Yderligere servicevilkår for Google One

Gældende fra: 9. november 2021 |

Hvis du vil bruge og tilgå Google One, uanset om du er Google One-abonnementsadministrator, er med i en familiegruppe, som deler Google One, eller er bruger uden medlemskab, skal du acceptere (1) Googles servicevilkår og (2) disse yderligere servicevilkår for Google One ("Yderligere vilkår for Google One").

Læs omhyggeligt begge disse dokumenter. Sammen udgør disse dokumenter "Vilkårene". De fastlægger, hvad du kan forvente af os, når du bruger vores tjenester, og hvad vi forventer af dig.

Med undtagelse af Google One-kunder i Frankrig gælder disse Yderligere vilkår for Google One i tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse Yderligere vilkår for Google One og Googles servicevilkår.

Selvom vores privatlivspolitik ikke er en del af disse Vilkår, opfordrer vi dig til at læse den for at få en bedre forståelse af, hvordan du kan opdatere, administrere, eksportere og slette dine oplysninger.

1. Generel beskrivelse af Google One

Google One er gjort tilgængelig af Google for at give dig et sted, hvor du kan finde Google-tjenester og support, få bonusser og tilbud samt opdage nye funktioner og produkter. Google One-funktioner inkluderer muligvis betalte lagerabonnementer, som deles mellem Google Drev, Google Fotos og Gmail, kundesupport til bestemte Google-produkter, funktioner til familiedeling, mobilbackup og gendannelse samt andre fordele, som leveres til dig af Google eller via tredjeparter. Din brug af yderligere Google-produkter eller -tjenester er underlagt de servicevilkår, der gælder for sådanne produkter eller tjenester. Nogle produkter, funktioner og fordele er muligvis ikke tilgængelige i alle lande. Du kan få flere oplysninger i Hjælp til Google One.

2. Betalte konti – betaling, abonnement og refusion

Betalinger. Det er kun Google One-abonnementsadministratorer, der kan købe, opgradere, nedgradere eller opsige et Google One-medlemskab. Google accepterer betaling via en Google Payments-konto eller enhver anden betalingsform, som er angivet forud for købet.

Abonnementsopsigelser. Google Payments trækker automatisk betalingen fra den dato, du tilmelder dig et Google One-medlemskab, og dit abonnement på Google One fornys automatisk, indtil det opsiges. Du kan til enhver tid opsige abonnementet. Hvis du opsiger dit abonnement, beholder du din adgang til Google One i den resterende abonnementsperiode. Hvis du derudover vælger at slette Google One via sletning af tjenester, accepterer du, at du kan miste adgangen til Google One-tjenester og -funktioner med det samme uden refusion af den resterende periode af dit eksisterende abonnement. Hvis du foretrækker at beholde Google One-tjenesterne i din abonnementsperiode, skal du opsige dit abonnement i stedet for at slette Google One.

Ret til at ophæve aftalen. Hvis du befinder dig i EU eller Storbritannien, har du ret til at opsige dit Google One-medlemskab uden begrundelse inden for 14 dage efter oprettelse, opgradering eller fornyelse af dit medlemskab. Hvis du vil gøre brug af din ret til at ophæve aftalen, skal du med en utvetydig erklæring underrette den udbyder, du har foretaget købet hos, om din beslutning om at ophæve aftalen.

Refusioner. Du kan få oplysninger om yderligere refusionsrettigheder i den relevante politik fra Google Play eller den udbyder, du har foretaget købet hos. Hvis du har foretaget købet hos Google, er refusion eller delvise faktureringsperioder ikke tilgængelige, medmindre det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Hvis du har foretaget købet hos andre end Google, f.eks. hvis du har brugt din iPhone eller iPad eller har oprettet et Google One-medlemskab via App Store eller en anden tredjepartsudbyder, gælder udbyderens refusionspolitik. Du skal kontakte den pågældende tredjepart (f.eks. Apple-support) for at anmode om refusion.

Prisændringer. Vi kan ændre de gældende priser på Google One, men vi giver dig besked om disse ændringer på forhånd. Disse ændringer gælder, når din aktuelle betalingsperiode er slut, og når den næste betaling fra dig forfalder efter meddelelsen om ændringerne. Vi informerer dig om en prisstigning, mindst 30 dage inden du opkræves. Hvis du får mindre end 30 dages varsel, vil ændringen ikke træde i kraft, før den næste betaling forfalder. Hvis du ikke vil fortsætte med Google One til den nye pris, kan du til enhver tid opsige eller nedgradere via indstillingerne for dit Google Play-, Apple- eller tredjepartsabonnement. Din opsigelse eller nedgradering vil gælde for den næste faktureringsperiode efter den aktuelle tjenesteperiode, medmindre andet er angivet i vilkårene for den relevante betalingsplatform. I tilfælde hvor prisen stiger, og der kræves samtykke, kan dit abonnement blive opsagt, medmindre du accepterer den nye pris. Hvis dit abonnement opsiges, og du senere vil tegne et nyt, opkræves du den aktuelle pris.

3. Kundesupport

Med Google One får du adgang til kundesupport for en række Google-produkter og -tjenester ("Kundesupport"). Såfremt Kundesupport ikke kan hjælpe dig med din supportanmodning, kan vi overføre eller omdirigere dig til kundesupport for det relevante Google-produkt. Dette omfatter tilfælde, hvor Google One ikke yder Kundesupport for det Google-produkt eller den Google-tjeneste, din anmodning drejer sig om. Hvis dit Google One-abonnement opsiges eller suspenderes, bliver dine uløste problemer hos Kundesupport muligvis også suspenderet, og du kan være nødt til at indsende en ny forespørgsel efter gendannelsen af dit abonnement.

4. Begrænsede medlemsfordele

Google One kan stille indhold, produkter eller tjenester til din rådighed uden beregning eller til nedsat pris ("Begrænsede medlemsfordele"). Begrænsede medlemsfordele kan være begrænset efter land, mængde, varighed, medlemsniveau eller andre faktorer, og ikke alle Begrænsede medlemsfordele er tilgængelige for alle Google One-abonnenter. Visse Begrænsede medlemsfordele kan muligvis kun indløses af Google One-abonnementsadministratoren, og visse Begrænsede medlemsfordele kan muligvis indløses af medlemmer af din familiegruppe eller kun af det første familiemedlem, der foretager indløsningen. Visse Begrænsede medlemsfordele kan ikke indløses af Google-konti til børn og teenagere eller af brugere med prøveperioder. Andre kriterier for kvalifikation kan også være gældende.

Vi arbejder muligvis sammen med tredjeparter for at levere deres tjenester eller indhold til dig som Begrænsede medlemsfordele via Google One. For at du kan indløse en Begrænset medlemsfordel, der stilles til rådighed af en tredjepart, accepterer du, at Google i overensstemmelse med Googles privatlivspolitik kan give tredjeparten alle de personlige oplysninger, der er nødvendige for, at din indløsning kan behandles. Din brug af eventuelle Begrænsede medlemsfordele fra tredjeparter kan være underlagt de pågældende tredjeparters brugsvilkår, licensaftale, privatlivspolitik eller andre lignende aftaler.

5. Familier

Visse funktioner i Google One, herunder lagerplads til Drev, Gmail og Fotos, deles muligvis med din familiegruppe, hvis du har sådan en ("Familiedeling"). Din familiegruppe kan muligvis også modtage og indløse Begrænsede medlemsfordele, der er gjort tilgængelige for dig. Hvis du ikke vil dele sådanne funktioner med din familiegruppe, skal du deaktivere Familiedeling for Google One eller forlade din familiegruppe. Kun Google One-abonnementsadministratorer kan føje familiemedlemmer til og aktivere eller deaktivere Familiedeling for et Google One-medlemskab.

Hvis du er med i en familiegruppe i Google One, kan medlemmerne af din familiegruppe se visse oplysninger om dig. Hvis du tilmelder dig en familiegruppe, og Familiedeling er aktiveret for Google One, kan andre medlemmer af familiegruppen og brugere, der inviteres med i familiegruppen, muligvis se dit navn, dit billede, din mailadresse, de enheder, du har sikkerhedskopieret, og den mængde plads, du bruger i Google Drev, Gmail og Google Fotos. Medlemmer af familiegrupper kan muligvis også se, om en Begrænset medlemsfordel er blevet indløst af et familiemedlem.

Hvis det er dig, der administrerer Google One-abonnementet i din familiegruppe, og du deaktiverer Familiedeling eller forlader din familiegruppe, mister de andre medlemmer af din familiegruppe adgangen til Google One. Hvis du har fået adgang til Google One, fordi din Google One-abonnementsadministrator har aktiveret Familiedeling, mister du adgangen til Google One, hvis du forlader din familiegruppe, eller hvis din Google One-abonnementsadministrator deaktiverer Familiedeling eller forlader familiegruppen.

6. Mobilbackup og gendannelse

Google One kan give dig adgang til funktioner til forbedret sikkerhedskopiering og gendannelse af data ("Sikkerhedskopiering og gendannelse"), hvis du har en kvalificeret mobilenhed og et kvalificeret mobilabonnement. Brug af Sikkerhedskopiering og gendannelse kræver muligvis, at du installerer og aktiverer yderligere apps, f.eks. Google Fotos. Du kan til enhver tid ændre dine indstillinger for Sikkerhedskopiering og gendannelse i Google One-appen. Hvis dit Google One-medlemskab suspenderes eller opsiges, mister du muligvis adgangen til data, du har gemt med Sikkerhedskopiering og gendannelse, efter et stykke tid i overensstemmelse med politikkerne for Android-sikkerhedskopiering.

7. Abonnementer via tredjepart

Du kan blive tilbudt Google One gennem et abonnement via en tredjepart, som ikke er Google, f.eks. din netværksudbyder, internetudbyder eller en anden tredjepart (betegnes som "Abonnement via tredjepart"). Alle tilgængelige funktioner og eventuelle gebyrer for Abonnementer via tredjepart fastlægges af tredjeparten, og du kan se oplysninger om prisen på Google One og vilkårene for dit Abonnement via tredjepart i tredjepartens servicevilkår. Du kan muligvis opgradere eller nedgradere dit Abonnement via tredjepart hos tredjeparten selv (og i så fald gælder tredjepartens betalings- og abonnementsvilkår for opgraderingen eller nedgraderingen) eller ved at vælge en op- eller nedgraderingsmulighed direkte i Google One. I så fald gælder de betalings- og abonnementsvilkår, der beskrives her, for din op- eller nedgradering. Tredjeparten, som du har abonnement hos, afgør, om du er kvalificeret til at få adgang til Google One og fortsætte med at bruge det. Dit Abonnement via tredjepart kan til enhver tid suspenderes eller opsiges af den pågældende tredjepart.

8. Privatliv

Google indsamler og bruger oplysninger, som du har angivet, for at kunne levere Google One til dig. Denne brug af dine oplysninger er beskrevet i disse Vilkår og foregår i overensstemmelse med Googles privatlivspolitik. Vi indsamler og anvender muligvis oplysninger om din brug af Google One med henblik på at levere Google One-tjenesterne, behandle dine transaktioner eller vedligeholde og forbedre Google One. Vi anvender muligvis også oplysninger om din brug af andre Google-tjenester for at forbedre Google One, for at give dig adgang til fordele eller for at markedsføre Google One. Du kan styre indsamlingen og brugen af din Google-aktivitet på myaccount.google.com.

Vi deler muligvis visse oplysninger om dig med tredjeparter, når det er nødvendigt for at kunne stille Google One til rådighed. Det gør vi blandt andet for at fastslå din kvalificering til eller din indløsning af Begrænsede medlemsfordele fra tredjeparter eller for at afgøre, hvorvidt du er kvalificeret til et Abonnement via tredjepart eller et prøvemedlemskab. Vi deler muligvis også oplysninger om dig med din familiegruppe for at kunne give oplysninger om din familiegruppes abonnement på og status i Google One.

I forbindelse med din brug af Google One sender vi dig muligvis servicemeddelelser, administrative beskeder og andre oplysninger. Vi sender dig muligvis også mails og notifikationer på din enhed i forbindelse med dine Begrænsede medlemsfordele. Du kan fravælge at modtage visse af disse meddelelser.

9. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af Google One, og dette kan medføre, at Google One stiller flere eller andre funktioner til rådighed end de nuværende. Du accepterer, at dit Google One-abonnement gælder for Google One i den form, det har, når abonnementet købes. Som beskrevet i Afsnit 2 ovenfor kan vi også fra tid til anden tilbyde forskellige vilkår og niveauer af Google One, og prisen på abonnementet for sådanne vilkår eller niveauer kan variere.

10. Ophør

Google kan til enhver tid stoppe med at levere Google One til dig, herunder hvis du overtræder disse Vilkår. Hvis du har Abonnement via tredjepart, kan din adgang til Google One også suspenderes eller opsiges af denne tredjepart. Google forbeholder sig retten til at suspendere eller opsige Google One til enhver tid efter rimeligt forudgående varsel til dig herom.