Doplňující smluvní podmínky služby Google One

Platné od: 9. listopadu 2021 |

Pokud chcete používat službu Google One a mít k ní přístup (ať už jste správce tarifu Google One, člen rodinné skupiny sdílející Google One nebo uživatel, který není členem), musíte přijmout (1) smluvní podmínky společnosti Google a (2) tyto dodatečné smluvní podmínky Google One (dále jen „dodatečné podmínky služby Google One“).

Pečlivě si oba dokumenty přečtěte. Tyto dokumenty společně tvoří „smluvní podmínky“ a stanovují, co od nás při používání našich služeb můžete očekávat a co naopak očekáváme my od vás.

S výjimkou uživatelů Google One ve Francii platí, že pokud jsou tyto dodatečné podmínky služby Google One v rozporu se smluvními podmínkami společnosti Google, mají tyto dodatečné podmínky Google One přednost.

Doporučujeme, abyste si přečetli naše zásady ochrany soukromí, i když nejsou součástí těchto podmínek. Pomůžou vám lépe porozumět tomu, jak můžete aktualizovat, spravovat, exportovat nebo smazat své údaje.

1. Obecný popis služby Google One

Služba Google One je dostupná prostřednictvím společnosti Google a poskytuje prostor pro služby a podporu Google, odměny a nabídky a nové funkce a služby. K součástem služby Google One můžou patřit placené tarify úložiště, o které se dělí Disk Google, Fotky Google a Gmail, zákaznická podpora pro určité služby Google, funkce rodinného sdílení, zálohování a obnovy mobilních zařízení a další výhody, které vám poskytne společnost Google nebo třetí strany. Vaše používání dalších služeb Google se řídí smluvními podmínkami vztahujícími se na tyto služby. Některé služby, funkce a výhody nemusí být dostupné ve všech zemích. Další informace najdete v centru nápovědy Google One.

2. Placené účty – platba, předplatné a vracení plateb

Platby. Členství ve službě Google One můžou zakoupit, upgradovat, downgradovat nebo zrušit jen správci tarifu Google One. Google přijímá platby prostřednictvím účtu Google Payments nebo jakékoli jiné platební metody uvedené před nákupem.

Zrušení předplatného. Služba Google Payments bude za členství ve službě Google One automaticky účtovat platbu počítanou od data vaší registrace a vaše předplatné služby Google One se bude automaticky obnovovat, dokud nebude zrušeno. Službu můžete zrušit kdykoli. Pokud své předplatné zrušíte, budete mít ke službě Google One nadále přístup po zbytek období vašeho stávajícího předplatného. Pokud se ale rozhodnete ukončit službu Google One smazáním služby, vyjadřujete tím souhlas s tím, že můžete okamžitě přijít o přístup ke službám a funkcím Google One bez náhrady za zbytek období vašeho stávajícího předplatného. Pokud si chcete služby Google One po dobu předplatného ponechat, místo smazání Google One zrušte své předplatné.

Právo na odstoupení od smlouvy. Pokud se nacházíte v EU nebo Spojeném království, máte právo na zrušení bez udání důvodu do 14 dnů od registrace ke členství ve službě Google One, jeho upgradování nebo obnovení. Pokud chcete své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musíte o svém rozhodnutí informovat jednoznačným prohlášením poskytovatele, u kterého jste nákup provedli.

Vracení plateb. Informace o dalších právech na vrácení platby najdete v příslušné zásadě služby Google Play nebo poskytovatele, u kterého jste nákup provedli. Pokud jste nákup provedli u společnosti Google, nejsou k dispozici žádná vracení plateb ani částečná fakturační období, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje příslušný zákon. Pokud jste nákup provedli jinak než u společnosti Google, například pomocí iPhonu nebo iPadu, anebo jste se ke členství ve službě Google One zaregistrovali v App Storu nebo přes jiného poskytovatele, platí pravidla pro vracení peněz daného poskytovatele. Budete muset kontaktovat daného poskytovatele (např. podporu Apple) a požádat o vrácení platby.

Změny cen. Platné ceny za službu Google One můžeme změnit, ale předem vás na to upozorníme. Takové změny se uplatní po skončení aktuálního platebního období, jakmile bude po upozornění splatná další platba. Na zvýšení ceny vás upozorníme alespoň 30 dní předtím, než vám budeme účtovat novou sazbu. Pokud upozornění dostanete později než 30 dní předem, změna se uplatní až u platby následující po nejbližší platbě. Pokud si nebudete přát službu Google One za novou cenu využívat, můžete své předplatné kdykoli zrušit nebo přejít na nižší verzi v nastavení předplatného služby Google Play, Apple nebo jiné třetí strany. Zrušení nebo přechod na nižší verzi se uplatní na následující fakturační období po aktuálním období služby, pokud není v podmínkách příslušné platební platformy stanoveno jinak. Pokud je ke zvýšení ceny vyžadován souhlas a vy s novou cenou nebudete souhlasit, může být vaše předplatné zrušeno. Když své předplatné po zrušení obnovíte, bude vám účtována aktuální sazba platná v době obnovení.

3. Zákaznická podpora

Google One vám poskytuje přístup k zákaznické podpoře pro řadu produktů a služeb Google (dále jen „zákaznická podpora“). Pokud vám zákaznická podpora nedokáže s vaší žádostí o podporu pomoct, můžeme vás převést nebo přesměrovat na zákaznickou podporu dané služby Google. Platí to, i když služba Google One zákaznickou podporu pro daný produkt nebo službu Google neposkytuje. Když bude vaše předplatné Google One zrušeno nebo pozastaveno, může se tím pozastavit taky váš nevyřešený případ zákaznické podpory a je možné, že po obnovení předplatného budete muset podat novou žádost o podporu.

4. Omezené členské výhody

Google One vám může bez dalších poplatků nebo se slevou poskytovat obsah, produkty a služby (dále jen „omezené členské výhody“). Omezené členské výhody můžou být omezené na základě země, dodávky, trvání, úrovně členství nebo jiných faktorů a ne všechny omezené členské výhody budou dostupné všem předplatitelům Google One. Některé omezené členské výhody můžou být uplatnitelné jen správcem tarifu Google One a některé omezené členské výhody můžou být uplatnitelné všemi členy rodinné skupiny nebo jen prvním členem rodiny, který výhodu aktivuje. K některým omezeným členským výhodám nemají přístup účty Google pro děti a teenagery nebo uživatelé ve zkušebním období. Můžou platit i další kritéria způsobilosti.

Můžeme spolupracovat se třetími stranami, abychom vám poskytovali jejich služby nebo obsah jako omezené členské výhody prostřednictvím služby Google One. Abyste mohli využít omezenou členskou výhodu poskytovanou třetí stranou, musíte vzít na vědomí, že společnost Google může třetí straně poskytnout jakékoli osobní údaje nutné ke zpracování vašeho využívání této služby, a to v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Google. Vaše používání členských výhod třetí strany se může řídit smluvními podmínkami, licenční smlouvou, zásadami ochrany soukromí nebo jinou smlouvou této třetí strany.

5. Rodiny

Některé funkce služby Google One, včetně úložného prostoru na Disku, v Gmailu a ve Fotkách, se dají sdílet v rámci rodinné skupiny (dále jen „rodinné sdílení“). Vaše rodinná skupina taky může získat a uplatnit některé omezené členské výhody, které máte k dispozici. Pokud si tyto funkce s rodinnou skupinou sdílet nepřejete, musíte rodinné sdílení ve službě Google One zakázat nebo rodinnou skupinu opustit. Ke členství ve službě Google One můžou členy rodiny přidat jen správci tarifu Google One a ti taky jako jediní můžou rodinné sdílení zapnout nebo vypnout.

Pokud jste ve službě Google One členem rodinné skupiny, uvidí členové vaší rodinné skupiny některé informace o vás. Pokud se připojíte k rodinné skupině se zapnutým rodinným sdílením služby Google One, ostatní členové rodinné skupiny a uživatelé, kteří do ní byli pozváni, si můžou zobrazit vaše jméno, fotku, e-mailovou adresu, zálohovaná zařízení a množství úložného prostoru, který na Disku Google, v Gmailu a ve Fotkách Google využíváte. Členové rodinné skupiny taky uvidí, jestli byla členem rodiny využita nějaká omezená členská výhoda.

Pokud jste ve své rodinné skupině správcem tarifu Google One a rodinné sdílení vypnete nebo rodinnou skupinu opustíte, ostatní členové vaší rodinné skupiny ke službě Google One ztratí přístup. Pokud vám byl přístup ke službě Google One udělen v rámci rodinného sdílení vaším správcem tarifu Google One, o přístup ke službě Google One přijdete, pokud rodinnou skupinu opustíte nebo pokud váš správce tarifu Google One vypne rodinné sdílení nebo opustí vaši rodinnou skupinu.

6. Zálohování a obnovování mobilních zařízení

Služba Google One vám může na vyhovujících mobilních zařízeních a s vyhovujícím mobilním tarifem poskytovat pokročilou funkci zálohování a obnovování mobilního zařízení (dále jen „zálohování a obnovování“). K používání zálohování a obnovování může být nutná instalace a aktivace dalších aplikací, například Fotek Google. Možnosti zálohování a obnovování můžete kdykoli změnit v aplikaci Google One. V případě pozastavení nebo zrušení vašeho členství ve službě Google One můžete po určité době přijít o přístup k datům uloženým prostřednictvím funkce zálohování a obnovování, a to v souladu se zásadami služby zálohování systému Android.

7. Sponzorované tarify

Služba Google One vám může být nabídnuta formou sponzorovaného tarifu poskytovaného jinou sponzorující stranou než Google, například vaším mobilním operátorem, poskytovatelem internetových služeb nebo jinou třetí stranou (všechny případy dále jen jako „sponzorovaný tarif“). Všechny dostupné funkce nebo poplatky za sponzorovaný tarif určuje vaše sponzorující strana a informace o cenách Google One a podmínkách sponzorovaného tarifu najdete ve smluvních podmínkách sponzorující strany. Je možné, že sponzorovaný tarif se dá navýšit nebo snížit u sponzorující strany (v takovém případě se na navýšení a snížení vztahují její podmínky platby a předplatného) nebo výběrem možnosti navýšení nebo snížení přímo ve službě Google One (v takovém případě se na navýšení nebo snížení vztahují podmínky platby a předplatného popsané tady). Vaši způsobilost pro přístup ke službě Google One a možnost nepřetržitého přístupu k ní prostřednictvím sponzorovaného tarifu určuje sponzorující strana, která taky může váš sponzorovaný tarif kdykoli pozastavit nebo ukončit.

8. Ochrana soukromí

Aby vám společnost Google mohla poskytovat službu Google One podle této smlouvy, shromažďuje a používá vámi poskytnuté údaje, a to v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Google. Můžeme shromažďovat a využívat taky informace o tom, jak službu Google One používáte, a to za účelem poskytování služeb Google One, zpracovávání transakcí nebo provozu a zlepšování služby. Za účelem zlepšování služby Google One, poskytování výhod nebo nabízení služby Google One můžeme využívat taky informace o vašem používání jiných služeb Google. Shromažďování a používání informací o vaší aktivitě na Googlu můžete nastavit na adrese myaccount.google.com.

Určité informace o vás můžeme sdílet se třetími stranami, pokud je to nutné k poskytování služby Google One, včetně informací nutných pro určení, zda máte nárok na konkrétní omezené členské výhody třetí strany nebo jste je využili a zda máte nárok na sponzorovaný tarif nebo zkušební období. Taky můžeme sdílet informace o vás s vaší rodinnou skupinou, abychom mohli poskytovat informace o stavu a předplatném služby Google One vaší rodinné skupiny.

Ve spojitosti s vaším používáním služby Google One vám můžeme zasílat oznámení o službě, administrativní zprávy a další informace. Taky vám můžeme posílat e‑maily a oznámení na zařízení týkající se vašich omezených členských výhod. Zasílání některých informací si můžete odhlásit.

9. Změny

Vyhrazujeme si právo provádět ve službě Google One změny a upravovat ji tak, aby poskytovala nové nebo odlišné funkce. Souhlasíte s tím, že vaše předplatné služby Google One se týká služby v takové podobě, v jaké se nachází v době předplatného. Jak je stanoveno v Oddílu 2 výše, službu Google One můžeme taky příležitostně nabízet s jinými podmínkami nebo úrovněmi a předplatné za takové podmínky nebo úrovně se může lišit.

10. Ukončení služby

Společnost Google vám může službu Google One kdykoli přestat poskytovat, a to i z důvodu porušení těchto smluvních podmínek. Pokud využíváte sponzorovaný tarif, váš přístup ke službě Google One může být pozastaven nebo ukončen taky vaší sponzorující stranou. Společnost Google si vyhrazuje právo službu Google One kdykoli pozastavit nebo ukončit. O takové skutečnosti vás s přiměřeným předstihem budeme informovat.