የGoogle One ተጨማሪ አገልግሎት ውል

ተፈጻሚ የሚሆነው፦ 9 ኖቬምበር 2021 |

እርስዎ የGoogle One ዕቅድ አስተዳዳሪ፣ Google Oneን የሚጋራ የቤተሰብ ቡድን አካል ወይም አባል ያልሆነ ተጠቃሚ ይሁኑ Google Oneን ለመጠቀም እና ለመድረስ (1) የGoogle አገልግሎት ውልን እና (2) እነዚህን የGoogle One ተጨማሪ አገልግሎት ውሎች («የGoogle One ተጨማሪ ደንቦች») መቀበል አለብዎት።

እባክዎ እያንዳንዱን በጥንቃቄ ያንብቡ። እነዚህ ሰነዶች በአንድ ላይ «ደንቦች» በመባል ይታወቃሉ። እርስዎ አገልግሎቶቻችንን ሲጠቀሙ ምን መጠበቅ እንደሚችሉ፣ እና እኛ ከእርስዎ ምን እንደምንጠብቅ ይገልጻሉ።

በፈረንሳይ ውስጥ ካሉ የGoogle One ደንበኛዎች በስተቀር እነዚህ የGoogle One ተጨማሪ ደንቦች ከGoogle አገልግሎት ውል ጋር የሚጋጩ ከሆነ እነዚህ ተጨማሪ ደንቦች ለGoogle One ያስተዳድራሉ።

የእነዚህ ደንቦች አካል ባይሆንም እንኳ እንዴት የእርስዎን መረጃ ማዘመን፣ ማቀናበር፣ ወደ ውጭ መላክ እና መሰረዝ እንደሚችሉ የተሻለ መረዳት እንዲችሉ የግላዊነት የእኛን የግላዊነት መመሪያ እንዲያነቡ እናበረታታዎታለን።

1. የGoogle One አጠቃላይ መግለጫ

Google One የGoogle አገልግሎቶች እና ድጋፍ መድረሻን ለእርስዎ ለማቅረብ፣ ሽልማቶችንና ቅናሾችን ለማቅረብ እና እርስዎ አዲስ ባህሪያትን እና ምርቶችን እንዲያገኙ በGoogle እንዲገኝ የተደረገ ነው። የGoogle One ባህሪያት በመላ Google Drive፣ Google ፎቶዎች፣ እና Gmail ላይ የሚጋሩ የሚከፈልባቸው የማከማቻ ዕቅዶችን፣ ለተወሰኑ የGoogle ምርቶች የደንበኛ ድጋፍ፣ የቤተሰብ ማጋራት ባህሪዎችን፣ የሞባይል ምትኬ እና ወደነበረበት መመለስ እና በGoogle ወይም በሶስተኛ ወገኖች በኩል በGoogle ወይም በሶስተኛ ወገኖች በኩል ለእርስዎ የቀረቡ ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን ሊያካትቱ ይችላሉ። የተጨማሪ Google ምርቶች ወይም አገልግሎቶች አጠቃቀምዎ እንዲህ ላሉ የምርቶች ወይም የአገልግሎቶች አገልግሎት ደንቦች ተገዢ ነው። አንዳንድ ምርቶች፣ ባህሪያት እና ጥቅማጥቅሞች በሁሉም አገሮች የሚገኙ ላይሆኑ ይችላሉ። ተጨማሪ መረጃን ለማግኘት እባክዎ የGoogle One እገዛ ማዕከሉን ይመልከቱ።

2. የሚከፈልባቸው መለያዎች - ክፍያ፣ የደንበኝነት ምዝገባ እና ተመላሽ ገንዘቦች

ክፍያዎች። የGoogle One ዕቅድ አስተዳዳሪዎች ብቻ ናቸው የGoogle One አባልነትን መግዛት፣ ማሳደግ፣ ስሪት ዝቅ ማድረግ ወይም መሰረዝ የሚችሉት። Google በGoogle Payments መለያ ወይም ከግዢው በፊት በተጠቆመ ማንኛውም ዓይነት መክፈያ ዘዴ በኩል ክፍያን ይቀበላል።

የደንበኝነት ምዝገባ ስረዛዎች። Google Payments ለGoogle One አባልነት ከተመዘገቡበት ቀን ጀምሮ ክፍያ በራስ-ሰር ይወስዳል፣ እና የGoogle One ደንበኝነት ምዝገባዎ እስኪሰረዝ ድረስ በራስ-ሰር ይታደሳል። በማንኛውም ጊዜ መሰረዝ ይችላሉ። የደንበኝነት ምዝገባዎን ከሰረዙት ለተቀረው የነባር ደንበኝነት ምዝገባዎ ጊዜ የGoogle One መዳረሻን ያቆያሉ። በተጨማሪም፣ Google Oneን በአገልግልት ስረዛ በኩል ከሰረዙት ለተቀረው የነባር ደንበኝነት ምዝገባዎ ጊዜ ምንም ተመላሽ ገንዘብ ሳይኖር ወዲያውኑ የGoogle One አገልግሎቶች እና ተግባራት መዳረሻን ሊያጡ እንደሚችሉ ይስማማሉ። የGoogle One አገልግሎቶችን ለደንበኝነት ምዝገባዎ ጊዜ ለማቆየት ከመረጡ እባክዎ Google Oneን ከመሰረዝዎ በፊት የደንበኝነት ምዝገባዎን ይሰርዙት

የመተው መብት። እርስዎ በአህ ወይም በዩኬ ውስጥ ያሉ ከሆኑ የGoogle One አባልነትዎን በተመዘገቡለት፣ ባሳደጉ ወይም ባደሱ በ14 ቀናት ውስጥ ምንም ምክንያት ሳይሰጡ የመሰረዝ መብት አለዎት። የመተው መብትን ለመጠቀም የመተው ውሳኔዎን በማያሻማ መግለጫ ለገዙበት አቅራቢ ማሳወቅ አለብዎት።

ተመላሽ ገንዘቦች። ለተጨማሪ የተመለሽ ገንዘብ መብቶች እባክዎ የሚመለከተውን የGoogle Play ወይም የገዙበት የአቅራቢ መመሪያ ይመልከቱ። ከGoogle ከሆነ የገዙት ተመላሽ ገንዘቦች ወይም ከፊል የሂሳብ አከፋፈል ክፍለ-ጊዜዎች ይገኛሉ፣ በሚመለከተው ህግ ከሚፈለገው በስተቀር። እንደ የእርስዎ iPhone ወይ iPad ያለ ከGoogle ውጭ ከሆነ አካል ከሆነ የገዙት፣ ወይም በApp Store ወይም ሌላ የሶስተኛ ወገን አቅራቢ በኩል ከሆነ ለGoogle One አባልነት የተመዘገቡት የአቅራቢው ተመላሽ ገንዘብ መመሪያ ተፈጻሚ ይሆናል። ተመላሽ ገንዘብ ለመጠየቅ ከዚህ ሶስተኛ ወገን (ለምሳሌ፦ Apple ድጋፍ) ጋር መገናኘት ይኖርብዎታል።

በዋጋ ላይ የተደረጉ ለውጦች። የተተገበሩት የGoogle One ዋጋ(ዎች) ልንቀይር እንችላለን፣ ነገር ግን ስለእነዚህ ለውጦች አስቀድመን እናሳውቀዎታለን። እነዚህ ለውጦች የአሁኑ የክፍያ ጊዜዎ ከተጠናቀቀ በኋላና ከማሳወቂያው በኋላ ከእርስዎ የሚጠበቀው ቀጣይ ክፍያ በሚደርስበት ጊዜ ላይ ይተገበራሉ። እንዲከፍሉ ከመደረግዎ በፊት ቢያንስ የ30 ቀናት የዋጋ ጭማሬ ቅድመ-ማሳወቂያ እንሰጠዎታለን። ከ30 ቀን ቅድመ-ማሳወቂያ ያነሰ ጊዜ ከተሰጠዎት ከሚቀጥለው ክፍያ በኋላ ያለው ክፍያ እስኪደርስ ድረስ ለውጡ አይተገበርም። በአዲሱ ዋጋ Google Oneን መቀጠል ካልፈለጉ በማንኛውም ጊዜ በእርስዎ Google Play፣ Apple ወይም የሶስተኛ ወገን ደንበኝነት ምዝገባ ቅንብሮች ውስጥ መሰረዝ ወይም ስሪቱን ዝቅ ማድረግ ይችላሉ። የእርስዎ ስረዛ ወይም ስሪትን ዝቅ ማድረግ በሚመለከታቸው የክፍያ መሣሪያ ስርዓት ደንቦች ሌላ ካልተገለጸ በስተቀር የአሁኑ የአገልግሎት ጊዜ ካለቀ በኋላ በሚቀጥለው የሂሳብ ክፍያ ጊዜ ላይ ይተገበራል። የዋጋ ጭማሬ እና ፈቃድ በሚያስፈልግበት ጊዜ በአዲሱ ዋጋ ካልተስማሙ በስተቀር የደንበኝነት ምዝገባዎ ሊሰረዝ ይችላል። የደንበኝነት ምዝገባዎ ከተሰረዘ እና በኋላ ላይ ዳግም ለደንበኝነት ለመመዝገብ ከወሰኑ በዚያን ጊዜ በነበረው የደንበኝነት ምዝገባ ተመን እንዲከፍሉ ይደረጋሉ።

3. የደንበኛ ድጋፍ

Google One በተለያዩ የGoogle ምርቶች እና አገልግሎቶች ላይ የደንበኛ ድጋፍ መዳረሻ («የደንበኛ ድጋፍ») ያቀርብልዎታል። የደንበኛ ድጋፍ በድጋፍ ጥያቄዎ እርስዎን ማገዝ ያልቻለ እንደሆነ እርስዎን ጉዳዩን ለሚመለከተው የGoogle ምርት ደንበኛ ድጋፍ አገልግሎት ልናስተላልፈዎት ወይም ልናዞረዎት እንችላለን። ይህ Google One ለሚመለከተው የGoogle ምርት ወይም ለተጠየቀው አገልግሎት የደንበኛ ድጋፍ የማያቀርብባቸው አብነቶችን ያካትታል። የእርስዎ የGoogle One ደንበኝነት ምዝገባ ከተሰረዘ ወይም ከታገደ ያልተፈቱት የደንበኛ ድጋፍ ችግሮችዎ እንዲሁም ሊታገዱ እና አንዴ የደንበኝነት ምዝገባዎን ወደነበረበት ከመለሱት በኋላ እርስዎ አዲስ ጥያቄ ማስገባት ሊኖርብዎት ይችላል።

4. የተገደበ አባል ጥቅማጥቅሞች

Google One ይዘትን፣ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ቅናሽ አድርጎ ወይም ያለ ወጪ ሊያቀርብልዎ ይችላል («የተገደበ አባል ጥቅማጥቅሞች»)። የተገደበ አባል ጥቅማጥቅሞች በአገር፣ በአቅርቦት፣ በቆይታ ጊዜ፣ በአባልነት እርከን ወይም በሌሎች ሁኔታዎች የተወሰኑ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እና ሁሉም የተገደበ አባል ጥቅማጥቅሞች አይደሉም ለሁሉም የGoogle One ደንበኝነት ተመዝጋቢዎች የሚገኙት። አንዳንድ የተገደበ አባል ጥቅማጥቅሞች በGoogle One አስተዳዳሪዎ ብቻ ነው ጥቅም ላይ መዋል የሚችሉት፣ እና አንዳንድ የተገደበ አባል ጥቅማጥቅሞች በቤተሰብ ቡድንዎ አባላት ወይም ጥቅም ላይ ማዋሉን ባገበረው የመጀመሪያው የቤተሰብ አባል ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። አንዳንድ የተገደበ አባል ጥቅማጥቅሞች የልጆች እና ታዳጊዎች በሆኑ የGoogle መለያዎች እና በሙከራ ተጠቃሚዎች ጥቅም ላይ መዋል አይችሉም። ሌሎች የብቁነት መስፈርቶች እንዲሁም ይተገበራሉ።

የሶስተኛ ወገን አገልግሎቶችን ወይም ይዘትን በGoogle One በኩል እንደ የተገደበ አባል ጥቅማጥቅም ለእርስዎ ለማቅረብ ከእነሱ ጋር ልንሰራ እንችላለን። በሶስተኛ ወገን የቀረበ አንድ የተገደበ አባል ጥቅማጥቅምን ጥቅም ላይ ለማዋል Google የእርስዎን ጥቅም ላይ ማዋል ለማሰናዳት የሚያስፈልግ ማንኛውም የግል መረጃን ለሶስተኛ ወገኑ በGoogle ግላዊነት መመሪያው መሠረት ሊያቀርብ እንደሚችል እውቅና ይሰጣሉ። እርስዎ የማንኛውም ሶስተኛ ወገን የተገደበ አባል ጥቅማጥቅሞችን መጠቀም እንዲህ ባለ የሶስተኛ ወገን አጠቃቀም ደንቦች፣ የፈቃድ ስምምነት፣ የግላዊነት መመሪያ ወይም ሌላ እንዲህ ላለ ስምምነት ተገዢ ነው።

5. ቤተሰቦች

Drive፣ Gmail እና የፎቶዎች ማከማቻ ቦታ ጨምሮ የተወሰኑ የGoogle One ባህሪያት ካለዎት ለቤተሰብ ቡድንዎ ሊጋሩ ይችላሉ («ቤተሰብ ማጋራት»)። የእርስዎ የቤተሰብ ቡድን እንዲሁም ለእርስዎ እንዲገኙ የተደረጉ የተገደበ አባል ጥቅማጥቅሞችን ሊቀበል እና ጥቅም ላይ ሊያውል ይችል ይሆናል። እንዲህ ያሉ ባህሪያትን ለቤተሰብ ቡድንዎ ማጋራት ካልፈለጉ ቤተሰብ ማጋራትን ለGoogle One ማሰናከል ወይም ከቤተሰብ ቡድንዎ መውጣት አለብዎት። የGoogle One ዕቅድ አስተዳዳሪዎች ብቻ ናቸው በGoogle One አባልነት ላይ የቤተሰብ አባላትን ማከል፣ ቤተሰብ ማጋራትን ማንቃት ወይም ማሰናከል የሚችሉት።

በGoogle One ላይ የቤተሰብ ቡድን አካል ከሆኑ የቤተሰብ ቡድንዎ አባላት ስለእርስዎ የተወሰነ መረጃ ማየት ይችላሉ። የGoogle One ቤተሰብ ማጋራት የነቃለት አንድ የቤተሰብ ቡድን ከተቀላቀሉ ሌሎች የቤተሰብ ቡድኑ አባላት እና ተጋባዦች የእርስዎን ስም፣ ፎቶ፣ የኢሜይል አድራሻ፣ ምትኬ ያስቀመጡላቸው መሣሪያዎች እና በGoogle Drive፣ Gmail እና Google ፎቶዎች ላይ የሚጠቀሙበትን የቦታ መጠን ማየት ይችላሉ። የቤተሰብ ቡድን አባላት እንዲሁም አንድ የተደበ አባል ጥቅማጥቅም በአንድ የቤተሰብ አባል ጥቅም ላይ ውሎ ከሆነ ማየት ይችላሉ።

እርስዎ በቤተሰብ ቡድንዎ ውስጥ የGoogle One ዕቅድ አስተዳዳሪው ከሆኑ እና ቤተሰብ ማጋራትን ካሰናከሉ ወይም ከቤተሰብ ቡድንዎ ከወጡ ሌሎቹ የቤተሰብ ቡድንዎ አባላት የGoogle One መዳረሻን ያጣሉ። በGoogle One ዕቅድ አስተዳዳሪዎ በቤተሰብ ማጋራት በኩል የGoogle One መዳረሻ ተሰጥተዎት ከሆነ ከቤተሰብ ቡድንዎ ከወጡ፣ የGoogle One ዕቅድ አስተዳዳሪዎ የቤተሰብ ማጋራትን ካሰናከሉ ወይም ከቤተሰብ ቡድኑ ከወጡ እርስዎ የGoogle One መዳረሻን ያጣሉ።

6. የሞባይል ምትኬ እና ወደነበረበት መመለስ

Google One ብቁ ለሆኑ ተንቀሳቃሽ መሣሪያዎች እና ሞባይል ዕቅዶች የተሻሻለ የውሂብ ምትኬ እና ወደነበረበት የመመለስ (ምትኬ እና ወደነበረበት መመለስ) ተግባር ሊያቀርብልዎት ይችላል። ምትኬ እና ወደነበረበት መመለስን መጠቀም እንደ Google ፎቶዎች ያሉ የተጨማሪ መተግበሪያዎች መጫንና ማግበር ሊያስፈልግ ይችላል። በማንኛውም ጊዜ በGoogle One መተግበሪያው ውስጥ የምትኬ እና ወደነበረበት መመለሻ አማራጮችዎን መቀየር ይችላሉ። የGoogle One አባልነትዎ ከታገደ ወይም ከተሰረዘ በAndroid ምትኬ መመሪያዎች መሠረት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በምትኬ እና ወደነበረበት መመለስ ላይ የተቀመጠ የውሂብ መዳረሻን ሊያጡ ይችላሉ።

7. ስፖንሰር የተደረጉ ዕቅዶች

Google One እንደ የእርስዎ የአውታረ መረብ አቅራቢ፣ የበይነመረብ አገልግሎት አቅራቢ ወይም ሌላ ሶስተኛ ወገን ያለ የGoogle ባልሆነ ስፖንሰር አድራጊ አካል ስፖንሰር በተደረገ ዕቅድ በኩል ሊቀርብልዎ ይችላል (እንዴትም ይቅረብ «ስፖንሰር የተደረገ ዕቅድ»)። ስፖንሰር ለተደረጉ ዕቅዶች የሚገኙ ማናቸውም ባህሪያት ወይም ክፍያዎች የሚወሰኑት በስፖንሰር አድራጊ አካልዎ ነው፣ እና ስለGoogle One ዋጋ አሰጣጥ መረጃ እና ስፖንሰር የተደረገው የዕቅድዎ ደንቦች መረጃን ለማግኘት የእነሱን የአገልግሎት ውሎች መመልከት አለብዎት። ስፖንሰር የተደረገው ዕቅድዎን በስፖንሰር አድራጊ አካልዎ (በዚህ ጊዜ የክፍያ እና ደንበኝነት ምዝገባ ደንቦቻቸው በማሳደጉ ወይም ስሪትን ዝቅ ማድረጉ ላይ የሚተገበሩ) ወይም ደግሞ በቀጥታ ከGoogle One ሆነው የማሳደጊያ ወይም የስሪት ዝቅ ማድረጊያ አማራጭ በመምረጥ (በዚህ ጊዜ እዚህ ያሉት የክፍያ እና ደንበኝነት ምዝገባ ደንቦች በቀጥታ በእርስዎ ማሳደግ ወይም ስሪት ዝቅ ማድረግ ላይ ይተገበራል) ማሳደግ ወይም ስሪቱን ዝቅ ማድረግ ሊችሉ ይችላሉ። ስፖንሰር በተደረገ ዕቅድ በኩል ላለ Google One ያለዎት ብቁነት ቀጣይነት ያለው መዳረሻ በስፖንሰር አድራጊው አካል የሚወሰን ነው፣ እና ስፖንሰር የተደረገው ዕቅድዎ በማንኛውም ጊዜ ስፖንሰር በተደረገው ዕቅድዎ ሊታገድ ወይም ሊቋረጥ ይችላል።

8. ግላዊነት

Google በእነዚህ ደንቦች በተገለጸው መሠረት በGoogle ግላዊነት መመሪያው መሠረት Google Oneን ለእርስዎ ለማቅረብ በእርስዎ የቀረበውን መረጃ ሰብስቦ ይጠቀማል። የGoogle One አገልግሎቶችን ለማቅረብ፣ ግብይቶችዎን ለማሰናዳት ወይም Google Oneን ለማቆየትና ለማሻሻል ስለGoogle One አጠቃቀምዎ ያለ መረጃን ልንሰበስብ እና ልንጠቀም እንችላለን። እንዲሁም Google Oneን ለማሻሻል፣ ጥቅማጥቅሞችን ለእርስዎ ለማቅረብ ወይም Google Oneን ለማሻሻጥ ስለሌሎች የGoogle አገልግሎቶች አጠቃቀምዎ ያለ መረጃን ልንሰበስብ እንችላለን። myaccount.google.com ላይ የGoogle እንቅስቃሴዎን መቆጣጠር እና መሰብሰብ ይችላሉ።

ለሶስተኛ ወገን አባል የተገደበ አባል ጥቅማጥቅሞች ወይም ስፖንሰር ለተደረገ ዕቅድ ወይም ለሙከራ አባልነት ብቁነትዎ ወይም ጥቅም ላይ ማዋል መቻልዎን ለመወሰ ጨምሮ Google Oneን ለማቅረብ አስፈላጊ እስከሆነ ድረስ ስለእርስዎ ያለ የተወሰነ መረጃን ለሶስተኛ ወገኖች ልናጋራ እንችላለን። እንዲሁም ስለቤተሰብ ቡድንዎ የGoogle One ሁኔታ እና ደንበኝነት ምዝገባ መረጃ ለማቅረብ ስለእርስዎ ያለ መረጃ ለቤተሰብ ቡድንዎ ልናጋራ እንችላለን።

ከGoogle One አጠቃቀምዎ ጋር በተያያዘ የአገልግሎት ማስታወቂያዎችን፣ አስተዳደራዊ መልዕክቶችን እና ሌላ መረጃን ልንልክልዎ እንችላለን። እንዲሁም ከተገደበ አባል ጥቅማጥቅሞችዎ ጋር የተጎዳኙ የኢሜይል እና የመሣሪያ ማሳወቂያዎችን ልንልክልዎ እንችላለን። ከእነዚህ ግንኙነቶች ውስጥ ከአንዳንዱ መርጠው መውጣት ይችላሉ።

9. ለውጦች

በGoogle One ላይ ለውጦችን የማድረግ መብታችን የተጠበቀ ነው፣ እና Google One ተጨማሪ ወይም የተለዩ ባህሪያት ለማቅረብ ሊከለስ ይችላል። የGoogle One ደንበኝነት ምዝገባዎ በደንበኝነት ምዝገባ ጊዜው ለነበረው የGoogle One መልክ እንደሆነ ይስማማሉ። ከላይ በአንቀጽ 2 እንደተገለጸው እንዲሁም ከጊዜ ወደ ጊዜ ለGoogle One የተለዩ ደንቦችን እና እርከኖችን ልናቀርብ እንችላለን፣ እና እንዲህ ላሉ ደንቦች ወይም እርከኖች የደንበኝነት ምዝገባ ክፍያው ሊለያይ ይችላል።

10. ማቋረጥ

Google በእነዚህ ደንቦች ጥሰት ምክንያትም ጨምሮ በማንኛውም ጊዜ Google Oneን ለእርስዎ ማቅረብ ሊያቆም ይችላል። ስፖንሰር በተደረገ ዕቅድ ላይ ከሆኑ የGoogle One መዳረሻዎ እንዲሁም በስፖንሰር አድራጊ አካልዎ ሊታገድ ወይም ሊቋረጥ ይችላል። Google በማንኛውም ጊዜ ለእርስዎ ምክንያታዊ የሆነ ቅድሚያ ማሳወቂያ ሰጥቶ Google Oneን የማገድ ወይም የማቋረጥ መብቱ የተጠበቀ ነው።