Допълнителни общи условия на Google One

В сила от: 9 ноември 2021 г. |

За да използвате и осъществявате достъп до Google One, независимо дали сте мениджърът на плана за Google One, участвате в семейна група, споделяща Google One, или сте потребител, който не е член, трябва да приемете (1) Общите условия на Google и (2) настоящите Допълнителни общи условия на Google One (Допълнителните условия на Google One).

Моля, прочетете внимателно тези документи. Заедно тези документи се наричат Условията. Те определят какво можете да очаквате от нас, докато използвате услугите ни, и какво очакваме от вас.

С изключение на клиентите на Google One във Франция, ако настоящите Допълнителни условия на Google One противоречат на Общите условия на Google, настоящите Допълнителни условия уреждат използването на Google One.

Макар че не е част от настоящите Условия, препоръчваме ви да прочетете Декларацията ни за поверителност, за да разберете по-добре как можете да актуализирате, управлявате, експортирате и изтривате информацията за вас.

1. Общо описание на Google One

Google One се предоставя от Google като място за услуги и поддръжка от Google, предоставяне на поощрения и оферти и откриване на нови функции и продукти. Функциите на Google One може да включват платени планове за хранилище, общо за Google Диск, Google Снимки и Gmail, поддръжка на клиенти за определени продукти на Google, функции за споделяне със семейството, създаване на резервни копия и възстановяване за мобилни устройства и други предимства, предоставяни ви от Google или трети страни. Използването ви на допълнителни продукти или услуги на Google се урежда от общите условия, приложими за тях. Някои продукти, функции и предимства може да не са налице във всички държави. За повече информация вижте Помощния център на Google One.

2. Платени профили – плащане, абонамент и възстановяване на средства

Плащания. Само мениджърите на план за Google One може да купуват, надстрояват, понижават или анулират членство в Google One. Google приема плащания през профил за плащания чрез Google или друг начин на плащане, посочен преди покупката.

Анулирания на абонаменти. Google Payments автоматично ще удържа сумите за плащания от датата, на която се регистрирате за членство за Google One, като абонаментът ви за тази услуга ще се подновява автоматично, докато не бъде анулиран. Можете да анулирате по всяко време. Ако анулирате абонамента си, ще запазите достъп до Google One за оставащия период от абонамента. Ако освен това решите да изтриете Google One чрез изтриване на услугата, приемате, че може незабавно да изгубите достъп до услугите и функционалността на Google One, без да ви бъдат възстановени средства за оставащия срок от абонамента ви. Ако предпочитате да запазите услугите на Google One за срока на абонамента си, анулирайте абонамента си, вместо да изтривате Google One.

Право на отказ. Ако се намирате в Европейския съюз или Обединеното кралство, имате право, без да посочвате причина, да анулирате в рамките на 14 дни след регистрирането за Google One, надстройването или подновяването на услугата. За да упражните правото си на отказ, трябва да съобщите решението си за отказ на доставчика, от който сте извършили покупката си, чрез недвусмислено заявление.

Възстановявания на средства. За допълнителни права за възстановяване на средства вижте съответното правило от Google Play или от доставчика, от който сте извършили покупката. Ако сте купили от Google, не са възможни възстановявания на средства или частични периоди на таксуване, освен както се изисква от приложимото законодателство. Ако сте купили от доставчик, различен от Google, например като сте ползвали своя iPhone или iPad или сте се регистрирали за членство в Google One през App Store или друг доставчик – трета страна, важат правилата на съответния доставчик относно възстановяването на средства. За да поискате възстановяване на средства, трябва да се обърнете към съответната трета страна (напр. екипа на Apple за поддръжка).

Промени в цените. Възможно е да променим действащите цени на Google One, но ще ви известим предварително за това. Промените ще влязат в сила, след като изтече текущият ви период на плащане и когато дължите следващото плащане след известието. Ще ви известим поне 30 дни преди увеличаване на цената, преди да ви таксуваме. Ако предизвестието до вас е по-малко от 30 дни, промяната ще влезе в сила за по-следващото плащане. Ако не желаете да продължите да ползвате Google One на новата цена, може по всяко време да анулирате или понижите плана си чрез настройките си за абонамент в Google Play, Apple или съответната трета страна. Анулирането или понижаването ще влязат в сила през периода на фактуриране, следващ изтичането на настоящия срок на услугата, освен ако в приложимите условия на платежната платформа не е посочено друго. Когато цената се увеличи и е необходимо съгласие, абонаментът ви може да бъде анулиран, ако не приемете новата цена. В случай че абонаментът ви бъде анулиран и впоследствие решите да се абонирате пак, ще бъдете таксувани с валидната към този момент цена на абонамента.

3. Поддръжка на клиенти

Google One ви осигурява достъп до поддръжка на клиенти за редица продукти и услуги на Google („Поддръжка на клиенти“). В случай че екипът на Поддръжката на клиенти не може да ви помогне в заявката ви за поддръжка, може да ви прехвърлим или пренасочим към службата за поддръжка на клиенти на въпросния продукт на Google. Това включва случаите, в които Google One не осигурява Поддръжка на клиенти за конкретните желани продукти или услуги на Google. Ако абонаментът ви за Google One бъде анулиран или спрян, нерешените ви проблеми, изпратени до екипа за Поддръжка на клиенти, може също да бъдат спрени. Тогава може да се наложи да отправите ново запитване, след като възстановите абонамента си.

4. Ограничени предимства за членовете

Google One може да ви предоставя без парично заплащане или с отстъпка съдържание, продукти и услуги („Ограничени предимства за членовете“). Ограничените предимства за членовете може да са ограничени по държава, възможности за осигуряване, продължителност, ниво на членство или други фактори. Някои Ограничени предимства за членовете може да не са достъпни за всички абонати на Google One. Възможно е някои Ограничени предимства за членовете да са достъпни за използване само от мениджъра на плана за Google One, а други такива предимства може да са достъпни за използване само от участниците в семейната ви група или само от първия член на семейството, задействал използването. Някои Ограничени предимства за членовете не могат да се използват от профили в Google на деца и тийнейджъри и от потребители в пробен период. Може да има и други условия.

Може да работим с трети страни, за да ви предоставяме техните услуги или съдържание като Ограничени предимства за членовете на Google One. За да се възползвате от Ограничено предимство за членовете, предоставено от трета страна, приемате, че Google може да предостави на въпросната страна личната информация, необходима за обработка на съответното използване от ваша страна, в съответствие с Декларацията за поверителност на Google. Вашето използване на Ограничените предимства за членовете, предоставени от трети страни, може да се урежда от общите условия, лицензионното споразумение, декларацията за поверителност или друго подобно споразумение със съответната трета страна.

5. Семейства

Определени функции на Google One, включително хранилището в Диск, Gmail и Снимки, може да бъдат споделени със семейната ви група, ако имате такава („Споделяне със семейството“). Също така семейната ви група може да получава и да е в състояние да се възползва от предоставени на вас Ограничени предимства за членовете. Ако не желаете да споделяте тези функции със семейната си група, трябва да деактивирате Семейното споделяне за Google One или да напуснете групата. Само мениджърите на план за Google One може да добавят членове на семейството към членство в Google One и да активират или деактивират Споделянето със семейството в услугата.

Ако участвате в семейна група в Google One, другите участници в нея ще могат да виждат определена информация за вас. Ако се присъдените към семейна група, в която е активирано Споделянето със семейството в Google One, членовете ѝ и поканените в нея може да виждат вашето име, снимка, имейл адрес, устройствата, на които сте създали резервно копие, и колко място използвате в Google Диск, Gmail и Google Снимки. Членовете на семейната група също така може да виждат дали от дадено Ограничено предимство за членовете се е възползвал член на семейството.

Ако сте мениджърът на план за Google One в семейната си група и я напуснете или деактивирате Споделянето със семейството, другите членове на групата ще загубят достъпа до Google One. Ако достъпът ви до Google One ви е предоставен чрез Споделяне със семейството от мениджъра на плана ви за услугата, ще загубите този достъп, ако напуснете семейната си група или ако мениджърът на плана я напусне или деактивира Споделянето със семейството.

6. Създаване на резервни копия и възстановяване за мобилни устройства

Google One може да ви осигурява подобрена функционалност на създаване на резервни копия и възстановяване („Създаване на резервни копия и възстановяване“) за отговарящи на условията мобилни устройства и мобилни планове. За използване на функцията Създаване на резервни копия и възстановяване може да е необходимо инсталиране и активиране на други приложения, като Google Снимки. Може по всяко време да промените опциите си за Създаване на резервно копие и възстановяване през приложението Google One. Ако членството ви в Google One бъде спряно или анулирано, може след известно време да загубите достъп до данните, съхранявани във функцията Създаване на резервно копие и възстановяване, като това се определя от правилата за създаване на резервни копия за Android.

7. Спонсорирани планове

Възможно е Google One да ви се предлага чрез спонсориран план, осигурен от спонсорираща страна, която не е Google, например вашия оператор, доставчика ви на интернет услуги или друга страна („Спонсориран план“ във всички случаи). Наличните функции и таксите за Спонсорираните планове се определят от спонсориращата страна. Вижте нейните общи условия, за да се информирате относно цените на Google One и условията на Спонсорирания план. Може да сте в състояние да надстроите или понижите Спонсорирания си план през спонсориращата страна (в такъв случай за съответното действие важат нейните условия за плащане и абонамент) или да изберете опция за надстройване или понижаване директно от Google One (в този случай за съответното действие важат изложените тук условия за плащане и абонамент). Правото ви на участие и достъпът ви до Google One чрез Спонсориран план се определят от спонсориращата страна, съответно тя може по всяко време да спре или прекрати Спонсорирания ви план.

8. Поверителност

Google събира и използва предоставената от вас информация, за да ви осигури Google One, както е описано в настоящите Условия, като това става в съответствие с Декларацията ни за поверителност. Може да събираме и използваме информация за използването на Google One от вас, за да осигуряваме услугата, да обработваме транзакциите ви или да поддържаме и подобряваме услугата. Също така може да използваме информация за използването от ваша страна на други услуги на Google, за да подобряваме Google One, да ви предоставяме предимства или да популяризираме Google One. Можете да контролирате събирането и употребата на активността ви в Google на адрес myaccount.google.com.

Може да споделяме определена информация за вас с трети страни, доколкото е необходимо за предоставянето на Google One, включително за да определим дали отговаряте на условията за предоставените от трети страни Ограничени предимства за членовете и дали сте се възползвали от тях, както и дали отговаряте на условията за Спонсориран план или пробно членство. Също така може да споделяме информация за вас със семейната ви група, за да осигуряваме информация за нейното състояние и за абонамента за Google One.

Във връзка с използването ви на Google One може да ви изпращаме служебни съобщения, административни известия и друга информация. Може също така да ви изпращаме имейли и известия в устройството във връзка с Ограничените ви предимства за членовете. Може да се откажете от получаването на някои от тях.

9. Промени

Запазваме си правото да извършваме промени в Google One. Услугата може да бъде модифицирана, за да предлага повече или други функции. Приемате, че абонаментът ви за Google One е за услугата във формата в момента на абониране. Както е посочено в раздел 2 по-горе, може да предлагаме други условия и нива на услугата за Google One, като абонаментната такса за тях може да варира.

10. Прекратяване

Google може да спре да ви предоставя Google One по всяко време, включително заради нарушаване на настоящите Условия. Ако сте със Спонсориран план, достъпът ви до Google One също така може да бъде спрян или прекратен от спонсориращата страна. Google си запазва правото да спре или прекрати Google One по всяко време след известие до вас в рамките на разумното.