Từ 1,99 US$/tháng

Chọn một gói phù hợp với bạn

Gói thấp nhất là 100 GB. Mọi Tài khoản Google đều có 15 GB bộ nhớ.
Bằng việc đăng ký gói Google One, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Google One. Lưu ý: Chính sách quyền riêng tư của Google mô tả cách dữ liệu được xử lý trong dịch vụ này.
15 GB
Bao gồm
 • Bộ nhớ 15 GB
Đề xuất
Cơ bản
100 GB
1,99 US$ / tháng
Thanh toán hằng tháng
Các tính năng của Google One
 • 100 GB bộ nhớ
 • Tiếp cận các chuyên gia của Google
 • Chia sẻ với tối đa 5 người
 • Lợi ích bổ sung cho thành viên
 • VPN cho nhiều thiết bị
Tiêu chuẩn
200 GB
2,99 US$ / tháng
Thanh toán hằng tháng
Nhận lại 3% dưới hình thức tín dụng trên Store khi mua hàng trên Google Store
Các tính năng của Google One
 • 200 GB bộ nhớ
 • Tiếp cận các chuyên gia của Google
 • Chia sẻ với tối đa 5 người
 • Lợi ích bổ sung cho thành viên
 • Giảm giá 3% tại Google Store
 • VPN cho nhiều thiết bị
Cao cấp
2 TB
9,99 US$ / tháng
Thanh toán hằng tháng
Nhận lại 10% dưới hình thức tín dụng trên Store khi mua hàng trên Google Store
Các tính năng của Google One
 • 2 TB bộ nhớ
 • Tiếp cận các chuyên gia của Google
 • Chia sẻ với tối đa 5 người
 • Lợi ích bổ sung cho thành viên
 • Giảm giá 10% tại Google Store
 • VPN cho nhiều thiết bị

Quản lý gói bộ nhớ bằng ứng dụng Google One

Kiểm tra dung lượng lưu trữ, khám phá các tính năng và khai thác các lợi ích dành cho thành viên ở một nơi tập trung.