույթներ և արտադրանքներ բացահայտելու համար։ Google One-ի գործառույթները կարող են ներառել Google Drive-ի, Google Լուսանկարների և Gmail-ի վճարովի սակագնային պլաններ, հաճախորդների աջակցում Google-ի որոշ արտադրանքների համար, ընտանեկան խմբի հետ համատեղ օգտագործման գործառույթներ, բջջային սարքերի տվյալների պահուստավորում և վերականգնում, ինչպես նաև Google-ի կամ երրորդ կողմ հանդիսացող այլ կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող առավելություններ։ Ձեր կողմից Google-ի լրացուցիչ ծառայությունների օգտագործումը կարգավորվում է այդ արտադրանքների և ծառայությունների համար կիրառելի օգտագործման պայմաններով։ Որոշ արտադրանքներ, գործառույթներ և առավելություններ կարող են հասանելի լինել ոչ բոլոր երկրներում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք Google One-ի օգնության կենտրոն։

2. Վճարովի հաշիվներ – Վճարում, բաժանորդագրություն և գումարի վերադարձ

Վճարումներ։ Միայն Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչները կարող են գնել և չեղարկել Google One-ի բաժանորդագրությունը, ինչպես նաև անցնել ավելի բարձր կամ ավելի ցածր պլանի։ Google-ը վճարումներ է ընդունում Google Payments հաշվի կամ վճարման ցանկացած այլ եղանակի միջոցով, որը նշված կլինի նախքան գնումը կատարելը։

Բաժանորդագրությունների չեղարկում։ Google Payments-ը Google One-ի բաժանորդագրություն ձևակերպելու ամսաթվից սկսած ավտոմատ կընդունի վճարումներ, իսկ ձեր բաժանորդագրությունն ավտոմատ կնորացվի, մինչև այն չչեղարկեք։ Ցանկացած պահի կարող եք չեղարկել բաժանորդագրությունը։ Եթե չեղարկեք ձեր բաժանորդագրությունը, Google One-ը մինչև ընթացիկ բաժանորդագրության ավարտը ձեզ հասանելի կլինի։ Եթե որոշեք նաև ջնջել Google One-ը ծառայության ջնջում գործառույթի միջոցով, դուք ընդունում եք, որ Google One-ի ծառայություններն ու գործառույթները միանգամից կարող են անհասանելի դառնալ ձեզ, և բաժանորդագրության չօգտագործված ժամանակահատվածի համար որևէ փոխհատուցում չի տրամադրվի։ Եթե նախընտրում եք շարունակել Google One-ի ծառայությունների օգտագործումը մինչև ընթացիկ բաժանորդագրության ավարտը, ապա Google One-ը ջնջելու փոխարեն ուղղակի չեղարկեք ձեր բաժանորդագրությունը։

Չեղարկման իրավունք։ Եթե դուք ԵՄ երկրներում կամ Միացյալ Թագավորությունում եք բնակվում, ապա առանց որևէ պատճառ նշելու կարող եք չեղարկել Google One-ի բաժանորդագրությունը դրան բաժանորդագրվելուց, այն նորացնելուց կամ երկարացնելուց հետո 14 օրվա ընթացքում։ Չեղարկման իրավունքից օգտվելու համար դուք պետք է ձեր չեղարկման մասին որոշումը հստակ ուղերձով փոխանցեք այն մատակարարին, որից կատարել եք գնումը։

Գումարի վերադարձ։ Գումարի հետ ստացման լրացուցիչ իրավունքների մասին տեղեկություններ ստանալու համար ծանոթացեք Google Play-ի կամ այն մատակարարի համապատասխան կանոններին, որից կատարել եք գնումը։ Եթե դուք գնումը կատարել եք Google-ից, գումարի վերադարձ կամ մասամբ օգտագործված հաշվարկային ժամանակահատվածների համար վճարի վերադարձ հնարավոր չէ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա պահանջվում է գործող օրենսդրությամբ։ Եթե դուք գնումը կատարել եք ոչ Google-ից (օր․՝ iPhone-ի կամ iPad-ի միջոցով) կամ բաժանորդագրվել եք Google One-ին App Stor-ի կամ մեկ այլ մատակարարի միջոցով, ապա կգործեն տվյալ մատակարարի՝ վճարների վերադարձման կանոնները։ Գումարի վերադարձ պահանջելու համար դուք պետք է կապվեք համապատասխան մատակարարի (օր․՝ Apple-ի աջակցման կենտրոնի) հետ։

Գնային փոփոխություններ։ Մենք կարող ենք փոխել Google One-ի գինը, սակայն դուք նախապես կծանուցվեք այդ մասին։ Այդ փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ վճարային ժամանակահատվածի սկզբից։ Գնի բարձրացման մասին դուք կծանուցվեք գանձման օրվանից 30 օր առաջ։ Եթե ծանուցումը ստանաք պակաս քան 30 օր առաջ, ապա գնի փոփոխությունը ուժի մեջ կմտնի դրան հաջորդող վճարային ժամանակահատվածի սկզբից։ Եթե չեք ուզում շարունակել Google One-ի բաժանորդագրությունը նոր գնով, դուք ցանկացած ժամանակ կարող եք չեղարկել բաժանորդագրությունը կամ անցնել ավելի ցածր պլանի՝ մտնելով Google Play-ի, Apple-ի կամ մեկ այլ մատակարարի կողմից տրամադրվող բաժանորդագրության կարգավորումներ։ Չեղարկումը կամ ցածր պլանին անցումը ուժի մեջ կմտնի հաջորդ վճարային ժամանակահատվածի սկզբից, եթե այլ բան նախատեսված չէ համապատասխան վճարային հարթակի պայմաններով։ Այն դեպքում, երբ գինը բարձրանում է, և պահանջվում է ձեր համաձայնությունը, ապա ձեր բաժանորդագրությունը կարող է չեղարկվել, եթե դուք համաձայն չլինեք նոր գնին։ Եթե ձեր բաժանորդագրությունը չեղարկվում է, և դուք ավելի ուշ որոշում եք նորից բաժանորդագրվել, դուք կվճարեք բաժանորդագրության այդ պահին կիրառելի գինը։

3. Հաճախորդների աջակցման ծառայություն

Google One-ի օգնությամբ դուք կարող եք օգտվել հաճախորդների աջակցման ծառայությունից Google-ի մի շարք արտադրանքներում և ծառայություններում («Հաճախորդների աջակցման ծառայություն»)։ Այն դեպքում, եթե Հաճախորդների աջակցման ծառայությունն ի վիճակի չէ օգնել, մենք կարող ենք ուղղորդել ձեզ Google-ի համապատասխան արտադրանքի հաճախորդների աջակցման ծառայություն։ Եթե Google One-ի ձեր բաժանորդագրությունը չեղարկվել կամ կասեցվել է, Հաճախորդների աջակցման ծառայությանն ուղարկած ձեր չլուծված հարցումը նույնպես կարող է չեղարկվել, և բաժանորդագրությունը վերականգնելու դեպքում դուք պետք է նոր հարցում ուղարկեք։

4. Բաժանորդագրության սահմանափակ առավելություններ

Google One-ը կարող է ձեզ անվճար կամ զեղչված բովանդակություն, արտադրանքներ և ծառայություններ («Բաժանորդագրության սահմանափակ առավելություններ») տրամադրել։ Բաժանորդագրության սահմանափակ առավելությունները կարող են հասանելի լինել ոչ բոլոր երկրներում կամ տրամադրվել սահմանափակումներով՝ կախված տևողությունից, անդամակցության մակարդակից և այլ գործոններից։ Բաժանորդագրության ոչ բոլոր սահմանափակ առավելությունները հասանելի կլինեն Google One-ի բոլոր բաժանորդներին։ Բաժանորդագրության որոշ սահմանափակ առավելություններ կարող է օգտագործել միայն Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչը, իսկ որոշ սահմանափակ առավելություններ կկարողանան օգտագործել ձեր ընտանեկան խմբի անդամները կամ միայն այն անդամը, ով առաջինը կդիմի օգտագործման համար։ Բաժանորդագրության որոշ սահմանափակ առավելություններ էլ հասանելի չեն երեխաներին և դեռահասներին պատկանող Google հաշիվներին, ինչպես նաև փորձաշրջան անցնող օգտատերերին։ Կարող են նաև կիրառվել համապատասխանության այլ չափանիշներ։

Մենք կարող ենք համագործակցել երրորդ կողմերի հետ՝ նրանց ծառայությունները կամ բովանդակությունը ձեզ Google One-ի միջոցով որպես Բաժանորդագրության սահմանափակ առավելություններ տրամադրելու համար։ Երրորդ կողմի տրամադրած Բաժանորդագրության սահմանափակ առավելություններից օգտվելով՝ դուք ընդունում եք, որ Google-ը կարող է երրորդ կողմին տրամադրել ցանկացած անձնական տեղեկություն, որն անհրաժեշտ է առավելության օգտագործումը մշակելու համար՝ համաձայն Google-ի գաղտնիության քաղաքականության։ Երրորդ կողմի տրամադրած Բաժանորդագրության սահմանափակ առավելությունների օգտագործումը կարող է կարգավորվել վերջինիս ծառայությունների օգտագործման պայմաններով, արտոնագրային համաձայնագրով, գաղտնիության քաղաքականությամբ կամ այլ նմանատիպ համաձայնագրով։

5. Ընտանեկան խմբեր

Google One-ի որոշ գործառույթներ, այդ թվում տարածքը Google Drive-ում, Gmail-ում և Լուսանկարներում, կարող եք օգտագործել ձեր ընտանեկան խմբի անդամների հետ համատեղ («Համատեղ օգտագործում»)։ Ձեր ընտանեկան խումբը նաև կարող է ստանալ Բաժանորդագրության սահմանափակ առավելություններ և օգտագործել ձեզ հասանելի առավելությունները։ Եթե չեք ուզում կիսվել նման գործառույթներով ձեր ընտանեկան խմբի հետ, դուք պետք է անջատեք Համատեղ օգտագործումը Google One-ի համար կամ դուրս գաք ընտանեկան խմբից։ Միայն Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչները կարող են ընտանեկան խմբի անդամներ ավելացնել և միացնել կամ անջատել Google One-ի բաժանորդագրության Համատեղ օգտագործումը։

Եթե դուք Google One-ից օգտվող ընտանեկան խմբի անդամ եք, ձեր ընտանեկան խմբի անդամները կտեսնեն ձեր մասին որոշ տեղեկություններ։ Եթե միանաք որևէ ընտանեկան խմբի, որի համար միացված է Google One-ի Համատեղ օգտագործումը, խմբի մյուս անդամները, ինչպես նաև խումբ հրավիրված օգտատերերը կկարողանան տեսնել ձեր անունը, լուսանկարը, էլ․ հասցեն, սարքերը, որոնց տվյալները պահուստավորել եք, և տեղեկություններ Google Drive-ում, Gmail-ում և Google Լուսանկարներում ձեր օգտագործած տարածքի մասին։ Ընտանեկան խմբի անդամները նաև կարող են տեսնել, թե անդամներից ով է օգտվել Բաժանորդագրության որևէ սահմանափակ առավելությունից։

Եթե դուք ձեր ընտանեկան խմբում Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչն եք և անջատեք Համատեղ օգտագործումը կամ դուրս գաք ընտանեկան խմբից, խմբի մյուս անդամներին այլևս հասանելի չի լինի Google One-ը։ Եթե Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչը Համատեղ օգտագործման միջոցով ձեզ հասանելի է դարձրել Google One-ը, այն ձեզ այլևս հասանելի չի լինի, եթե ընտանեկան խմբից դուրս գաք, կամ ձեր Google One-ի սակագնային պլանի կառավարիչը անջատի Համատեղ օգտագործումը կամ էլ դուրս գա ընտանեկան խմբից։

6. Բջջային սարքերի տվյալների պահուստավորում և վերականգնում

Google One-ը կարող է ձեզ տրամադրել տվյալների պահուստավորման և վերականգնման ընդլայնված գործառույթներ («Պահուստավորում և վերականգնում»)՝ շարժական սարքերի և սակագնային պլանների պահանջներին համապատասխանելու համար։ «Պահուստավորում և վերականգնում» գործառույթն օգտագործելու համար կարող է լրացուցիչ հավելվածներ (օրինակ՝ Google Լուսանկարներ) տեղադրելու և ակտիվացնելու անհրաժեշտություն լինել։ Դուք ցանկացած ժամանակ կարող եք փոխել պահուստավորման և վերականգնման կարգավորումները Google One հավելվածից։ Եթե Google One-ի ձեր բաժանորդագրությունը կասեցվել կամ չեղարկվել է, հնարավոր է՝ որոշ ժամանակ հետո «Պահուստավորում և վերականգնում» գործառույթի միջոցով պահված տվյալները ձեզ այլևս հասանելի չլինեն՝ համաձայն Android Backup-ի կանոնների։

7. Հովանավորվող սակագնային պլաններ

Ձեզ կարող է Google One-ի բաժանորդագրություն առաջարկվել հովանավորվող սակագնային պլանի միջոցով՝ տրամադրված այլ կազմակերպության, օրինակ՝ ձեր ցանցային օպերատորի, ինտերնետ պրովայդերի կամ մեկ այլ կազմակերպության կողմից (բոլոր դեպքերում էլ՝ «Հովանավորվող սակագնային պլան»)։ Հասանելի գործառույթների առկայությունը և Հովանավորվող սակագնային պլանի վճարի չափը սահմանում է հովանավորող կողմը, և Google One-ի գնի հետ կապված տեղեկություններ պետք է փնտրեք այդ ընկերության օգտագործման պայմաններում և Հովանավորվող սակագնային պլանի պայմաններում։ Դուք կարող եք նորացնել կամ ցածրացնել ձեր Հովանավորվող սակագնային պլանը հովանավորող ընկերության միջոցով (այս դեպքում նորացման կամ ցածրացման համար գործում են դրանց վճարման և բաժանորդագրության պայմանները), կամ ընտրելով նորացման կամ ցածրացման տարբերակն անմիջապես Google One-ից (այս դեպքում նորացման կամ ցածրացման համար կգործեն վճարման և բաժանորդագրության այստեղ նկարագրված պայմանները)։ Ընդ որում, հովանավորող կողմն է որոշում, թե որքանով եք համապատասխանում Հովանավորվող սակագնային պլանի միջոցով Google One-ի բաժանորդագրություն ստանալու պայմաններին, և հովանավորող կողմը ցանկացած ժամանակ կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել ձեր Հովանավորվող սակագնային պլանը։

8. Գաղտնիություն

Google-ը հավաքում և օգտագործում է ձեր տրամադրած տեղեկությունները՝ ձեզ Google One ծառայությունը տրամադրելու համար, ինչպես որ նկարագրված է այս Պայմաններում՝ Google-ի գաղտնիության քաղաքականությանը համապատասխան։ Մենք կարող ենք հավաքել և օգտագործել Google One-ի ձեր օգտագործման մասին տեղեկությունները, որպեսզի կարողանանք տրամադրել Google One-ի ծառայությունները, մշակել ձեր գործարքները և բարելավել Google One-ի աշխատանքը։ Մենք նաև կարող ենք օգտագործել ձեր կողմից Google-ի մյուս ծառայությունների օգտագործման մասին տեղեկությունները՝ Google One-ը բարելավելու և ձեզ առավելություններ տրամադրելու համար, կամ Google One-ը խթանելու համար։ Դուք կարող եք վերահսկել Google-ի ծառայություններում ձեր գործողությունների մասին տվյալների հավաքման և օգտագործման գործընթացը myaccount.google.com էջում։

Անհրաժեշտության դեպքում մենք կարող ենք ձեր մասին որոշակի տեղեկություններ տրամադրել երրորդ կողմի, պարզելու համար՝ արդյոք դուք համապատասխանում եք Բաժանորդագրության սահմանափակ առավելությունների ծրագրի պայմաններին կամ արդյոք կարող եք օգտվել Բաժանորդագրության սահմանափակ առավելություններից, կամ համապատասխանում եք Հովանավորվող սակագնային պլանի կամ փորձնական բաժանորդագրության պայմաններին։ Մենք նաև կարող ենք ձեր ընտանեկան խմբի հետ կիսվել ձեր մասին տեղեկություններով՝ ձեր ընտանեկան խմբի Google One-ի կարգավիճակի և բաժանորդագրության մասին տեղեկություններ տրամադրելու նպատակով։

Google One-ի ձեր օգտագործման հետ կապված մենք կարող ենք ծառայության ծանուցումներ, ադմինիստրատիվ հաղորդագրություններ և այլ տեղեկություններ ուղարկել։ Մենք նաև կարող ենք ձեզ տրամադրվող Բաժանորդագրության սահմանափակ առավելությունների հետ կապված էլեկտրոնային նամակներ և սարքի ծանուցումներ ուղարկել ձեզ։ Նշված որոշ հաղորդագրությունների ստացումից կարող եք հրաժարվել։

9. Փոփոխություններ

Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում փոփոխություններ կատարել Google One-ում՝ լրացուցիչ գործառույթներ տրամադրելու նպատակով։ Դուք ընդունում եք, որ Google One-ի ձեր բաժանորդագրությունը ենթադրում է Google One-ի այն ձևը, որը եղել է բաժանորդագրման պահին։ Ինչպես նշված է 2-րդ բաժնում, մենք նաև ժամանակ առ ժամանակ կարող ենք տարբեր պայմաններ և մակարդակներ առաջարկել Google One-ի համար, և նման պայմանների ու մակարդակների բաժանորդավճարը կարող է տարբեր լինել։

10. Կասեցում

Google-ը ցանկացած ժամանակ կարող է դադարեցնել Google One-ի տրամադրումը, եթե որևէ կերպ խախտեք այս պայմանները։ Եթե Հովանավորվող սակագնային պլանի մասնակից եք, ապա հովանավորող կողմը նույնպես կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել Google One-ի ձեր կողմից օգտագործումը։ Google-ն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ կասեցնել կամ դադարեցնել Google One-ը՝ համապատասխանաբար ծանուցելով ձեզ այդ մասին։