Google One-diensbepalings

Laas opgedateer: 1 Oktober 2018

1. Inleiding

Google One is 'n diens wat verskaf word deur Google LLC (“Google” of "ons"), geleë by Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, Kalifornië 94043, VSA, en onderworpe is aan Google se diensbepalings (“Google-diensbepalings”). Google One is 'n "Diens" soos gedefinieer in die Google-diensbepalings en die volgende Google One-diensbepalings is bykomende bepalings wat op jou gebruik van Google One van toepassing is. Jy stem in dat jou gebruik van Google One onderworpe is aan hierdie Google One-diensbepalings en die Google-diensbepalings (waarna ons, vir die doeleindes van hierdie Google One-diensbepalings, gesamentlik verwys as die "Bepalings"). Let wel: die Google-privaatheidsbeleid beskryf hoe data in hierdie diens hanteer word.

As daar enige teenstrydigheid tussen die Google One-diensbepalings en die Google-diensbepalings is, sal die Google One-diensbepalings geld. As daar enige teenstrydigheid is tussen die Engelse weergawe van die Bepalings en die weergawe wat in ander tale vertaal is, sal die Engelse teks geld.

Jou gebruik van Google One vereis dat jy tot die Bepalings instem, hetsy jy die Google One-pakketbestuurder is, of deel is van 'n gesinsgroep wat Google One deel. Lees hierdie Bepalings asseblief noukeurig. Sommige produkte en kenmerke sal dalk nie in alle lande beskikbaar wees nie. Besoek asseblief die Google One-hulpsentrum vir meer inligting.

2. Algemene beskrywing van Google One

Google One word deur Google beskikbaar gestel om 'n bestemming vir Google-dienste en -ondersteuning aan jou te voorsien, belonings en aanbiedings te verskaf, en nuwe kenmerke en produkte te ontdek.

Google One-kenmerke kan die volgende insluit: pakkette vir betaalde berging in Google Drive, kliëntediens vir veelvuldige Google-produkte wat jy dalk gebruik, gesinsdelingkenmerke, mobiele rugsteun en teruglaai, en ander voordele wat deur Google of via derde partye aan jou verskaf word. Jou gebruik van bykomende Google-produkte of -dienste word beheer deur die diensbepalings wat op sodanige produkte of dienste van toepassing is.

3. Betaling en Intekening

Net Google One-pakketbestuurders mag 'n Google One-lidmaatskap koop, opgradeer, afgradeer of kanselleer. Jou betaalde intekening op Google One word gekoop ingevolge die Google Play-diensbepalings, spesifiek die afdeling getiteld "Intekeninge". Om 'n intekening op Google One te koop, het jy 'n Google Payments-rekening nodig en moet jy die Google Payments-diensbepalings en Google Payments-privaatheidkennisgewing aanvaar.

Jou intekening op Google One sal voortgaan totdat dit gekanselleer word. Jy stem in dat jou intekenfooi vir Google One nie terugbetaalbaar is nie, tensy dit uitdruklik in hierdie Bepalings toegelaat word.

Ons kan die heersende Google One-prys(e) verander, maar sal jou vooraf van hierdie veranderinge in kennis stel. Hierdie veranderinge sal in werking tree sodra jou huidige betaaltydperk verby is, wanneer jou volgende betaling ná die kennisgewing betaalbaar is. Ons sal jou minstens 30 dae voordat betaling van jou gehef word van 'n prysverhoging in kennis stel; as jy minder as 30 dae voor die tyd in kennis gestel word, sal die verandering nie geld totdat die betaling ná die volgende betaling betaalbaar is nie. As jy kies om nie met Google One of die nuwe prys voort te gaan nie, kan jy enige tyd binne jou Google Play-intekeninginstellings kanselleer of afgradeer. Jou kansellasie of afgradering sal op die volgende faktureringtydperk ná die huidige dienstydperk van toepassing wees.

Jy kry Google One dalk deur 'n geborgde plan wat deur jou netwerkdiensverskaffer of ander derde party (in enige geval 'n "Geborgde Plan") verskaf word. Enige fooi vir Geborgde Planne word deur jou borgparty bepaal en jy moet hul bepalings raadpleeg vir prysinligting en besonderhede. Jy kan jou Geborgde Plan deur jou borgparty opgradeer, of deur 'n opgraderingopsie direk van Google One af te kies, in welke geval die Betaling- en Intekeningbepalings hier op jou opgradering van toepassing is.

4. Kliëntediens

Google One verskaf toegang tot kliëntediens vir klante oor 'n aantal Google-produkte en -dienste heen (Kliëntediens). As jy by Kliëntediens ingaan, gee jy toe dat die verteenwoordiger(s) en stelsels toegang sal hê tot noodsaaklike inligting vanaf jou Google-rekening wat betref jou gebruik van Google-dienste, in ooreenstemming met die Google-privaatheidsbeleid en met die doel om Kliëntediens aan jou te bied en die betrokke kwessies op te los.

In die geval dat Kliëntediens jou nie met jou versoek vir ondersteuning kan help nie, kan ons jou na die kliëntediens van die betrokke Google-produk oordra of herlei. Dit sluit in gevalle waar Google One nie Kliëntediens verskaf vir die spesifieke Google-produk of -diens waarvoor dit versoek is nie.

As jou Google One-intekening gekanselleer of opgeskort word, kan jou onopgeloste Kliëntediens-kwessies dalk ook opgeskort word en sal jy dalk 'n nuwe ondersoek moet begin sodra jy jou intekening weer ingestel het.

5. Ledevoordele

Google One kan inhoud, produkte en dienste gratis of met afslag aan jou verskaf ("Ledevoordele”). Ledevoordele kan beperk word volgens land, voorraad of ander faktore en nie alle ledevoordele sal aan alle Google One-intekenaars beskikbaar wees nie. In die geval van Gesinsdeling (soos gedefinieer in die afdeling getiteld "Gesinne" hieronder) kan sommige Ledevoordele voorts tot die Google One-pakketbestuurder beperk word, terwyl sommige Ledevoordele deur lede van jou gesinsgroep gebruik kan word, of net deur die eerste gesinslid wat die gebruik aktiveer. Sommige Ledevoordele kan nie deur Google-rekeninge vir kinders en tieners gebruik word nie.

Ons werk moontlik saam met derde partye om hul dienste of inhoud deur Google One as Ledevoordele aan jou te bied. As jy 'n Ledevoordeel gebruik wat deur 'n derde party verskaf word, gee jy toe dat Google enige persoonlike inligting wat nodig is om jou gebruik te verwerk aan die derde party mag verskaf, onderworpe aan die Google-privaatheidsbeleid. Jou gebruik van enige derdeparty-ledevoordele word beheer deur die betrokke derde party se gebruiksbepalings, lisensie-ooreenkoms, privaatheidsbeleid of enige ander sodanige ooreenkoms.

Google ontken enige waarborg, voorwaarde of verteenwoordiging wat betref enige derdeparty-ledevoordele ten opsigte van enige aspek insluitend, maar nie beperk nie tot gehalte, akkuraatheid, doeltreffendheid, sekuriteit, nie-aantasting van derdeparty-regte en voldoening aan enige toepaslike wette en regulasies. Hierdie Bepalings sal nie jou regsverhouding met sodanige derdeparty-verskaffers beïnvloed nie.

6. Gesinne

Sekere kenmerke van Google One, insluitend Google Drive-bergingspasie, kan met jou gesinsgroep gedeel word, as jy een het ("Gesinsdeling"). Jou gesinsgroep kan ook Ledevoordele wat vir jou beskikbaar gestel is, ontvang, en dit moontlik gebruik. As jy nie sulke kenmerke met jou gesinsgroep wil deel nie, moet jy Gesinsdeling vir Google One deaktiveer of jou gesinsgroep verlaat. Net Google One-pakketbestuurders kan gesinslede by 'n Google One-lidmaatskap voeg en Gesinsdeling aktiveer of deaktiveer.

As jy deel is van 'n gesinsgroep op Google One, sal lede van jou gesinsgroep sekere inligting oor jou kan sien. As jy by 'n gesinsgroep aansluit waarvoor Google One-gesinsdeling geaktiveer is, kan ander lede van en mense wat na die gesinsgroep genooi is, jou naam, foto, e-posadres en die hoeveelheid spasie wat jy in Google Drive gebruik, sien. Gesinsgroeplede kan ook sien as 'n Ledevoordeel reeds deur 'n gesinslid gebruik is.

As jy die Google One-pakketbestuurder in jou gesinsgroep is en jy deaktiveer Gesinsdeling of verlaat jou gesinsgroep, sal die ander lede van jou gesinsgroep toegang tot Google One verloor. As jou Google One-pakketbestuurder deur Gesinsdeling vir jou toegang tot Google One gegee het, sal jy toegang tot Google One verloor as jy jou gesinsgroep verlaat of as jou Google One-pakketbestuurder Gesinsdeling deaktiveer of jou gesinsgroep verlaat.

7. Mobiele Rugsteun en Teruglaai

Google One kan verbeterde datarugsteun- en -teruglaaifunksionaliteit ("Rugsteun en Teruglaai") vir mobiele toestelle en mobiele planne wat kwalifiseer, aan jou bied. As jy Rugsteun en Teruglaai gebruik, kan dit dalk nodig wees om bykomende programme, soos Google Foto's en Android-boodskappe, te installeer en te aktiveer. Jy kan jou Rugsteun- en Teruglaai-opsies enige tyd binne die Google One-program of by one.google.com verander. As jou Google One-lidmaatskap opgeskort of gekanselleer word, kan jy ná 'n tydperk toegang verloor tot data wat in Rugsteun en Teruglaai gestoor is, ingevolge Android-rugsteunbeleide.

8. Geborgde Planne

Jy het dalk toegang tot Google One deur 'n Geborgde Plan wat deur 'n nie-Google-borgparty, soos 'n selfoon- of internetdiensverskaffer, verskaf word. Raadpleeg asseblief jou borgparty se diensbepalings vir meer inligting oor die Google One-kenmerke wat vir jou beskikbaar is en die bepalings van jou Geborgde Plan. Neem kennis dat die Google One-kenmerke wat vir jou beskikbaar is, kan verskil na gelang van jou Geborgde Plan. Jou geskiktheid vir en volgehoue toegang tot Google One deur 'n Geborgde Plan word deur die borgparty bepaal en jou Geborgde Plan kan enige tyd deur die borgparty opgeskort of beëindig word.

9. Privaatheid

Google samel inligting wat deur jou verskaf word in en gebruik dit om Google One aan jou te verskaf soos in hierdie Bepalings beskryf word, onderworpe aan die Google-privaatheidsbeleid. Ons kan inligting oor jou gebruik van Google One insamel en gebruik om Google One te onderhou en te verbeter. Ons kan ook inligting oor jou gebruik van ander Google-dienste gebruik om Google One te verbeter of voordele aan jou te verskaf; jy kan die insameling en gebruik van jou Google-aktiwiteit beheer by myaccount.google.com.

Ons kan sekere inligting oor jou met derde partye deel soos nodig om Google One te verskaf, insluitend om te bepaal of jy kwalifiseer vir derdeparty-ledevoordele, of jy dit mag gebruik, en of jy kwalifiseer vir 'n Geborgde Plan. Ons kan dalk ook inligting oor jou met jou gesinsgroep deel om inligting oor jou gesinsgroep se Google One-status en -intekening te verskaf.

Ons kan vir jou diensaankondigings, administratiewe boodskappe en ander inligting stuur in verband met jou gebruik van Google One. Ons kan dalk ook vir jou e-posse en toestelkennisgewings stuur wat met jou Ledevoordele geassosieer word. Jy kan van sommige van hierdie kommunikasie-opsies onttrek.

10. Veranderinge

Ons behou die reg voor om veranderinge aan Google One aan te bring en Google One kan hersien word om meer of ander kenmerke te verskaf. Jy stem in dat jou intekening op Google One vir Google One in sy vorm ten tyde van die intekening is. Ons kan dalk ook van tyd tot tyd verskillende bepalings en vlakke vir Google One aanbied en die intekeningfooi vir sulke bepalings en vlakke kan verskil.

Ons sal jou in kennis stel van beduidende veranderinge aan Google One of aan hierdie Bepalings wat ons redelikerwyse glo jou gebruik van Google One negatief kan beïnvloed. Daar is egter tye wanneer ons veranderinge aan Google One sal moet aanbring sonder om kennis te gee. Dit sal beperk word tot gevalle waar ons moet optree om die sekuriteit en werking van Google One te verseker, misbruik moet voorkom, of waar ons moet optree om aan regsvereistes te voldoen.

11. Kansellasie en Beëindiging

As jy 'n Google One-pakketbestuurder is, kan jy jou Google-lidmaatskap enige tyd kanselleer deur jou Google Play-intekeninginstellings te besoek. As jy jou intekening kanselleer, sal jy toegang behou tot Google One vir die oorblywende tydperk van jou bestaande intekening.

As jy daarby kies om Google One uit te vee via diensverwydering, stem jy in dat jy onmiddellik toegang tot Google One-dienste en -funksionaliteit kan verloor, sonder terugbetaling vir die oorblywende tydperk van jou bestaande intekening. As jy verkies om Google One-dienste vir die tydperk van jou intekening te behou, kanselleer asseblief eerder jou intekening.

Google kan op enige tydstip ophou om Google One aan jou te verskaf, insluitend vir 'n oortreding van hierdie Bepalings. As jy op 'n Geborgde Plan is, kan jou toegang tot Google One ook deur jou borgparty opgeskort of beëindig word.

Google hou die reg voor om Google One op enige tydstip op te skort of te beëindig, met redelike kennisgewing aan jou.