Chọn một gói phù hợp với bạn

Mọi Tài khoản Google đều có bộ nhớ 15 GB.
Bạn có thể huỷ bất cứ lúc nào. Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý với các điều khoản của Google One. Gemini Advanced và Gemini cho Gmail, Tài liệu và nhiều sản phẩm khác hiện chỉ được cung cấp cho người từ 18 tuổi trở lên. Gemini cho Gmail, Tài liệu và nhiều sản phẩm khác hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Xem cách Google xử lý dữ liệu.
Gói hiện tại
15 GB
  • Bộ nhớ 15 GB
Đề xuất
Cơ bản
100 GB
1,99 US$ / tháng
Thanh toán hằng tháng
  • Chia sẻ với tối đa 5 người
Cao cấp
2 TB
9,99 US$ / tháng
Thanh toán hằng tháng
  • Chia sẻ với tối đa 5 người
  • Giảm giá 10% tại Google Store
AI Premium
2 TB
19,99 US$ / tháng
Thanh toán hằng tháng
Trải nghiệm Gemini Advanced có tích hợp mô hình 1.5 Pro

Quản lý gói bộ nhớ bằng ứng dụng Google One

Kiểm tra dung lượng lưu trữ, khám phá các tính năng và khai thác các lợi ích dành cho thành viên ở một nơi tập trung.