A Google One Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei

Legutóbbi módosítás: 2021. november 9.

Ahhoz, hogy Ön használhassa a Google One szolgáltatást és hozzáférjen, legyen akár a Google One csomagkezelője, tagja egy, a Google One-t közösen használó családi csoportnak, vagy nem tag felhasználó, el kell fogadnia (1) a Google Általános Szerződési Feltételeit, valamint (2) a Google One jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeit (a „Google One Kiegészítő Feltételei”).

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mindkét dokumentumot. A két dokumentum együttesen képezi a „Feltételeket”. Azt határozzák meg, hogy mit várhat tőlünk a szolgáltatásaink igénybevétele során, valamint azt, hogy mi mit várunk el Öntől.

Ha a Google One jelen Kiegészítő feltételei ellentmondásban állnak a Google Általános Szerződési Feltételeivel – a Google One franciaországi ügyfeleinek esetét kivéve – a Google One vonatkozásában a jelen Kiegészítő Feltételek az irányadók.

Bár az Adatvédelmi irányelvek nem képezik részét a Feltételeknek, azt javasoljuk, hogy olvassa el őket, mert alaposabban ismertetik azt, ahogyan Ön frissítheti, kezelheti, exportálhatja és törölheti az adatait.

1. A Google One általános leírása

A Google One segítségével hozzáférhet a Google szolgáltatásaihoz és ügyfélszolgálatához, különféle jutalmakat és ajánlatokat vehet igénybe, és új funkciókkal és termékekkel ismerkedhet meg. A Google One funkciói közé tartoznak a Google Drive, a Google Fotók és a Gmail által közösen használt térítéses tárhelycsomagok, a több Google-termékre vonatkozó ügyfélszolgálat, a családi megosztási funkciók, a mobileszköz biztonsági mentése és visszaállítása, valamint a Google vagy harmadik felek által biztosított más előnyök. A további Google-termékek és -szolgáltatások használatára az adott termék vagy szolgáltatás feltételei vonatkoznak. Előfordulhat, hogy egyes termékek, funkciók és előnyök nem minden országban állnak rendelkezésre. További információ a Google One Súgójában található.

2. Térítéses fiókok – Fizetés, előfizetés és visszatérítés

Fizetések. Google One-előfizetést csak Google One-csomagkezelők vásárolhatnak, illetve mondhatnak le, és csak ők válthatják magasabb vagy alacsonyabb verziójúra az előfizetéseket. A Google elfogadja a Google Payments-fiók útján történő kifizetést, csakúgy, mint bármilyen más, a vásárlást megelőzően megadott fizetési módot.

Az előfizetés lemondása. A Google Payments automatikusan levonja a fizetendő összeget a Google One-tagságra való regisztráció napjától kezdődően; a Google One-ra szóló előfizetés automatikusan megújul, amíg le nem mondják. Az előfizetést bármikor lemondhatja. Ha lemondja az előfizetést, a meglévő előfizetése fennmaradó időtartamában még hozzáférhet a Google One szolgáltatáshoz. Ha úgy dönt, hogy a Google One-előfizetését szolgáltatástörléssel szünteti meg, azzal tudomásul veszi, hogy azonnal elveszítheti a hozzáférést a Google One szolgáltatásaihoz és funkcióihoz, és elfogadja, hogy nem térítjük vissza a meglévő előfizetéséből fennmaradó időtartam díját. Ha inkább meg szeretné őrizni a Google One szolgáltatásaihoz való hozzáférést az előfizetése időtartamára, ne törölje a Google One-t, hanem mondja le az előfizetést.

Elállási jog. Ha Ön az Európai Unió vagy az Egyesült Királyság lakosa, jogában áll indoklás nélkül lemondani az előfizetést a Google One-tagságra való regisztrációt, a magasabb szintű csomagra való váltást, illetve a csomag megújítását követő 14 napon belül. Ha a felhasználó élni kíván az elállási jogával, akkor egy egyértelmű nyilatkozattal tájékoztatnia kell az elállási döntéséről azt a szolgáltatót, amelytől megvásárolta a szolgáltatást.

Visszatérítés. A visszatérítésre való egyéb jogosultságokról a Google Play vonatkozó irányelvéből, illetve attól a szolgáltatótól tájékozódhat, amelytől megvásárolta a szolgáltatást. Ha a Google-tól vásárolta meg a szolgáltatást, akkor sem visszatérítésre, sem részleges számlázási időszakokra nem jogosult, kivéve a vonatkozó jogszabályok által előírt eseteket. Ha nem a Google-tól vásárolta meg a szolgáltatást (például iPhone vagy iPad készüléken, az App Store-ban vagy más harmadik fél szolgáltatónál regisztrált a Google One-előfizetésre), akkor Önre a szolgáltató visszatérítési irányelvei érvényesek. Ha visszatérítést kíván igényelni, akkor az adott harmadik félhez (például az Apple ügyfélszolgálatához) kell fordulnia.

Árváltozások. A Google One hatályban lévő árait módosíthatjuk, de erről előzetesen tájékoztatni fogjuk. Az új ár az értesítést követően akkor lép életbe, ha az aktuális fizetési periódus a végéhez ér, és le kell vonnunk Öntől a következő előfizetési díjat. Az áremelésekről legkésőbb 30 nappal a levonás dátuma előtt értesítést küldünk Ha 30 napnál rövidebb idővel kap előzetes értesítést, a következő díjfizetés utáni fizetés esedékességéig nem lép érvénybe a módosítás. Ha nem kívánja az új áron fenntartani a Google One előfizetését, akkor bármikor lemondhatja vagy alacsonyabb szintűre válthatja a Google Play, az Apple vagy a harmadik fél előfizetési beállításaival. A lemondás vagy a szintváltás az aktuális szolgáltatási időszak után következő számlázási időszakra érvényes, kivéve, ha a vonatkozó fizetési platform feltételei ettől eltérően rendelkeznek. Amennyiben az ár emelkedik, és Önnek ehhez hozzá kell járulnia, megszüntethetjük az előfizetését, ha Ön nem fogadja el az új árat. Ha lemondja (vagy megszüntetjük) az előfizetését, de később úgy dönt, hogy ismét előfizet, akkor az abban az időpontban érvényes előfizetési díjat vonjuk le Öntől.

3. Ügyfélszolgálat

A Google One ügyfélszolgálatot biztosít Önnek különféle Google-termékekhez és -szolgáltatásokhoz kapcsolódóan („Ügyfélszolgálat”). Amennyiben az Ügyfélszolgálat nem tud Önnek segíteni a hozzá intézett kérésének az ügyében, akkor továbbíthatjuk vagy átirányíthatjuk Önt a kérdéses Google-termék ügyfélszolgálatához. Ez azokra az esetekre is kiterjed, amikor a Google One nem biztosít ügyfélszolgálatot ahhoz a konkrét Google-termékhez vagy -szolgáltatáshoz kapcsolódóan, amelyhez Ön segítséget kért. A Google One-előfizetés lemondása vagy felfüggesztése esetén a megoldatlan ügyfélszolgálati ügyeket szintén felfüggeszthetjük, így az előfizetés visszaállítását követően előfordulhat, hogy újra az Ügyfélszolgálathoz kell fordulnia.

4. A tagoknak járó korlátozott előnyök

A Google One kedvezményes árú vagy díjmentes tartalmakat, termékeket és szolgáltatásokat („Tagoknak járó korlátozott előnyök”) biztosíthat. A Tagoknak járó korlátozott előnyöket ország, készlet, időtartam, tagsági szint vagy más tényezők alapján korlátozhatjuk, és nem minden Tagoknak járó korlátozott előny áll rendelkezésére az összes Google One-előfizetőnek. Előfordulhat, hogy a Tagoknak járó korlátozott előnyök egy részét csak a Google One csomagkezelője válthatja be, a Tagoknak járó korlátozott előnyök más részét pedig beválthatják a családi csoport tagjai, vagy a beváltást aktiváló első családtag. Bizonyos Tagoknak járó korlátozott előnyök nem válthatók be gyermekek, tinédzserek és próbaidőszakukat töltő felhasználók Google-fiókjával. Az előnyökre további jogosultsági feltételek is vonatkozhatnak.

Együttműködhetünk harmadik felekkel abból a célból, hogy Tagoknak járó korlátozott előnyként biztosítsuk Önnek a szolgáltatásaikat vagy tartalmaikat a Google One részeként. Ha Ön bevált egy Tagoknak járó korlátozott előnyt, amelyet egy harmadik fél biztosít, azzal elfogadja, hogy a Google a beváltás feldolgozásához szükséges személyes adatait a Google adatvédelmi irányelveinek megfelelően átadja a harmadik félnek. A harmadik felek által biztosított, Tagoknak járó korlátozott előnyökre a harmadik felek általános szerződési feltételei, licencfeltételei, adatvédelmi irányelvei és más hasonló szerződései vonatkoznak.

5. Családok

A Google One bizonyos funkcióit (például a Drive-, Gmail- és Fotók-tárhelyet) megoszthatja a családi csoportjával, ha van ilyen csoportja („Családi megosztás”). A családi csoport is megkaphatja az Önnek rendelkezésre álló, Tagoknak járó korlátozott előnyöket, illetve esetleg be is válthatja őket. Ha nem szeretné megosztani ezeket a funkciókat a családi csoportjával, le kell tiltania a Családi megosztást a Google One szolgáltatásban, vagy ki kell lépnie a családi csoportból. Csak a Google One-csomagkezelők adhatnak hozzá családtagokat a Google One-előfizetésekhez, és csak ők engedélyezhetik és tilthatják le a Családi megosztást.

Ha Ön tagja egy családi csoportnak a Google One szolgáltatásban, a családi csoport tagjai láthatják bizonyos adatait. Ha engedélyezve van a Google One Családi megosztás funkciója, és Ön csatlakozik egy családi csoporthoz, a tagok és a családi csoport meghívottjai láthatják az Ön nevét, a fotóját, az e-mail-címét, azokat az eszközöket, amelyekről biztonsági mentést készített, valamint a Google Drive-ban, a Gmailben és a Google Fotókban felhasznált tárhelye mennyiségét. A családi csoport tagjai emellett azt is láthatják, ha egy Tagoknak járó korlátozott előnyt egy másik családtag beváltott.

Ha Ön a családi csoport Google One-csomagkezelője, és letiltja a Családi megosztás funkciót, vagy kilép a családi csoportból, a családi csoport többi tagja elveszíti a hozzáférését a Google One szolgáltatáshoz. Ha a Google One-hoz való hozzáférést a Google One-csomagkezelő adta meg Önnek a Családi megosztás révén, és Ön kilép a családi csoportból, illetve a csomagkezelő letiltja a Családi megosztás funkciót, vagy ő kilép a csoportból, Ön nem fog tudni többé hozzáférni a Google One szolgáltatáshoz.

6. Mobileszköz biztonsági mentése és visszaállítása

A Google One speciális adatmentési és visszaállítási funkciót („Biztonsági mentés és visszaállítás”) is nyújthat az arra alkalmas mobileszközök és mobil-előfizetések esetében. A Biztonsági mentés és visszaállítás funkció használatához további alkalmazások (például a Google Fotók) telepítésére és aktiválására lehet szükség. A Biztonsági mentés és visszaállítás beállításait bármikor módosíthatja a Google One alkalmazásban. Az Ön Google One-tagságának felfüggesztése vagy lemondása esetén bizonyos idő elteltével, az Android biztonsági mentésre vonatkozó irányelveivel összhangban elveszítheti a Biztonsági mentés és visszaállítás funkcióban mentett adatokhoz való hozzáférést.

7. Szponzorált előfizetések

A Google One szolgáltatást szponzorált előfizetés formájában is felkínálhatja Önnek egy, a Google-tól független harmadik fél, például a telefonszolgáltatója, az internetszolgáltatója vagy más harmadik fél (mindegyik esetben „Szponzorált előfizetés”). A Szponzorált előfizetések keretében elérhető funkciók körét és a Szponzorált előfizetések díját a szponzoráló fél határozza meg, így Önnek a szponzoráló fél általános szerződési feltételeiből kell tájékozódnia a Google One árairól, illetve a Szponzorált előfizetés feltételeiről. A Szponzorált előfizetés magasabb vagy alacsonyabb verzióra váltása történhet a szponzoráló félen keresztül (ez esetben a szponzoráló fél fizetési és előfizetési feltételei érvényesek a verzióváltásra), illetve közvetlenül, a Google One magasabb vagy alalacsonyabb verzióra váltási lehetőségének kiválasztásával (ez esetben a jelen fizetési és előfizetési feltételek érvényesek a verzióváltásra). A Szponzorált előfizetésre való jogosultságot és a Google One-hoz való hozzáférést a szponzoráló fél határozza meg; a szponzoráló fél bármikor felfüggesztheti és meg is szüntetheti a Szponzorált előfizetést.

8. Adatvédelem

A Google a jelen Feltételekben és a Google Adatvédelmi irányelvekben foglaltaknak megfelelően összegyűjt és felhasznál bizonyos, a felhasználó által megadott adatokat annak érdekében, hogy biztosítani tudja a Google One szolgáltatást. Adatokat gyűjthetünk a Google One használatával kapcsolatban, és ezeket felhasználhatjuk a Google One szolgáltatásainak nyújtására, az Ön adatainak feldolgozására, illetve Google One karbantartására és fejlesztésére. Ezenkívül a többi Google-szolgáltatás használatával kapcsolatos adatokat is felhasználhatjuk a Google One továbbfejlesztésére, az Önnek járó előnyök biztosítására, illetve a Google One forgalmazására. A Google-tevékenységekkel kapcsolatos adatok összegyűjtése és felhasználása a myaccount.google.com webhelyen kezelhető.

Bizonyos Önről szóló információkat szükség szerint harmadik felekkel is megoszthatunk a Google One biztosítása céljából, például ha be szeretne váltani egy előnyt, illetve ha meg kell állapítanunk, hogy jogosult-e egy harmadik féltől származó, Tagoknak járó korlátozott előny beváltására, egy Szponzorált előfizetés használatára vagy próbaidőszak igénybevételére. Emellett bizonyos adatokat a családi csoportjával is megoszthatunk annak érdekében, hogy információkat nyújthassunk a családi csoport Google One-állapotáról és -előfizetéséről.

A Google One használatával kapcsolatban szolgáltatói közleményeket, adminisztratív üzeneteket és más információkat is küldhetünk. Emellett a Tagoknak járó korlátozott előnyökről e-mailben és eszközértesítésekben nyújthatunk tájékoztatást. Bizonyos tájékoztatásokról le lehet iratkozni.

9. Változtatások

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy változásokat vezessünk be a Google One szolgáltatásban. A Google One-t továbbá új funkciókkal bővíthetjük, illetve megváltoztathatjuk a meglévő funkcióit. Ön tudomásul veszi, hogy a Google One-előfizetése a Google One szolgáltatásnak az előfizetés időpontjában érvényes változatára szól. Amint ezt a fenti 2. szakasz rögzíti, esetenként eltérő feltételeket és szinteket is bevezethetünk a Google One-ban, és az ilyen feltételek és szintek előfizetési díja változhat.

10. Megszűnés

A Google bármikor megszüntetheti a Google One-hoz való hozzáférését, például a jelen Feltételek megsértése miatt. Ha szponzorált előfizetést használ, akkor a szponzoráló fél is megszüntetheti a Google One-hoz való hozzáférést. A Google fenntartja magának a jogot arra, hogy észszerű időben történő előzetes tájékoztatás mellett bármikor felfüggessze vagy megszüntesse a Google One szolgáltatást.