Google One’i täiendavad teenusetingimused

Viimati muudeti: 9. november 2021

Google One’i kasutamiseks ja sellele juurdepääsemiseks, olenemata sellest, kas olete Google One’i paketi haldur, kuulute Google One’i jagavasse peregruppi või olete mitteliikmest kasutaja, peate nõustuma (1) Google’i teenusetingimuste ja (2) nende Google One’i täiendavate teenusetingimustega („Google One’i täiendavad tingimused”).

Lugege kõik need dokumendid tähelepanelikult läbi. Üheskoos moodustavad need dokumendid „tingimused”. Need panevad paika, mida te saate meie teenuseid kasutades meilt oodata ja mida me ootame teilt.

Kui need Google One’i täiendavad tingimused on vastuolus Google’i teenusetingimustega, v.a Google One’i klientide puhul Prantsusmaal, kehtivad Google One’i puhul need täiendavad tingimused.

Kuigi meie privaatsuseeskirjad ei ole osa nendest tingimustest, julgustame teid nendega tutvuma, et mõistaksite paremini, kuidas te saate oma teavet värskendada, hallata, eksportida ja kustutada.

1. Google One’i üldine kirjeldus

Google on teinud Google One’i kättesaadavaks, et pakkuda teile keskset kohta Google’i teenustele ja toele ning et saaksite kasutada preemiaid ja pakkumisi ning avastada uusi funktsioone ja teenuseid. Google One’i funktsioonid võivad hõlmata tasulisi salvestusmahupakette, mis on jagatud teenuste Google Drive, Google Photos ja Gmail vahel, kindlate Google’i teenuste kliendituge, perega jagamise funktsioone, mobiilseadmete varundamist ja taastamist ning teisi eeliseid, mida pakub Google või mõni kolmas osapool. Teiste Google’i toodete või teenuste kasutamisel kehtivad nende toodete või teenuste tingimused. Mõni toode, funktsioon või eelis ei pruugi kõikides riikides saadaval olla. Lisateabe saamiseks külastage Google One’i abikeskust.

2. Tasulised kontod – maksed, tellimused ja tagasimaksed

Maksed. Ainult Google One’i paketi haldurid saavad Google One’i liikmesuse osta, seda täiendada või alandada või selle tühistada. Google võtab makseid vastu Google Paymentsi konto või mis tahes muu enne ostu viidatud makseviisi kaudu.

Tellimuse tühistamine. Google Payments võtab automaatselt tasu alates teie Google One’i liikmesuse registreerimise kuupäevast ja teie Google One’i tellimust uuendatakse automaatselt kuni selle tühistamiseni. Saate tellimuse soovi korral igal ajal tühistada. Kui tühistate tellimuse, siis saate kasutada Google One’i kuni oma olemasoleva tellimuse kehtivusaja lõpuni. Kui otsustate lisaks kustutada Google One’i teenuse kustutamise kaudu, siis nõustute, et võite kaotada juurdepääsu Google One’i teenustele ja funktsioonidele kohe, ilma et teile tehtaks tagasimakset olemasoleva tellimuse kehtivusaja lõpuni jääva aja eest. Kui eelistate kasutada Google One’i teenuseid kuni tellimuse kehtivusaja lõpuni, siis ärge kustutage Google One’i, vaid tühistage lihtsalt tellimus.

Taganemisõigus. Kui olete Euroopa Liidus või Suurbritannias, on teil õigus pärast Google One’i liikmesuse registreerimist, täiendamist või uuendamist ost 14 päeva jooksul tühistada, ilma et peaksite seda põhjendama. Taganemisõiguse rakendamiseks tuleb teil edastada oma sõnaselge taganemisotsus pakkujale, kellelt te ostu tegite.

Tagasimaksed. Täiendavaid tagasimaksetega seotud õigusi vaadake Google Play või pakkuja, kellelt te ostu tegite, asjakohastest eeskirjadest. Kui ostsite Google’ilt, ei ole tagasimaksed ega osalised arveldusperioodid saadaval, v.a juhul, kui seda nõuab kohaldatav seadus. Kui ostsite muust allikast peale Google’i, näiteks kasutades oma iPhone’i või iPadi, või registreerisite Google One’i liikmesuse App Store’i või mõne teise kolmandast osapoolest pakkuja kaudu, siis kehtivad vastava pakkuja tagasimakse-eeskirjad. Tagasimakse taotlemiseks peate võtma ühendust vastava kolmanda osapoolega (nt Apple’i toega).

Hinnamuudatused. Võime Google One’i kehtivaid hindu muuta, kuid anname teile nendest muudatustest enne teada. Need muudatused jõustuvad pärast teie teavitamist kehtiva makseperioodi lõppedes, kui on järgmise makse aeg. Teavitame teid hinnatõusust ette vähemalt 30 päeva enne teilt tasu võtmist. Kui teid teavitatakse ette vähem kui 30 päeva, siis muudatus ei jõustu enne, kui on makse aeg pärast järgmist makset. Kui te ei soovi Google One’i tellimust uue hinnaga jätkata, saate selle igal ajal Google Play, Apple’i või kolmanda osapoole tellimuste seadetes tühistada või paketti alandada. Tühistamine või paketi alandamine jõustub järgmisel arveldusperioodil pärast kehtivat teenuseperioodi, v.a juhul, kui kohaldatava makseplatvormi tingimustes on sätestatud teisiti. Kui hind tõuseb ja vajalik on nõusolek, võidakse teie tellimus tühistada, kui te uue hinnaga ei nõustu. Kui teie tellimus tühistatakse ja otsustate hiljem tellimuse uuesti esitada, võetakse teilt tasu sel ajal kehtiva tellimuse hinna alusel.

3. Klienditugi

Google One pakub teile mitmete Google’i toodete ja teenuste puhul juurdepääsu klienditoele („klienditugi”). Kui klienditugi ei saa teid teie toetaotlusega aidata, võime suunata teid ümber kõnealuse Google’i toote klienditoe teenusesse. See hõlmab olukordi, kus Google One ei paku soovitud Google’i toote või teenuse puhul kliendituge. Kui teie Google One’i tellimus tühistatakse või peatatakse, võidakse peatada ka teie lahenduseta klienditoe probleemid ja teil võib olla vaja tellimuse ennistamisel uus päring esitada.

4. Piiratud liikme-eelised

Google One võib pakkuda teile sisu, tooteid ja teenuseid allahindlusega või maksekohustuseta („piiratud liikme-eelised”). Piiratud liikme-eelised võivad olla piiratud riigi, saadavuse, kestuse, liikmesuse taseme või muude tegurite alusel ja kõik piiratud liikme-eelised ei ole saadaval kõigile Google One’i tellijatele. Mõnda piiratud liikme-eelist saab kasutada ainult Google One’i paketi haldur ja mõnda piiratud liikme-eelist saavad kasutada teie peregrupi liikmed või ainult pereliige, kes eelist esimesena kasutab. Mõnda piiratud liikme-eelist ei saa kasutada laste ja teismeliste Google’i kontodega ega prooviperioodi kasutajana. Kehtida võivad ka muud sobilikkuse kriteeriumid.

Võime teha koostööd kolmandate osapooltega, et pakkuda teile Google One’i kaudu piiratud liikme-eelistena nende teenuseid või sisu. Kolmanda osapoole pakutava piiratud liikme-eelise kasutamisel teadvustate, et Google võib edastada vastavale kolmandale osapoolele mis tahes isikuandmeid, mis on vajalikud eelise kasutamise töötlemiseks kooskõlas Google’i privaatsuseeskirjadega. Kolmanda osapoole piiratud liikme-eeliste kasutamisel võivad kehtida vastava kolmanda osapoole kasutustingimused, litsentsileping, privaatsuseeskirjad või mõni muu sarnane leping.

5. Pered

Teatud Google One’i funktsioone, sh teenuste Drive, Gmail ja Photos salvestusruumi, võidakse jagada olemasolu korral teie peregrupiga („perega jagamine”). Teie peregrupile võidakse ühtlasi pakkuda kasutamiseks teile saadaolevaid piiratud liikme-eeliseid. Kui te ei soovi selliseid funktsioone oma peregrupiga jagada, siis keelake Google One’i perega jagamine või lahkuge peregrupist. Ainult Google One’i paketi haldurid saavad Google One’i liikmesuse puhul pereliikmeid lisada ning perega jagamise lubada või keelata.

Kui kuulute Google One’is peregruppi, näevad teie peregrupi liikmed teie kohta teatud teavet. Kui liitute peregrupiga, mille puhul on lubatud Google One’i perega jagamine, siis peregrupi teised liikmed ja kutsutud liikmed võivad näha teie nime, fotot, e-posti aadressi, seadmeid, mille olete varundanud, ja teenustes Google Drive, Gmail ja Google Photos kasutatud ruumi. Peregrupi liikmed võivad ühtlasi näha, kas mõni pereliige on piiratud liikme-eelist kasutanud.

Kui olete oma peregrupi Google One’i paketi haldur ja keelate perega jagamise või lahkute peregrupist, kaotavad teised peregrupi liikmed juurdepääsu Google One’ile. Kui Google One’i paketi haldur on andnud teile juurdepääsu Google One’ile perega jagamise kaudu, siis kaotate Google One’ile juurdepääsu, kui lahkute peregrupist või kui teie Google One’i paketi haldur keelab perega jagamise või lahkub peregrupist.

6. Mobiilseadme varundamine ja taastamine

Google One võib pakkuda teile kvalifitseeruvate mobiilseadmete ja mobiilipakettide puhul andmete täiustatud varundamise ja taastamise („varundamine ja taastamine”) funktsiooni. Varundamise ja taastamise kasutamiseks võib olla vaja installida ja aktiveerida täiendavaid rakendusi, nagu Google Photos. Saate muuta varundamise ja taastamise valikuid igal ajal Google One’i rakenduses. Kui teie Google One’i liikmesus peatatakse või tühistatakse, võite vastavalt Androidi varundamiseeskirjadele kaotada kindla aja möödudes juurdepääsu varundamise ja taastamise funktsiooniga salvestatud andmetele.

7. Sponsorpaketid

Mõni sponsorist osapool (kelleks ei ole Google), nt teie võrguoperaator, internetiteenuse pakkuja või muu kolmas osapool, võib pakkuda teile teenust Google One sponsorpaketi kaudu (igal juhul „sponsorpakett”). Sponsorpakettidega seotud funktsioonid ja tasud paneb paika sponsorist osapool. Google One’i hinnateabe ja sponsorpaketi tingimustega tutvumiseks vaadake vastava osapoole teenusetingimusi. Sponsorpaketti võib olla võimalik täiendada või alandada sponsorist osapoole kaudu (sellisel juhul kehtivad täiendamisel või alandamisel vastava osapoole makse- ja tellimuse tingimused) või otse teenuses Google One, kui valida täiendamis- või alandamisvalik (sellisel juhul kehtivad täiendamisel või alandamisel siin esitatud makse- ja tellimuse tingimused). Teie sponsorpaketi kaudu Google One’i kasutamise sobilikkuse ja selle kasutamise jätkamise üle otsustab sponsorist osapool, kes võib ühtlasi igal ajal teie sponsorpaketi peatata või sulgeda.

8. Privaatsus

Google kogub ja kasutab teie esitatud teavet selleks, et pakkuda teile teenust Google One, nagu on kirjeldatud nendes tingimustes, kooskõlas Google’i privaatsuseeskirjadega. Võime koguda ja kasutada teavet selle kohta, kuidas te Google One’i kasutate, et pakkuda Google One’i teenuseid, töödelda teie tehinguid või hallata ja täiustada teenust Google One. Võime kasutada teavet ka selle kohta, kuidas te kasutate teisi Google’i teenuseid, et täiustada teenust Google One, pakkuda teile eeliseid või turundada teenust Google One. Saate hallata oma Google’i tegevuse kohta teabe kogumist ja selle kasutamist aadressil myaccount.google.com.

Võime jagada teatud teavet teie kohta kolmandate osapooltega, kui see on vajalik Google One’i teenuse pakkumiseks, sh teie sobivuse määramiseks kolmanda osapoole piiratud liikme-eeliste või sponsorpaketi või prooviliikmesuse kasutamiseks. Võime jagada teavet teie kohta ka teie peregrupiga, et pakkuda teavet teie peregrupi Google One’i oleku ja tellimuse kohta.

Võime saata teile seoses teie Google One’i kasutusega teenuseteatisi, haldussõnumeid ja muud teavet. Lisaks võime saata teile meile ja seadmemärguandeid, mis on seotud teie piiratud liikme-eelistega. Saate nendest teavitustest osaliselt loobuda.

9. Muudatused

Jätame endale õiguse teha Google One’ile muudatusi ja Google One’i võidakse revideerida, et pakkuda rohkem või teistsuguseid funktsioone. Nõustute, et teie Google One’i tellimuse aluseks on Google One selle tellimuse esitamise ajal kehtival kujul. Nagu on sätestatud eespool jaotises 2, võime lisaks pakkuda Google One’i puhul aeg-ajalt teistsuguseid tingimusi ja tasemeid ning selliste tingimuste või tasemete tellimustasu võib varieeruda.

10. Lõpetamine

Google võib lõpetada teile Google One’i pakkumise igal ajal, sh nende tingimuste rikkumise korral. Kui kasutate sponsorpaketti, siis ka sponsorist osapool võib teie juurdepääsu Google One’ile peatada või lõpetada. Google jätab endale õiguse Google One’i pakkumine igal ajal peatada või lõpetada, teavitades teid sellest mõistliku aja jooksul ette.